TDM Theme – theme manager for TDM
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Jan Stolarek faf6cb13e6 Translated using Weblate (Polish) 1 dzień temu
cmake @ 63b5532a29 Reset submodule main/applications/tdmtheme/cmake to latest HEAD 1 tydzień temu
doc Move translations to a new directory layout. 3 miesięcy temu
src Desktop file translations: 3 miesięcy temu
translations Translated using Weblate (Polish) 14 godzin temu
.gitmodules Switch all submodules to https. 8 miesięcy temu
AUTHORS Added KDE3 KDM themer application 10 lat temu
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 rok temu
CMakeLists.txt Move translations to a new directory layout. 3 miesięcy temu
COPYING Added KDE3 KDM themer application 10 lat temu
ChangeLog Part 1 of 2 of kdm rename 8 lat temu
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. 1 rok temu
INSTALL Added KDE3 KDM themer application 10 lat temu
NEWS Added KDE3 KDM themer application 10 lat temu
README Rebranding: TDE Control Center --> Trinity Control Center 6 lat temu
TODO Added KDE3 KDM themer application 10 lat temu
config.h.cmake conversion to the cmake building system 1 rok temu

README

Currently this module is installed in TDE Components found in the Trinity Control Center.