TDE personal information management applications
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

49 lines
1.3KB

 1. #################################################
 2. #
 3. # (C) 2010-2011 Serghei Amelian
 4. # serghei (DOT) amelian (AT) gmail.com
 5. #
 6. # Improvements and feedback are welcome
 7. #
 8. # This file is released under GPL >= 2
 9. #
 10. #################################################
 11. include_directories(
 12. ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}
 13. ${CMAKE_BINARY_DIR}
 14. ${CMAKE_SOURCE_DIR}/certmanager/lib
 15. ${CMAKE_SOURCE_DIR}/libtdepim
 16. ${CMAKE_SOURCE_DIR}/libkdenetwork
 17. ${TDE_INCLUDE_DIR}
 18. ${TQT_INCLUDE_DIRS}
 19. )
 20. link_directories(
 21. ${TQT_LIBRARY_DIRS}
 22. )
 23. ##### headers ###################################
 24. install( FILES
 25. enum.h cryptobackend.h cryptobackendfactory.h
 26. cryptoconfig.h dn.h job.h keylistjob.h keygenerationjob.h
 27. importjob.h exportjob.h downloadjob.h deletejob.h
 28. encryptjob.h decryptjob.h signjob.h verifydetachedjob.h
 29. verifyopaquejob.h decryptverifyjob.h signencryptjob.h
 30. refreshkeysjob.h multideletejob.h hierarchicalkeylistjob.h
 31. keyfilter.h keyfiltermanager.h
 32. DESTINATION ${INCLUDE_INSTALL_DIR}/kde/kleo )
 33. ##### kleopatra_core (static) ###################
 34. tde_add_library( kleopatra_core STATIC_PIC AUTOMOC
 35. SOURCES
 36. cryptobackend.cpp cryptobackendfactory.cpp
 37. enum.cpp dn.cpp job.cpp multideletejob.cpp
 38. hierarchicalkeylistjob.cpp kconfigbasedkeyfilter.cpp
 39. keyfiltermanager.cpp
 40. )