TDE core libraries
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
 
 
 
 
 
 

63 rindas
1.8 KiB

#include <kde_terminal_interface.h>
#include <tdeparts/part.h>
#include <ktrader.h>
#include <klibloader.h>
#include <tdemainwindow.h>
#include <tdeaboutdata.h>
#include <tdecmdlineargs.h>
#include <tdeapplication.h>
#include <tqdir.h>
#include <assert.h>
#include <tdemessagebox.h>
#include <cassert>
#include "main.h"
#include "main.moc"
Win::Win()
{
KLibFactory* factory = KLibLoader::self()->factory( "libkonsolepart" );
assert( factory );
KParts::Part* p = static_cast<KParts::Part*>( factory->create( this, "tralala", TQOBJECT_OBJECT_NAME_STRING, "KParts::ReadOnlyPart" ) );
setCentralWidget( p->widget() );
TerminalInterface* t = ::tqqt_cast<TerminalInterface*>( p );
t->showShellInDir( TQDir::home().path() );
// TQStrList l;
// l.append( "python" );
// t->startProgram( TQString::fromUtf8( "/usr/bin/python" ), l );
connect( p, TQT_SIGNAL( processExited( int ) ),
this, TQT_SLOT( pythonExited( int ) ) );
}
int main( int argc, char** argv )
{
TDEAboutData* about = new TDEAboutData( "tetest", "TETest", "0.1" );
TDECmdLineArgs::init( argc, argv, about );
TDEApplication a;
Win* win = new Win();
win->show();
return a.exec();
};
#include <iostream>
void Win::pythonExited()
{
std::cerr << "hee, " << p << std::endl;
std::cerr << ( ::tqqt_cast<TerminalInterface>(p) ) << std::endl;
// KMessageBox::sorry( this, TQString::fromUtf8( "Exited, status was %1" ).arg( status ) );
disconnect(p, TQT_SIGNAL( processExited() ),
this, TQT_SLOT( pythonExited() ));
TerminalInterface* t = ::tqqt_cast<TerminalInterface*>( p );
TQStrList l;
l.append( "echo" );
l.append( "hello world" );
t->startProgram( TQString::fromUtf8( "/bin/echo" ), l );
}
void Win::forked()
{
std::cerr << "hello from the child process!" << std::endl;
}