Tellico – collection manager for books, videos, music
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

5298 lines
140KB

 1. # translation of sv.po to Svenska
 2. # translation of sv.po to
 3. # translation of tellico-sv.po to
 4. # This file is distributed under the same license as the tellico package.
 5. # Copyright (C) 2007 Robby Stephenson <robby@periapsis.org>.
 6. #
 7. # Karolina Lindqvist <pgd-karolinali@algonet.se>, 2003.
 8. # Peter Landgren <peter.talken@telia.com>, 2005, 2006, 2007, 2008.
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: sv\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 13. "POT-Creation-Date: 2018-12-30 11:46+0100\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2008-01-30 08:26+0100\n"
 15. "Last-Translator: Peter Landgren <peter.talken@telia.com>\n"
 16. "Language-Team: Svenska <sv@li.org>\n"
 17. "Language: \n"
 18. "MIME-Version: 1.0\n"
 19. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 20. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 21. "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 22. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 23. #: _translatorinfo:1
 24. msgid ""
 25. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 26. "Your names"
 27. msgstr ""
 28. "Karolina Lindqvist \n"
 29. "Peter Landgren"
 30. #: _translatorinfo:2
 31. msgid ""
 32. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 33. "Your emails"
 34. msgstr ""
 35. "pgd-karolinali@algonet.se \n"
 36. "peter.talken@telia.com"
 37. #: borrowerdialog.cpp:42
 38. msgid "Select Borrower"
 39. msgstr "Välj låntagare"
 40. #: borrowerdialog.cpp:49 collections/filecatalog.cpp:36 newstuff/dialog.cpp:118
 41. msgid "Name"
 42. msgstr "Namn"
 43. #: calendarhandler.cpp:167
 44. msgid "Default Calendar"
 45. msgstr "Standardkalender"
 46. #: calendarhandler.cpp:175
 47. msgid ""
 48. "At the moment, Tellico only supports local calendar resources. The active "
 49. "calendar is remotely located, so your loans will not be added."
 50. msgstr ""
 51. "För tillfället stöder Tellico bara lokala kalenderresurser. Den aktiva "
 52. "kalendern är fjärrlokaliserad, så dina lån kommer ej att läggas till."
 53. #: calendarhandler.cpp:180
 54. msgid "Active Calendar"
 55. msgstr "Aktiv kalender"
 56. #: calendarhandler.cpp:203
 57. msgid "Tellico: %1 is due to return \"%2\""
 58. msgstr "Tellico: %1 skall till att svara \"%2\""
 59. #: cite/lyxpipe.cpp:50
 60. msgid "<qt>Tellico is unable to write to the server pipe at <b>%1</b>.</qt>"
 61. msgstr "<qt>Tellico kan inte skriva till server-röret vid <b>%1</b>.</qt>"
 62. #: cite/openoffice.cpp:82
 63. msgid "Connecting to OpenOffice.org..."
 64. msgstr "Ansluter till OpenOffice.org..."
 65. #: cite/openoffice.cpp:165 cite/openoffice.cpp:186
 66. msgid "OpenOffice.org Connection"
 67. msgstr "OpenOffice.org-anslutning"
 68. #: cite/openoffice.cpp:179
 69. msgid ""
 70. "Tellico was unable to connect to OpenOffice.org. Please verify the "
 71. "connection settings below, and that OpenOffice.org Writer is currently "
 72. "running."
 73. msgstr ""
 74. "Tellico kunde inte ansluta till OpenOffice.org. Bekräfta "
 75. "anslutningsinställningarna nedan och att OpenOffice.orgs Writer körs."
