February 21, 2020 - February 28, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 2 autoři nahrály 3 revizí do master a 6 revizí do všech větví. Na master, 3 soubory se změnily a bylo zde 56 přidání a 40 odebrání.