TDM Theme – theme manager for TDM
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
TDE Gitea c8e639a5de Reset submodule main/applications/tdmtheme/cmake to latest HEAD 2 månader sedan
cmake @ 8668335711 Reset submodule main/applications/tdmtheme/cmake to latest HEAD 2 månader sedan
doc Removed admin submodule and autotools files. 6 månader sedan
po Removed admin submodule and autotools files. 6 månader sedan
src Removed admin submodule and autotools files. 6 månader sedan
.gitmodules Switch all submodules to https. 2 månader sedan
AUTHORS Added KDE3 KDM themer application 10 år sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 år sedan
CMakeLists.txt Use common CMake tests. 1 år sedan
COPYING Added KDE3 KDM themer application 10 år sedan
ChangeLog Part 1 of 2 of kdm rename 8 år sedan
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. 1 år sedan
INSTALL Added KDE3 KDM themer application 10 år sedan
NEWS Added KDE3 KDM themer application 10 år sedan
README Rebranding: TDE Control Center --> Trinity Control Center 5 år sedan
TODO Added KDE3 KDM themer application 10 år sedan
config.h.cmake conversion to the cmake building system 1 år sedan

README

Currently this module is installed in TDE Components found in the Trinity Control Center.