1 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Slávek Banko e532d9345d Add CMakeL10n rules. 1 år sedan