Преглед на файлове

Update INSTALL file

pull/1/head
Timothy Pearson преди 3 години
родител
ревизия
d304c9f64c
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. 4
    0
      INSTALL

+ 4
- 0
INSTALL Целия файл

@@ -1,3 +1,7 @@
1
+**** NOTE ****
2
+The instructions below may be outdated.
3
+Please see http://www.trinitydesktop.org/wiki/bin/view/Developers/HowToBuild for the latest build information.
4
+
1 5
 Installation Instructions
2 6
 *************************
3 7
 

Loading…
Отказ
Запис