December 19, 2020 - January 19, 2021

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 3 autoři nahrály 3 revizí do master a 6 revizí do všech větví. Na master, 3 soubory se změnily a bylo zde 4 přidání a 4 odebrání.