TDE core libraries
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Michele Calgaro 0c5985ae03
LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module
1 år sedan
..
tests Bring centrejust, leftjust, rightjust, text_left, text_right, text_bold, text_italic, text_under, text_strike, and spellcheck icons into XDG compliance 5 år sedan
AUTHORS Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
CMakeLists.txt Revert commit 1d498994 5 år sedan
COMMENTS Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
Mainpage.dox Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
Makefile.am LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 1 år sedan
browserextension.cpp Bring undo, redo, find, and revert icons into XDG compliance 5 år sedan
browserextension.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
browserinterface.cpp Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
browserinterface.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
browserrun.cpp Bring filenew, fileopen, fileprint, filequickprint, filesave, filesaveas, fileclose, editclear, editcopy, editcut, editdelete, editpaste, folder_new, and gohome icons into XDG compliance 5 år sedan
browserrun.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
browserview.desktop Rename KHTML and kiobuffer 6 år sedan
componentfactory.h Rename KLock and KTrader to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
design.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
dockmainwindow.cpp Rename many classes and header files to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
dockmainwindow.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
event.cpp Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
event.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
factory.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
factory.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
genericfactory.h Rename common header files for consistency with class renaming 6 år sedan
historyprovider.cpp Rename common header files for consistency with class renaming 6 år sedan
historyprovider.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
kpart.desktop Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
krop.desktop Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
krwp.desktop Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
mainwindow.cpp Rename many classes and header files to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
mainwindow.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
part.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
part.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
partmanager.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
partmanager.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
plugin.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
plugin.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan
statusbarextension.cpp Rename many classes and header files to avoid conflicts with KDE4 6 år sedan
statusbarextension.h Additional k => tde renaming and fixes 6 år sedan