Преглед на файлове

Switch all submodules to https.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
master
Slávek Banko преди 10 месеца
родител
ревизия
6e9a9e894d
Подписан от: SlavekB GPG ключ ID: 608F5293A04BE668
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      .gitmodules

+ 2
- 2
.gitmodules Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
[submodule "admin"]
path = admin
url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-admin
url = https://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-admin
[submodule "cmake"]
path = cmake
url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake
url = https://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake

Зареждане…
Отказ
Запис