2 Коміти (master)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Slávek Banko 4b7a4e1736
Desktop file translations: 3 місяці тому
  Slávek Banko e532d9345d Add CMakeL10n rules. 1 рік тому