Преглед на файлове

Fixed potential FTBFS in htmlattrs.c. This relates to bug 2850.

The FTBFS seems to happen only for some users, so this fix should help
in such cases.

Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
pull/4/head
Michele Calgaro преди 1 година
родител
ревизия
6629107ba8
Подписан от: MicheleC GPG ключ ID: 2A75B7CA8ADED5CF
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. +3
    -2
      tdehtml/misc/htmlattrs.c

+ 3
- 2
tdehtml/misc/htmlattrs.c Целия файл

@@ -825,8 +825,9 @@ static const short lookup[] =

#ifdef __GNUC__
__inline
#ifdef __GNUC_STDC_INLINE__
__attribute__ ((__gnu_inline__))
#else
#ifdef __cplusplus
inline
#endif
#endif
const struct attrs *


Зареждане…
Отказ
Запис