September 20, 2020 - September 27, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 2 autoři nahrály 21 revizí do master a 27 revizí do všech větví. Na master, 20 soubory se změnily a bylo zde 199 přidání a 170 odebrání.