Преглед на файлове

Fix empty translation.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
pull/8/head
Slávek Banko преди 1 година
родител
ревизия
dca06b0505
Signed by: SlavekB <slavek.banko@axis.cz> GPG Key ID: 608F5293A04BE668
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      kopete/protocols/gadu/gaduregisteraccount.cpp
  2. +1
    -1
      ksirc/chanparser.cpp

+ 1
- 1
kopete/protocols/gadu/gaduregisteraccount.cpp Целия файл

@@ -131,7 +131,7 @@ GaduRegisterAccount::validateInput()
if ( valid )
{
// clear status message if we have valid data
updateStatus( i18n( "" ) );
updateStatus( "" );
}

enableButton( User1, valid );


+ 1
- 1
ksirc/chanparser.cpp Целия файл

@@ -284,7 +284,7 @@ parseResult * ChannelParser::parseSSFEPrompt(TQString string)

// "'[pP]' " gives 4 spaces
if(string.length() < 5)
caption = i18n("");
caption = "";
else
caption = string.mid(3);
prompt_active = TRUE;


Loading…
Отказ
Запис