TDE core libraries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

30 wiersze
392B

 1. #include "klegacystyle.h"
 2. #include <tdelocale.h>
 3. extern "C" {
 4. TDEStyle* allocate();
 5. int minor_version();
 6. int major_version();
 7. const char *description();
 8. }
 9. TDEStyle* allocate()
 10. {
 11. return(new KLegacyStyle());
 12. }
 13. int minor_version()
 14. {
 15. return(0);
 16. }
 17. int major_version()
 18. {
 19. return(1);
 20. }
 21. const char *description()
 22. {
 23. return(i18n("KDE LegacyStyle plugin").utf8());
 24. }