TDE personal information management applications
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

49 wiersze
1.3 KiB

 1. #################################################
 2. #
 3. # (C) 2010-2011 Serghei Amelian
 4. # serghei (DOT) amelian (AT) gmail.com
 5. #
 6. # Improvements and feedback are welcome
 7. #
 8. # This file is released under GPL >= 2
 9. #
 10. #################################################
 11. include_directories(
 12. ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}
 13. ${CMAKE_BINARY_DIR}
 14. ${CMAKE_SOURCE_DIR}/certmanager/lib
 15. ${CMAKE_SOURCE_DIR}/libtdepim
 16. ${CMAKE_SOURCE_DIR}/libkdenetwork
 17. ${TDE_INCLUDE_DIR}
 18. ${TQT_INCLUDE_DIRS}
 19. )
 20. link_directories(
 21. ${TQT_LIBRARY_DIRS}
 22. )
 23. ##### headers ###################################
 24. install( FILES
 25. enum.h cryptobackend.h cryptobackendfactory.h
 26. cryptoconfig.h dn.h job.h keylistjob.h keygenerationjob.h
 27. importjob.h exportjob.h downloadjob.h deletejob.h
 28. encryptjob.h decryptjob.h signjob.h verifydetachedjob.h
 29. verifyopaquejob.h decryptverifyjob.h signencryptjob.h
 30. refreshkeysjob.h multideletejob.h hierarchicalkeylistjob.h
 31. keyfilter.h keyfiltermanager.h
 32. DESTINATION ${INCLUDE_INSTALL_DIR}/kde/kleo )
 33. ##### kleopatra_core (static) ###################
 34. tde_add_library( kleopatra_core STATIC_PIC AUTOMOC
 35. SOURCES
 36. cryptobackend.cpp cryptobackendfactory.cpp
 37. enum.cpp dn.cpp job.cpp multideletejob.cpp
 38. hierarchicalkeylistjob.cpp kconfigbasedkeyfilter.cpp
 39. keyfiltermanager.cpp
 40. )