TDE personal information management applications
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

131 rader
3.1 KiB

#################################################
#
# (C) 2010-2011 Serghei Amelian
# serghei (DOT) amelian (AT) gmail.com
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################
include_directories(
${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}
${CMAKE_BINARY_DIR}
${CMAKE_SOURCE_DIR}
${CMAKE_SOURCE_DIR}/kaddressbook
${CMAKE_SOURCE_DIR}/kaddressbook/interfaces
${CMAKE_SOURCE_DIR}/libkdenetwork
${CMAKE_SOURCE_DIR}/libtdepim
${TDE_INCLUDE_DIR}
${TQT_INCLUDE_DIRS}
${GNOKII_INCLUDE_DIRS}
)
link_directories(
${TQT_LIBRARY_DIRS}
)
if( WITH_GNOKII )
set( GNOKII_DESKTOP gnokii_xxport.desktop )
set( GNOKII_RCFILE gnokii_xxportui.rc )
endif( )
##### other data ################################
install( FILES
csv_xxport.desktop vcard_xxport.desktop kde2_xxport.desktop
bookmark_xxport.desktop eudora_xxport.desktop ldif_xxport.desktop
opera_xxport.desktop pab_xxport.desktop ${GNOKII_DESKTOP}
DESTINATION ${SERVICES_INSTALL_DIR}/kaddressbook )
install( FILES
csv_xxportui.rc vcard_xxportui.rc kde2_xxportui.rc bookmark_xxportui.rc
eudora_xxportui.rc ldif_xxportui.rc opera_xxportui.rc pab_xxportui.rc
${GNOKII_RCFILE}
DESTINATION ${DATA_INSTALL_DIR}/kaddressbook )
##### libkaddrbk_csv_xxport (module) ############
tde_add_kpart( libkaddrbk_csv_xxport AUTOMOC
SOURCES csv_xxport.cpp csvimportdialog.cpp dateparser.cpp
LINK kabinterfaces-shared
DESTINATION ${PLUGIN_INSTALL_DIR}
)
##### libkaddrbk_vcard_xxport (module) ##########
tde_add_kpart( libkaddrbk_vcard_xxport AUTOMOC
SOURCES vcard_xxport.cpp
LINK kaddressbook-shared qgpgme-shared kabinterfaces-shared
DESTINATION ${PLUGIN_INSTALL_DIR}
)
##### libkaddrbk_kde2_xxport (module) ###########
tde_add_kpart( libkaddrbk_kde2_xxport AUTOMOC
SOURCES kde2_xxport.cpp
LINK kabinterfaces-shared
DESTINATION ${PLUGIN_INSTALL_DIR}
)
##### libkaddrbk_bookmark_xxport (module) #######
tde_add_kpart( libkaddrbk_bookmark_xxport AUTOMOC
SOURCES bookmark_xxport.cpp
LINK kabinterfaces-shared
DESTINATION ${PLUGIN_INSTALL_DIR}
)
##### libkaddrbk_eudora_xxport (module) #########
tde_add_kpart( libkaddrbk_eudora_xxport AUTOMOC
SOURCES eudora_xxport.cpp
LINK kabinterfaces-shared
DESTINATION ${PLUGIN_INSTALL_DIR}
)
##### libkaddrbk_ldif_xxport (module) ###########
tde_add_kpart( libkaddrbk_ldif_xxport AUTOMOC
SOURCES ldif_xxport.cpp
LINK kabinterfaces-shared
DESTINATION ${PLUGIN_INSTALL_DIR}
)
##### libkaddrbk_opera_xxport (module) ##########
tde_add_kpart( libkaddrbk_opera_xxport AUTOMOC
SOURCES opera_xxport.cpp
LINK kabinterfaces-shared
DESTINATION ${PLUGIN_INSTALL_DIR}
)
##### libkaddrbk_pab_xxport (module) ############
tde_add_kpart( libkaddrbk_pab_xxport AUTOMOC
SOURCES pab_xxport.cpp pab_mapihd.cpp pab_pablib.cpp
LINK kabinterfaces-shared
DESTINATION ${PLUGIN_INSTALL_DIR}
)
##### libkaddrbk_gnokii_xxport (module) #########
# FIXME gnokii suport are not ready
if( WITH_GNOKII )
tde_add_kpart( libkaddrbk_gnokii_xxport AUTOMOC
SOURCES gnokii_xxport.cpp
LINK kabinterfaces-shared ${GNOKII_LIBRARIES}
DESTINATION ${PLUGIN_INSTALL_DIR}
)
endif( )