TDE core libraries
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

42 satır
844 B

#################################################
#
# (C) 2010 Serghei Amelian
# serghei (DOT) amelian (AT) gmail.com
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################
include_directories(
${TQT_INCLUDE_DIRS}
${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}
${CMAKE_BINARY_DIR}
${CMAKE_BINARY_DIR}/tdecore
${CMAKE_SOURCE_DIR}/tdecore
${CMAKE_SOURCE_DIR}/tdeui
${CMAKE_SOURCE_DIR}/tdeio
${CMAKE_SOURCE_DIR}/tdeio/tdeio
)
link_directories(
${TQT_LIBRARY_DIRS}
)
##### tdeioexec ###################################
set( target tdeioexec )
set( ${target}_SRCS
main.cpp
)
tde_add_executable( ${target} AUTOMOC
SOURCES ${${target}_SRCS}
LINK tdeio-shared
DESTINATION ${BIN_INSTALL_DIR}
)
tde_install_symlink( ${target} ${BIN_INSTALL_DIR}/kfmexec )