TDE graphics utilities
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 

17 regels
432 B

#MIN_CONFIG
DO_NOT_COMPILE="$DO_NOT_COMPILE"
dnl Checks for header files.
AC_HEADER_DIRENT
AC_HEADER_STDC
AC_CHECK_HEADERS(fcntl.h sys/time.h unistd.h stdlib.h paths.h)
AC_CHECK_SETENV
AC_CHECK_UNSETENV
AC_CHECK_USLEEP
AC_CHECK_MKSTEMPS
dnl Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.
AC_HEADER_TIME
CXXFLAGS="$CXXFLAGS $KDE_DEFAULT_CXXFLAGS"
KDE_INIT_DOXYGEN([KDE Graphics API Reference], [Version $VERSION])