TDE personal information management applications
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
508B

 1. Begin3
 2. Title: akregator
 3. Version: 1.0-beta5 "Pierre"
 4. Entered-date:
 5. Description: Feed feader for KDE
 6. Keywords: rss atom aggregation syndication feed articles KDE Qt
 7. Author: Stanislav Karchebny <Stanislav.Karchebny@kdemail.net>
 8. Maintained-by: Stanislav Karchebny <Stanislav.Karchebny@kdemail.net>
 9. Primary-site:
 10. Home-page: http://akregator.sourceforge.net/
 11. Original-site:
 12. Platforms: Linux and other Unices, requires KDE.
 13. Copying-policy: GNU Public License
 14. End