 76. #: cite/openoffice.cpp:191
 77. msgid "Pipe"
 78. msgstr "Rör"
 79. #: cite/openoffice.cpp:193
 80. msgid "TCP/IP"
 81. msgstr "TCP/IP"
 82. #: collection.cpp:32
 83. msgid "(Empty)"
 84. msgstr "(tom)"
 85. #: collectionfactory.cpp:81
 86. msgid "My Collection"
 87. msgstr "Min samling"
 88. #: collectionfactory.cpp:82 collections/bibtexcollection.cpp:56
 89. #: collections/boardgamecollection.cpp:37 collections/bookcollection.cpp:39
 90. #: collections/cardcollection.cpp:37 collections/coincollection.cpp:37
 91. #: collections/comicbookcollection.cpp:39 collections/gamecollection.cpp:37
 92. #: collections/musiccollection.cpp:76 collections/stampcollection.cpp:38
 93. #: collections/videocollection.cpp:39 collections/winecollection.cpp:37
 94. #: entryupdater.cpp:229 fetch/fetchmanager.cpp:73 fetchdialog.cpp:169
 95. #: translators/audiofileimporter.cpp:164 translators/tellicoimporter.cpp:434
 96. #: translators/xmlstatehandler.cpp:343
 97. msgid "Title"
 98. msgstr "Titel"
 99. #: collectionfactory.cpp:83 collections/bibtexcollection.cpp:24
 100. #: collections/bibtexcollection.cpp:58 collections/bibtexcollection.cpp:88
 101. #: collections/boardgamecollection.cpp:19 collections/bookcollection.cpp:19
 102. #: collections/bookcollection.cpp:40 collections/cardcollection.cpp:19
 103. #: collections/coincollection.cpp:19 collections/comicbookcollection.cpp:19
 104. #: collections/filecatalog.cpp:19 collections/gamecollection.cpp:19
 105. #: collections/musiccollection.cpp:19 collections/stampcollection.cpp:19
 106. #: collections/videocollection.cpp:19 collections/videocollection.cpp:40
 107. #: collections/winecollection.cpp:19 configdialog.cpp:198
 108. #: fetch/imdbfetcher.cpp:690 fetch/imdbfetcher.cpp:962 field.cpp:41
 109. #: field.cpp:73 translators/gcfilmsimporter.cpp:77
 110. msgid "General"
 111. msgstr "Allmänt"
 112. #: collectionfactory.cpp:124
 113. msgid "Book Collection"
 114. msgstr "Boksamling"
 115. #: collectionfactory.cpp:125 collections/bibtexcollection.cpp:30
 116. msgid "Bibliography"
 117. msgstr "Bibliografi"
 118. #: collectionfactory.cpp:126
 119. msgid "Comic Book Collection"
 120. msgstr "Seriesamling"
 121. #: collectionfactory.cpp:127
 122. msgid "Video Collection"
 123. msgstr "Videosamling"
 124. #: collectionfactory.cpp:128
 125. msgid "Music Collection"
 126. msgstr "Musiksamling"
 127. #: collectionfactory.cpp:129
 128. msgid "Coin Collection"
 129. msgstr "Myntsamling"
 130. #: collectionfactory.cpp:130
 131. msgid "Stamp Collection"
 132. msgstr "Frimärkssamling"
 133. #: collectionfactory.cpp:131
 134. msgid "Wine Collection"
 135. msgstr "Vinsamling"
 136. #: collectionfactory.cpp:132
 137. msgid "Card Collection"
 138. msgstr "Kortsamling"
 139. #: collectionfactory.cpp:133
 140. msgid "Game Collection"
 141. msgstr "Spelsamlingen"
 142. #: collectionfactory.cpp:134
 143. msgid "File Catalog"
 144. msgstr "Filkatalog"
 145. #: collectionfactory.cpp:135
 146. msgid "Board Game Collection"
 147. msgstr "Spelsamling"
 148. #: collectionfactory.cpp:136
 149. msgid "Custom Collection"
 150. msgstr "Egen samling"
 151. #: collectionfieldsdialog.cpp:56
 152. msgid "Collection Fields"
 153. msgstr "Samlingsfält"
 154. #: collectionfieldsdialog.cpp:68
 155. msgid "Current Fields"
 156. msgstr "Nuvarande fält"
 157. #: collectionfieldsdialog.cpp:84
 158. msgid ""
 159. "_: New Field\n"
 160. "&New"
 161. msgstr "&Nytt"
 162. #: collectionfieldsdialog.cpp:86
 163. msgid "Add a new field to the collection"
 164. msgstr "Lägg till ett nytt fält till samlingen"
 165. #: collectionfieldsdialog.cpp:87
 166. msgid ""
 167. "_: Delete Field\n"
 168. "&Delete"
 169. msgstr "&Tag bort"
 170. #: collectionfieldsdialog.cpp:89
 171. msgid "Remove a field from the collection"
 172. msgstr "Tag bort ett fält från samlingen"
 173. #: collectionfieldsdialog.cpp:98
 174. msgid ""
 175. "Move this field up in the list. The list order is important for the layout "
 176. "of the entry editor."
 177. msgstr ""
 178. "Flytta detta fält upp i listan. Listordningen är viktig för layouten i "
 179. "posteditorn."
