Przeglądaj źródła

Fix SSL initialization for OpenSSL >= 1.1.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
pull/24/head
Slávek Banko 1 rok temu
rodzic
commit
43609c8a21
Podpisane przez: SlavekB ID klucza GPG: 608F5293A04BE668
1 zmienionych plików z 24 dodań i 2 usunięć
  1. +24
    -2
      tdeio/kssl/kopenssl.cc

+ 24
- 2
tdeio/kssl/kopenssl.cc Wyświetl plik

@@ -37,6 +37,13 @@
#define GET_CRYPTOLIB_SYMBOL(a) ((_cryptoLib->hasSymbol(a)) ? _cryptoLib->symbol(a) : NULL)
#define GET_SSLLIB_SYMBOL(a) ((_sslLib->hasSymbol(a)) ? _sslLib->symbol(a) : NULL)

// taken from OpenSSL 1.1 header, used to call OPENSSL_init_crypto
#if !defined(OPENSSL_INIT_ADD_ALL_CIPHERS)
# define OPENSSL_INIT_ADD_ALL_CIPHERS 0x00000004L
# define OPENSSL_INIT_ADD_ALL_DIGESTS 0x00000008L
# define OPENSSL_INIT_LOAD_CONFIG 0x00000040L
#endif

extern "C" {
#ifdef KSSL_HAVE_SSL
static int (*K_SSL_connect) (SSL *) = 0L;
@@ -675,8 +682,22 @@ TDEConfig *cfg;

// Initialize the library (once only!)
void *x;
x = GET_SSLLIB_SYMBOL("SSL_library_init");
if (_cryptoLib) {
x = GET_SSLLIB_SYMBOL("OPENSSL_init_ssl");
if (x) {
// OpenSSL >= 1.1
if (_cryptoLib) {
((int (*)(unsigned long, void*))x)(0, NULL);
x = GET_CRYPTOLIB_SYMBOL("OPENSSL_init_crypto");
if (x) ((int (*)(unsigned long, void*))x)(OPENSSL_INIT_ADD_ALL_CIPHERS
| OPENSSL_INIT_ADD_ALL_DIGESTS
| OPENSSL_INIT_LOAD_CONFIG,
NULL);
}
}
else {
// OpenSSL < 1.1
x = GET_SSLLIB_SYMBOL("SSL_library_init");
if (_cryptoLib) {
if (x) ((int (*)())x)();
x = GET_CRYPTOLIB_SYMBOL("OpenSSL_add_all_algorithms");
if (!x)
@@ -705,6 +726,7 @@ TDEConfig *cfg;
if (!x)
x = GET_CRYPTOLIB_SYMBOL("OPENSSL_add_all_digests");
if (x) ((void (*)())x)();
}
}
}Ładowanie…
Anuluj
Zapisz