TDE core libraries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

14 wiersze
369 B

 1. #!/usr/bin/perl
 2. # the script is called with interpreter, so don't worry about the path
 3. while(<>)
 4. {
 5. if (($key, $domain, $useragent, $comment) = ($_ =~ /(Entry\d)=\.?([^:]+)::([^:]+)::([^\n]+)/))
 6. {
 7. printf ("[%s]\n", $domain);
 8. printf ("UserAgent=%s\n", $useragent);
 9. printf ("# DELETE %s\n", $key);
 10. }
 11. }
 12. printf ("# DELETE EntriesCount\n");