 180. #: collectionfieldsdialog.cpp:102
 181. msgid ""
 182. "Move this field down in the list. The list order is important for the layout "
 183. "of the entry editor."
 184. msgstr ""
 185. "Flytta ned detta fält i listan. Listordningen är viktig för layouten i "
 186. "posteditorn."
 187. #: collectionfieldsdialog.cpp:112
 188. msgid "Field Properties"
 189. msgstr "Fältegenskaper"
 190. #: collectionfieldsdialog.cpp:119
 191. msgid "&Title:"
 192. msgstr "&Titel:"
 193. #: collectionfieldsdialog.cpp:124
 194. msgid "The title of the field"
 195. msgstr "Rubrik för fältet"
 196. #: collectionfieldsdialog.cpp:129
 197. msgid "T&ype:"
 198. msgstr "T&yp:"
 199. #: collectionfieldsdialog.cpp:135
 200. msgid "The type of the field determines what values may be used. "
 201. msgstr "Fältets typ bestämmer vilka värden som kan användas. "
 202. #: collectionfieldsdialog.cpp:136
 203. msgid "<i>Simple Text</i> is used for most fields. "
 204. msgstr "<i>Enkel Text</i> används till de flesta fält. "
 205. #: collectionfieldsdialog.cpp:137
 206. msgid "<i>Paragraph</i> is for large text blocks. "
 207. msgstr "<i>Stycke</i> är till för stora textblock. "
 208. #: collectionfieldsdialog.cpp:138
 209. msgid "<i>Choice</i> limits the field to certain values. "
 210. msgstr "<i>Val</i> begränsar fältet till vissa värden. "
 211. #: collectionfieldsdialog.cpp:139
 212. msgid "<i>Checkbox</i> is for a simple yes/no value. "
 213. msgstr "<i>Kryssruta</i> är till för enkla ja/nej-värden. "
 214. #: collectionfieldsdialog.cpp:140
 215. msgid "<i>Number</i> indicates that the field contains a numerical value. "
 216. msgstr "<i>Tal/</i> indikerar att fältet innehåller siffervärden. "
 217. #: collectionfieldsdialog.cpp:141
 218. msgid ""
 219. "<i>URL</i> is for fields which refer to URLs, including references to other "
 220. "files. "
 221. msgstr ""
 222. "<i>URL</i> är till för fält, som refererar till URL:er, inbegripet "
 223. "referenser till andra filer. "
 224. #: collectionfieldsdialog.cpp:142
 225. msgid "A <i>Table</i> may hold one or more columns of values. "
 226. msgstr "En <i>Tabell</i> kan ha eller flera kolumner med värden. "
 227. #: collectionfieldsdialog.cpp:143
 228. msgid "An <i>Image</i> field holds a picture. "
 229. msgstr "Ett <i>bild</i> -fält innehåller en bild. "
 230. #: collectionfieldsdialog.cpp:144
 231. msgid ""
 232. "A <i>Date</i> field can be used for values with a day, month, and year. "
 233. msgstr "Ett <i>Datum</i> -fält kan användas för värden med dag, månad och år. "
 234. #: collectionfieldsdialog.cpp:145
 235. msgid "A <i>Rating</i> field uses stars to show a rating number. "
 236. msgstr ""
 237. "Ett <i>Omdömes</i>-fält utnyttjar stjärnor till att visa omdömesnivån. "
 238. #: collectionfieldsdialog.cpp:146
 239. msgid ""
 240. "A <i>Dependent</i> field depends on the values of other fields, and is "
 241. "formatted according to the field description. "
 242. msgstr ""
 243. "Ett <i>Beroende</i> -fält beror på värden i andra fält, och formateras "
 244. "enligt fältbeskrivningen. "
 245. #: collectionfieldsdialog.cpp:148
 246. msgid ""
 247. "A <i>Read Only</i> is for internal values, possibly useful for import and "
 248. "export. "
 249. msgstr ""
 250. "Ett <i>Skrivskyddat</i> fält är till för interna värden, möjligen användbart "
 251. "till import och export. "
 252. #: collectionfieldsdialog.cpp:157
 253. msgid "Cate&gory:"
 254. msgstr "Kate&gori:"
 255. #: collectionfieldsdialog.cpp:162
 256. msgid "The field category determines where the field is placed in the editor."
 257. msgstr "Fältkategorin bestämmer var fältet placeras i editorn."
