Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/tellico/admin to latest HEAD

tags/r14.0.0
Timothy Pearson преди 7 години
родител
ревизия
0f1e10ab6a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      admin

+ 1
- 1
admin

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 24a4b8adb3917095752bd4bee8674006e97e9141
Subproject commit f30a3aea2526bd980eb0665c7f209dc6cadecb4f

Зареждане…
Отказ
Запис