2 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Slávek Banko 4b7a4e1736
Desktop file translations: před 3 měsíci
  Slávek Banko e532d9345d Add CMakeL10n rules. před 1 rokem