1 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Slávek Banko e532d9345d Add CMakeL10n rules. преди 1 година