 258. #: collectionfieldsdialog.cpp:179
 259. msgid "Descr&iption:"
 260. msgstr "Beskr&ivning:"
 261. #. TRANSLATORS: Do not translate %{year} and %{title}.
 262. #: collectionfieldsdialog.cpp:186
 263. msgid ""
 264. "The description is a useful reminder of what information is contained in the "
 265. "field. For <i>Dependent</i> fields, the description is a format string such "
 266. "as \"%{year} %{title}\" where the named fields get substituted in the string."
 267. msgstr ""
 268. "Beskrivningen är en användbar påminnelse om vilken information som finns i "
 269. "fältet. För <i>Beroende</i>-fält, är beskrivningen en formatsträng sådan som "
 270. "\"%{year} %{title}\" där de benämnda fälten byts ut i strängen."
 271. #: collectionfieldsdialog.cpp:193
 272. msgid "&Default value:"
 273. msgstr "Stan&dardvärde:"
 274. #: collectionfieldsdialog.cpp:198
 275. msgid "<qt>A default value can be set for new entries.</qt>"
 276. msgstr "</qt>Ett standardvärde kan tilldelas för nya poster.</qt>"
 277. #: collectionfieldsdialog.cpp:203
 278. msgid "A&llowed values:"
 279. msgstr "Ti&llåtna värden:"
 280. #: collectionfieldsdialog.cpp:208
 281. msgid ""
 282. "<qt>For <i>Choice</i>-type fields, these are the only values allowed. They "
 283. "are placed in a combo box. The possible values have to be separated by a "
 284. "semi-colon, for example: \"dog; cat; mouse\"</qt>"
 285. msgstr ""
 286. "<qt>För <i>Val</i>-fälttypen; det här är de enda tillåtna värden. De "
 287. "placeras i en kombinationsbox. Det möjliga värdet måste separeras av ett "
 288. "semikolon, till exempel: \"hund; katt; mus\"</qt> "
 289. #: collectionfieldsdialog.cpp:215
 290. msgid "Extended &properties:"
 291. msgstr "&Utvidgande egenskaper:"
 292. #: collectionfieldsdialog.cpp:217
 293. msgid "&Set..."
 294. msgstr "&Mängd..."
 295. #: collectionfieldsdialog.cpp:221
 296. msgid ""
 297. "Extended field properties are used to specify things such as the "
 298. "corresponding bibtex field."
 299. msgstr ""
 300. "Utvidgande fältegenskaper används för att specificera företeelser såsom "
 301. "motsvarande bibtex-fält."
 302. #: collectionfieldsdialog.cpp:226
 303. msgid "Format Options"
 304. msgstr "Formateringsalternativ"
 305. #: collectionfieldsdialog.cpp:227
 306. msgid "No formatting"
 307. msgstr "Ingen formatering"
 308. #: collectionfieldsdialog.cpp:228
 309. msgid ""
 310. "This option prevents the field from ever being automatically formatted or "
 311. "capitalized."
 312. msgstr ""
 313. "Detta tillval förhindrar ett fält från att bli automatformaterat eller att "
 314. "automatiskt få stor bokstav."
 315. #: collectionfieldsdialog.cpp:230
 316. msgid "Allow auto-capitalization only"
 317. msgstr "Automatiskt stor bokstav"
 318. #: collectionfieldsdialog.cpp:231
 319. msgid ""
 320. "This option allows the field to be capitalized, but not specially formatted."
 321. msgstr ""
 322. "Detta tillval tillåter fältet att få automatisk stor bokstav, men inte "
 323. "automatiskt formaterat."
 324. #: collectionfieldsdialog.cpp:233
 325. msgid "Format as a title"
 326. msgstr "Formatera som en rubrik"
 327. #: collectionfieldsdialog.cpp:234
 328. msgid ""
 329. "This option capitalizes and formats the field as a title, but only if those "
 330. "options are globally set."
 331. msgstr ""
 332. "Detta tillval ger fältet automatisk formatering och stor bokstav som en "
 333. "titel men endast om dessa tillval är globalt markerade."
 334. #: collectionfieldsdialog.cpp:236
 335. msgid "Format as a name"
 336. msgstr "Formatera som ett namn"
 337. #: collectionfieldsdialog.cpp:237
 338. msgid ""
 339. "This option capitalizes and formats the field as a name, but only if those "
 340. "options are globally set."
