TDE core libraries
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Chris b09eb3a1c0 Fix icons for some MIME types. 5 månader sedan
..
CMakeLists.txt Revert commit 1d498994 6 år sedan
Makefile.am LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 1 år sedan
tdecertpart.cc KPasswordEdit::password() now returns a TQString instead of a const char *. This relates to bug 2961. 1 år sedan
tdecertpart.desktop Fix icons for some MIME types. 5 månader sedan
tdecertpart.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
tdecertpart.rc Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 år sedan