TDE personal information management applications
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

32 regels
957 B

SUBDIRS = lib conf kwatchgnupg .
KDE_CXXFLAGS = -DLIBKLEOPATRA_NO_COMPAT
INCLUDES = -I$(srcdir)/lib -I$(top_srcdir)/libtdenetwork $(GPGME_CFLAGS) $(all_includes)
bin_PROGRAMS = kleopatra
kleopatra_SOURCES = \
customactions.cpp \
aboutdata.cpp \
main.cpp certmanager.cpp \
hierarchyanalyser.cpp \
certificatewizard.ui certificatewizardimpl.cpp \
certificateinfowidget.ui certificateinfowidgetimpl.cpp \
crlview.cpp storedtransferjob.cpp certlistview.cpp
METASOURCES = AUTO
kleopatra_LDFLAGS = $(all_libraries) $(KDE_RPATH) $(LIB_QT) -lDCOP $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) -ltdefx $(LIB_TDEIO) -ltdetexteditor
kleopatra_LDADD = conf/libconf.la lib/libkleopatra.la $(LIB_TDEUTILS) $(LIB_TDEABC)
rcdir = $(kde_datadir)/kleopatra
rc_DATA = kleopatraui.rc
xdg_apps_DATA = kleopatra_import.desktop
messages: rc.cpp
$(EXTRACTRC) conf/*.ui >> rc.cpp
$(XGETTEXT) conf/*.cpp *.cpp *.h -o $(podir)/kleopatra.pot
include $(top_srcdir)/admin/Doxyfile.am