 341. msgstr ""
 342. "Detta tillval ger fältet automatisk formatering och stor bokstav som ett "
 343. "namn men endast om dessa tillval är globalt markerade."
 344. #: collectionfieldsdialog.cpp:241
 345. msgid "Field Options"
 346. msgstr "Fältalternativ"
 347. #: collectionfieldsdialog.cpp:242
 348. msgid "Enable auto-completion"
 349. msgstr "Aktivera automatkomplettering"
 350. #: collectionfieldsdialog.cpp:243
 351. #, fuzzy
 352. msgid ""
 353. "If checked, TDE auto-completion will be enabled in the text edit box for "
 354. "this field."
 355. msgstr ""
 356. "Om ikryssad, används KDEs automatkompletteringsfunktion i redigeringsrutan "
 357. "för detta fält."
 358. #: collectionfieldsdialog.cpp:245
 359. msgid "Allow multiple values"
 360. msgstr "Tillåt flera värden"
 361. #: collectionfieldsdialog.cpp:246
 362. msgid ""
 363. "If checked, Tellico will parse the values in the field for multiple values, "
 364. "separated by a semi-colon."
 365. msgstr ""
 366. "Om ikryssad, kommer Tellico att tyda värdena i fältet som flera värden, "
 367. "åtskilda av semikolon."
 368. #: collectionfieldsdialog.cpp:248
 369. msgid "Allow grouping"
 370. msgstr "Tillåt gruppering"
 371. #: collectionfieldsdialog.cpp:249
 372. msgid ""
 373. "If checked, this field may be used to group the entries in the group view."
 374. msgstr ""
 375. "Om ikryssad, kan detta fält användas för att gruppera fält i en gruppvy."
 376. #: collectionfieldsdialog.cpp:262
 377. msgid "Revert the selected field's properties to the default values."
 378. msgstr "Återställ det valda fältets egenskaper till standardvärdena."
 379. #: collectionfieldsdialog.cpp:308
 380. msgid "Modify Fields"
 381. msgstr "Ändra fält"
 382. #: collectionfieldsdialog.cpp:322
 383. msgid ""
 384. "<qt>Removing allowed values from the <i>%1</i> field which currently exist "
 385. "in the collection may cause data corruption. Do you want to keep your "
 386. "modified values or cancel and revert to the current ones?</qt>"
 387. msgstr ""
 388. "<qt>Borttagning av tillåtna värden från <i>%1</i> fältet, som finns nu i "
 389. "samlingen, kan åstadkomma dataförödelse. Vill du behålla dina modifierade "
 390. "värdena eller avbryta och återgå till de aktuella?</qt>"
 391. #: collectionfieldsdialog.cpp:327
 392. msgid "Keep modified values"
 393. msgstr "Behåll modifierade värden"
 394. #: collectionfieldsdialog.cpp:411 collectionfieldsdialog.cpp:414
 395. #: translators/csvimporter.cpp:422 translators/csvimporter.cpp:536
 396. msgid "New Field"
 397. msgstr "Nytt fält"
 398. #: collectionfieldsdialog.cpp:747
 399. msgid "Revert Field Properties"
 400. msgstr "Återställ fältegenskaper"
 401. #: collectionfieldsdialog.cpp:748
 402. msgid ""
 403. "<qt><p>Do you really want to revert the properties for the <em>%1</em> field "
 404. "back to their default values?</p></qt>"
 405. msgstr ""
 406. "<qt><p>Vill du verkligen låta egenskaperna för <em>%1</em> återgå till "
 407. "standardvärdena?</p></qt>"
 408. #: collectionfieldsdialog.cpp:751
 409. msgid "Revert"
 410. msgstr "Återställ"
 411. #: collectionfieldsdialog.cpp:874
 412. msgid "Extended Field Properties"
 413. msgstr "Utvidgade fältegenskaper"
 414. #: collectionfieldsdialog.cpp:875 collections/filecatalog.cpp:95
 415. msgid "Property"
 416. msgstr "Egenskap"
 417. #: collectionfieldsdialog.cpp:875 collections/filecatalog.cpp:96
 418. msgid "Value"
 419. msgstr "Värde"
 420. #: collectionfieldsdialog.cpp:904
 421. msgid "A field with this title already exists. Please enter a different title."
 422. msgstr "Ett fält med denna rubrik finns redan. Byt rubrik."
