TDE core libraries
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 
Slávek Banko 42f3a62161
Simplify CMake rules for desktop file translations.
1 månad sedan
..
bookmarks Drop explicit dependencies on dcopidl and dcopidl2cpp, 2 månader sedan
httpfilter Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 7 år sedan
kpasswdserver Drop explicit dependencies on dcopidl and dcopidl2cpp, 2 månader sedan
kssl Fix LibreSSL detection at tdeio/kssl/ 6 månader sedan
misc Simplify CMake rules for desktop file translations. 1 månad sedan
pics Fix invalid headers in PNG files and optimize for size 4 år sedan
tdefile Simplify CMake rules for desktop file translations. 1 månad sedan
tdeio Drop explicit dependencies on dcopidl and dcopidl2cpp, 2 månader sedan
tdeioexec Add CMakeL10n rules. 1 år sedan
tests qt -> tqt conversion: 1 år sedan
CMakeL10n.txt Desktop file translations: 2 månader sedan
CMakeLists.txt Simplify CMake rules for desktop file translations. 1 månad sedan
DESIGN Additional k => tde renaming and fixes 7 år sedan
DESIGN.krun Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 år sedan
DESIGN.metadata Fix a few remaining references to kio_ 7 år sedan
DESIGN.mimetypes Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 år sedan
DESKTOP_ENTRY_STANDARD Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 år sedan
Mainpage.dox Additional k => tde renaming and fixes 7 år sedan
Makefile.am LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 1 år sedan
application.desktop Desktop file translations: 2 månader sedan
data.protocol Desktop file translations: 2 månader sedan
kcomprfilter.desktop Desktop file translations: 2 månader sedan
kdatatool.desktop Desktop file translations: 2 månader sedan
kpasswdserver.desktop Desktop file translations: 2 månader sedan
kscan.desktop Desktop file translations: 2 månader sedan
kurifilterplugin.desktop Desktop file translations: 2 månader sedan
proxytype.pl Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 år sedan
renamedlgplugin.desktop Desktop file translations: 2 månader sedan
tdecmodule.desktop Desktop file translations: 2 månader sedan
tdefileplugin.desktop Desktop file translations: 2 månader sedan
tdeio.magic Properly identify desktop files 5 år sedan
tdeioslave.upd Fix a few remaining references to kio_ 7 år sedan
useragent.pl Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 år sedan