TDE core libraries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Chris b09eb3a1c0 Fix icons for some MIME types. 3 miesięcy temu
..
CMakeLists.txt Revert commit 1d498994 6 lat temu
Makefile.am LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 1 rok temu
tdecertpart.cc KPasswordEdit::password() now returns a TQString instead of a const char *. This relates to bug 2961. 1 rok temu
tdecertpart.desktop Fix icons for some MIME types. 3 miesięcy temu
tdecertpart.h Additional k => tde renaming and fixes 6 lat temu
tdecertpart.rc Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 lat temu