TDE core libraries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

16 wiersze
259 B

[Desktop Entry]
Type=ServiceType
X-TDE-ServiceType=KDataTool
Comment=TDE Data Tool
[PropertyDef::Commands]
Type=TQStringList
[PropertyDef::DataType]
Type=TQString
[PropertyDef::DataMimeTypes]
Type=TQStringList
[PropertyDef::ExcludeFrom]
Type=TQStringList