TDE personal information management applications
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

29 lines
1.1KB

 1. INCLUDES= -I$(top_srcdir) -I$(top_srcdir)/kalarm $(all_includes)
 2. noinst_LTLIBRARIES = libkalarmd.la
 3. libkalarmd_la_LDFLAGS = $(all_libraries) $(KDE_RPATH) $(LIB_QT) -lDCOP $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) -ltdefx $(LIB_TDEIO) -ltdetexteditor
 4. libkalarmd_la_LIBADD = $(LIB_TDECORE) $(top_builddir)/libkcal/libkcal.la
 5. libkalarmd_la_SOURCES = alarmdaemoniface.stub alarmguiiface.stub
 6. bin_PROGRAMS = kalarmd
 7. kalarmd_LDFLAGS = $(all_libraries) $(KDE_RPATH) $(LIB_QT) -lDCOP $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) -ltdefx $(LIB_TDEIO) -ltdetexteditor
 8. kalarmd_LDADD = $(LIB_TDEUI) $(top_builddir)/libkcal/libkcal.la libkalarmd.la
 9. kalarmd_SOURCES = alarmdaemon.cpp admain.cpp adapp.cpp \
 10. adcalendar.cpp adconfigdata.cpp clientinfo.cpp \
 11. alarmdaemoniface.skel
 12. kalarmd_COMPILE_FIRST = alarmguiiface_stub.h
 13. noinst_HEADERS = adapp.h alarmdaemon.h alarmdaemoniface.h alarmguiiface.h \
 14. adcalendar.h adconfigdata.h clientinfo.h kalarmd.h
 15. METASOURCES = AUTO
 16. autostart_DATA = kalarmd.autostart.desktop
 17. autostartdir = $(datadir)/autostart
 18. app_DATA = kalarmd.desktop
 19. appdir = $(kde_appsdir)/.hidden