TDE core libraries
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

16 regels
259 B

[Desktop Entry]
Type=ServiceType
X-TDE-ServiceType=KDataTool
Comment=TDE Data Tool
[PropertyDef::Commands]
Type=TQStringList
[PropertyDef::DataType]
Type=TQString
[PropertyDef::DataMimeTypes]
Type=TQStringList
[PropertyDef::ExcludeFrom]
Type=TQStringList