TDE core libraries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Slávek Banko 4b7a4e1736
Desktop file translations:
5 miesięcy temu
..
CMakeL10n.txt Desktop file translations: 5 miesięcy temu
CMakeLists.txt Desktop file translations: 5 miesięcy temu
Makefile.am LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 2 lat temu
tdecertpart.cc KPasswordEdit::password() now returns a TQString instead of a const char *. This relates to bug 2961. 2 lat temu
tdecertpart.desktop Desktop file translations: 5 miesięcy temu
tdecertpart.h Additional k => tde renaming and fixes 7 lat temu
tdecertpart.rc Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 lat temu