TDE core libraries
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Michele Calgaro 89389861b3
qt -> tqt conversion:
1 år sedan
..
CMakeLists.txt testing: run tdeio/kmimetypetest with temporary profile 2 år sedan
Makefile.am LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 1 år sedan
dataprotocoltest.cpp qt -> tqt conversion: 1 år sedan
dummymeta.cpp Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
dummymeta.desktop Fix ServiceTypes, ExcludeServiceTypes, and DocPath desktop file entries to match XDG specifications 5 år sedan
dummymeta.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
getalltest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
jobtest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
jobtest.h Fix a few remaining references to kio_ 6 år sedan
kacltest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
kacltest.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
kdcopcheck.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
kdcopcheck.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
kdefaultprogresstest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
kdirlistertest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
kdirlistertest.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
kdirwatchtest.cpp Rename common header files for consistency with class renaming 6 år sedan
kdirwatchtest.h Rename common header files for consistency with class renaming 6 år sedan
kdirwatchunittest.cpp Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
kdirwatchunittest.h Rename common header files for consistency with class renaming 6 år sedan
kfiltertest.cpp Add XZ tdeioslave 6 år sedan
kionetrctest.cpp Rename common header files for consistency with class renaming 6 år sedan
kiopassdlgtest.cpp Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
kmfitest.cpp Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
kmimefromext.cpp Rename common header files for consistency with class renaming 6 år sedan
kmimemagictest.cpp Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
kmimetypetest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
kmimetypetest.sh.cmake testing: Run tests that use DCOP in a temporary home 2 år sedan
kpropsdlgtest.cpp Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
kprotocolinfotest.cpp Fix bug reports link in about dialog 1 år sedan
kruntest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
kruntest.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
kscantest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
kshredtest.cpp Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
ktartest.cpp Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
kurifiltertest.cpp qt -> tqt conversion: 1 år sedan
kurlcompletiontest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
kziptest.cpp Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
metatest.cpp Rename common header files for consistency with class renaming 6 år sedan
netaccesstest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
previewtest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
previewtest.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
speed.cpp Rename common header files for consistency with class renaming 6 år sedan
speed.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
tdeioslavetest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
tdeioslavetest.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
tdesycocatest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
tdesycocaupdatetest.cpp tdeio: add tests 2 år sedan
tdetradertest.cpp Rename common header files for consistency with class renaming 6 år sedan
wronglocalsizes.zip Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan