TDE core libraries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

16 wiersze
353 B

#include <tdeapplication.h>
#include <kscan.h>
int main( int argc, char **argv )
{
TDEApplication app( argc, argv, "kscantest", true, true );
KScanDialog *dlg = KScanDialog::getScanDialog();
if ( !dlg ) {
tqDebug("*** EEK, no Scan-service available, aborting!");
return EXIT_FAILURE;
}
dlg->show();
return app.exec();
}