TDE core libraries
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Michele Calgaro 0c5985ae03
LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module
před 1 rokem
..
tests Bring centrejust, leftjust, rightjust, text_left, text_right, text_bold, text_italic, text_under, text_strike, and spellcheck icons into XDG compliance před 5 roky
AUTHORS Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
CMakeLists.txt Revert commit 1d498994 před 5 roky
COMMENTS Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
Mainpage.dox Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
Makefile.am LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module před 1 rokem
browserextension.cpp Bring undo, redo, find, and revert icons into XDG compliance před 5 roky
browserextension.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
browserinterface.cpp Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
browserinterface.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
browserrun.cpp Bring filenew, fileopen, fileprint, filequickprint, filesave, filesaveas, fileclose, editclear, editcopy, editcut, editdelete, editpaste, folder_new, and gohome icons into XDG compliance před 5 roky
browserrun.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
browserview.desktop Rename KHTML and kiobuffer před 6 roky
componentfactory.h Rename KLock and KTrader to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
design.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
dockmainwindow.cpp Rename many classes and header files to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
dockmainwindow.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
event.cpp Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
event.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
factory.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
factory.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
genericfactory.h Rename common header files for consistency with class renaming před 6 roky
historyprovider.cpp Rename common header files for consistency with class renaming před 6 roky
historyprovider.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
kpart.desktop Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
krop.desktop Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
krwp.desktop Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
mainwindow.cpp Rename many classes and header files to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
mainwindow.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
part.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
part.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
partmanager.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
partmanager.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
plugin.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
plugin.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
statusbarextension.cpp Rename many classes and header files to avoid conflicts with KDE4 před 6 roky
statusbarextension.h Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky