Преглед на файлове

Update version number to R14.1.0

Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
pull/1/head
Michele Calgaro преди 5 години
родител
ревизия
9fcf46d3a6
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      tellico.lsm

+ 1
- 1
tellico.lsm Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
Begin4
Title: Tellico
Version: R14.0.0
Version: R14.1.0
Entered-date: 2010-05-10
Description: A collection manager
Keywords: collection, books, bibliographies, video, music, comic books,


Зареждане…
Отказ
Запис