TDE personal information management applications
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

38 wiersze
787 B

 1. #ifndef TDELISTBOXDIALOG_H
 2. #define TDELISTBOXDIALOG_H
 3. #include <kdialogbase.h>
 4. class TQLabel;
 5. class TQListBox;
 6. class TDEListBoxDialog : public KDialogBase
 7. {
 8. Q_OBJECT
 9. public:
 10. TDEListBoxDialog( TQString& _selectedString,
 11. const TQString& caption,
 12. const TQString& labelText,
 13. TQWidget* parent = 0,
 14. const char* name = 0,
 15. bool modal = true );
 16. ~TDEListBoxDialog();
 17. void setLabelAbove( const TQString& label );
 18. void setCommentBelow(const TQString& comment);
 19. TQListBox* entriesLB;
 20. private slots:
 21. void highlighted( const TQString& );
 22. protected:
 23. TQString& selectedString;
 24. TQLabel* labelAboveLA;
 25. TQLabel* commentBelowLA;
 26. };
 27. #endif