Преглед на файлове

qt -> tqt conversion:

QTDIR -> TQTDIR
QTDOC -> TQTDOC
INCDIR_QT -> INCDIR_TQT
LIBDIR_QT -> LIBDIR_TQT
QT_INC -> TQT_INC
QT_LIB -> TQT_LIB

Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
pull/1/head
Michele Calgaro преди 11 месеца
родител
ревизия
d4f849290a
Signed by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it> GPG Key ID: 2A75B7CA8ADED5CF
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      packaging/FC6.tdepowersave.spec

+ 1
- 1
packaging/FC6.tdepowersave.spec Целия файл

@@ -45,7 +45,7 @@ Authors:
make -f admin/Makefile.common cvs

%build
unset QTDIR || : ; . /etc/profile.d/qt.sh
unset TQTDIR || : ; . /etc/profile.d/qt.sh

%configure \
--disable-rpath \

Loading…
Отказ
Запис