TDE core libraries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

29 wiersze
392 B

#include "klegacystyle.h"
#include <tdelocale.h>
extern "C" {
TDEStyle* allocate();
int minor_version();
int major_version();
const char *description();
}
TDEStyle* allocate()
{
return(new KLegacyStyle());
}
int minor_version()
{
return(0);
}
int major_version()
{
return(1);
}
const char *description()
{
return(i18n("KDE LegacyStyle plugin").utf8());
}