September 23, 2020 - September 30, 2020

Översikt

0 Aktiva Pull begärelser
0 Aktiva ärenden
Exkludera merger, 2 författare have pushed 2 commits to master and 3 commits till alla brancher. On master, 600 filer har ändrats and there have been 12 tillägg och 1575 borttagningar.

1 Olöst konversation

De nyligen förändrade ärendena och pull-requesterna har inte blivit lösta ännu.