Преглед на файлове

Avoid overriding user linker flags (LDFLAGS) for modules and shared libs

Signed-off-by: Fabio Rossi <rossi.f@inwind.it>
pull/10/head
Fabio Rossi преди 1 година
родител
ревизия
d8177b4058
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +2
    -2
      CMakeLists.txt
  2. +1
    -1
      libtdescreensaver/CMakeLists.txt

+ 2
- 2
CMakeLists.txt Целия файл

@@ -1250,8 +1250,8 @@ add_definitions(
)

set( CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${TQT_CXX_FLAGS}" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )


##### headers ###################################


+ 1
- 1
libtdescreensaver/CMakeLists.txt Целия файл

@@ -17,7 +17,7 @@ include_directories(
${CMAKE_SOURCE_DIR}/tdecore
)

list( REMOVE_ITEM CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
string( REPLACE "-Wl,--no-undefined" "" CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS}" )

link_directories(
${TDECORE_LIBRARY_DIRS}


Зареждане…
Отказ
Запис