TDE core libraries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

18 wiersze
357 B

# Hello world
Id=kde2.2/r1
File=tdeioslaverc,tdeio_httprc
Group=Cache Settings,
Key=MaxCacheSize
Key=MaxCacheAge
Key=UseCache
File=tdeioslaverc
Group=Browser Settings/UserAgent,UserAgent
AllKeys
Id=kde2.2/r2
File=tdeioslaverc,tdeio_httprc
Group=UserAgent
Script=useragent.pl,perl
Id=kde2.2/r3
File=tdeioslaverc
Group=Proxy Settings
Script=proxytype.pl,perl