Преглед на файлове

Branding: Updated images and added two new TDE logo images that can

be used as references for future images and updates.
Thanks to E. Liddell.
tags/r14.0.0
Darrell Anderson преди 7 години
родител
ревизия
fb6b0653d0
променени са 11 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    doc/common/bottom2.png
 2. Двоични данни
    doc/common/kde_logo.png
 3. Двоични данни
    doc/common/web-docbottom.png
 4. Двоични данни
    pics/crystalsvg/cr128-mime-koffice.png
 5. Двоични данни
    pics/crystalsvg/cr22-mime-koffice.png
 6. Двоични данни
    pics/crystalsvg/cr48-mime-koffice.png
 7. Двоични данни
    pics/crystalsvg/cr64-mime-koffice.png
 8. Двоични данни
    pics/crystalsvg/crsc-mime-koffice.svgz
 9. Двоични данни
    pics/tdelogo.png
 10. Двоични данни
    pics/tdelogo.svgz
 11. Двоични данни
    tdeui/tests/testimage.png

Двоични данни
doc/common/bottom2.png Целия файл


Двоични данни
doc/common/kde_logo.png Целия файл


Двоични данни
doc/common/web-docbottom.png Целия файл


Двоични данни
pics/crystalsvg/cr128-mime-koffice.png Целия файл


Двоични данни
pics/crystalsvg/cr22-mime-koffice.png Целия файл


Двоични данни
pics/crystalsvg/cr48-mime-koffice.png Целия файл


Двоични данни
pics/crystalsvg/cr64-mime-koffice.png Целия файл


Двоични данни
pics/crystalsvg/crsc-mime-koffice.svgz Целия файл


Двоични данни
pics/tdelogo.png Целия файл


Двоични данни
pics/tdelogo.svgz Целия файл


Двоични данни
tdeui/tests/testimage.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис