TDE personal information management applications
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

19 wiersze
574 B

 1. SUBDIRS = mimetypes
 2. INCLUDES = -I$(top_srcdir)/kmobile -I$(top_srcdir) $(all_includes)
 3. kde_module_LTLIBRARIES = tdeio_mobile.la
 4. tdeio_mobile_la_SOURCES = tdeio_mobile.cpp
 5. tdeio_mobile_la_LIBADD = $(LIB_TDEIO) ../libkmobileclient.la
 6. tdeio_mobile_la_LDFLAGS = $(all_libraries) $(KDE_RPATH) -module $(KDE_PLUGIN)
 7. kde_services_DATA = mobile.protocol cellphone.protocol \
 8. organizer.protocol pda.protocol
 9. # do not install the camera protocol now - we already have a
 10. # camera tdeioslave !!
 11. # phonecamera.protocol
 12. messages:
 13. $(XGETTEXT) *.cpp -o $(podir)/tdeio_mobile.pot