Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/kpowersave-nohal/cmake to latest HEAD

tags/r14.0.0
Timothy Pearson преди 7 години
родител
ревизия
1155369b28
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      cmake

+ 1
- 1
cmake

@@ -1 +1 @@
Subproject commit f1cea7f894713183e061fa6d2b69b05889a90a03
Subproject commit 3e0a4c9f3bb710512f7f21dc63970804ee09d09c

Loading…
Отказ
Запис