Bläddra i källkod

Avoid overriding user linker flags (LDFLAGS) for modules and shared libs

Signed-off-by: Fabio Rossi <rossi.f@inwind.it>
pull/10/head
Fabio Rossi 1 år sedan
förälder
incheckning
d8177b4058
2 ändrade filer med 3 tillägg och 3 borttagningar
  1. +2
    -2
      CMakeLists.txt
  2. +1
    -1
      libtdescreensaver/CMakeLists.txt

+ 2
- 2
CMakeLists.txt Visa fil

@@ -1250,8 +1250,8 @@ add_definitions(
)

set( CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${TQT_CXX_FLAGS}" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )


##### headers ###################################


+ 1
- 1
libtdescreensaver/CMakeLists.txt Visa fil

@@ -17,7 +17,7 @@ include_directories(
${CMAKE_SOURCE_DIR}/tdecore
)

list( REMOVE_ITEM CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
string( REPLACE "-Wl,--no-undefined" "" CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS}" )

link_directories(
${TDECORE_LIBRARY_DIRS}


Laddar…
Avbryt
Spara