 423. #: collectionfieldsdialog.cpp:911
 424. msgid "<qt>The category may not be empty. Please enter a category.</qt>"
 425. msgstr "<qt>kategorin får ej vara tom. Vänligen skriv in en kategori.</qt>"
 426. #: collectionfieldsdialog.cpp:919
 427. msgid ""
 428. "<qt>A field may not be in the same category as a <em>Paragraph</em>, "
 429. "<em>Table</em> or <em>Image</em> field. Please enter a different category.</"
 430. "qt>"
 431. msgstr ""
 432. "<qt>Ett fält kan inte vara i samma kategori som ett <em>Stycke</em>, "
 433. "<em>Tabell</em> eller <em>Bild</em>-fält. Skriv in en annan kategori.</qt>"
 434. #: collectionfieldsdialog.cpp:927
 435. msgid ""
 436. "A field's title may not be the same as an existing category. Please enter a "
 437. "different title."
 438. msgstr ""
 439. "Ett fält kan inte vara i samma kategori som ett befintlig kategori. Skriv in "
 440. "en annan rubrik."
 441. #: collectionfieldsdialog.cpp:939
 442. msgid ""
 443. "The range for a rating field must be between 1 and 10, and the lower bound "
 444. "must be less than the higher bound. Please enter different low and high "
 445. "properties."
 446. msgstr ""
 447. "Området för ett omdömesfält skall ligga mellan 1 och 10 och den undre "
 448. "gränsen måste vara mindre än den högre. Vänligen skriv in skilda lägre och "
 449. "högre omdömesgränser."
 450. #: collectionfieldsdialog.cpp:954
 451. msgid "Tables are limited to a maximum of ten columns."
 452. msgstr "Tabeller är begränsade till maximalt tio kolumner."
 453. #: collections/bibtexcollection.cpp:25 collections/bookcollection.cpp:20
 454. #: collections/comicbookcollection.cpp:20 translators/grs1importer.cpp:58
 455. #: translators/grs1importer.cpp:63 translators/pdfimporter.cpp:174
 456. msgid "Publishing"
 457. msgstr "Publicering"
 458. #: collections/bibtexcollection.cpp:26 fetch/entrezfetcher.cpp:402
 459. #: translators/risimporter.cpp:305
 460. msgid "Miscellaneous"
 461. msgstr ""
 462. #: collections/bibtexcollection.cpp:72
 463. msgid "Entry Type"
 464. msgstr "Bibtexposttyp"
 465. #: collections/bibtexcollection.cpp:76
 466. msgid "These entry types are specific to bibtex. See the bibtex documentation."
 467. msgstr "Dessa posttyper är specifika för bibtex. Se bibtexdokumentation."
 468. #: collections/bibtexcollection.cpp:79 collections/bookcollection.cpp:50
 469. msgid "Author"
 470. msgstr "Författare"
 471. #: collections/bibtexcollection.cpp:86
 472. msgid "Bibtex Key"
 473. msgstr "Bibtexnyckel"
 474. #: collections/bibtexcollection.cpp:92
 475. msgid "Book Title"
 476. msgstr "Boktitel"
 477. #: collections/bibtexcollection.cpp:98 collections/bookcollection.cpp:56
 478. msgid "Editor"
 479. msgstr "Utgivare"
 480. #: collections/bibtexcollection.cpp:105
 481. msgid "Organization"
 482. msgstr "Organisation"
 483. #: collections/bibtexcollection.cpp:120 collections/boardgamecollection.cpp:60
 484. #: collections/bookcollection.cpp:79 collections/comicbookcollection.cpp:73
 485. msgid "Publisher"
 486. msgstr "Förlag"
 487. #: collections/bibtexcollection.cpp:127 fetch/srufetcher.cpp:423
 488. #: fetch/z3950fetcher.cpp:692
 489. msgid "Address"
 490. msgstr "Adress"
 491. #: collections/bibtexcollection.cpp:133 collections/bookcollection.cpp:85
 492. #: collections/comicbookcollection.cpp:79
 493. msgid "Edition"
 494. msgstr "Utgåva"
 495. #: collections/bibtexcollection.cpp:140 collections/bookcollection.cpp:111
 496. #: collections/comicbookcollection.cpp:90
 497. msgid "Pages"
 498. msgstr "Sidor"
 499. #: collections/bibtexcollection.cpp:145 collections/cardcollection.cpp:66
 500. #: collections/coincollection.cpp:56 collections/musiccollection.cpp:62
 501. msgid "Year"
 502. msgstr "År"
 503. #: collections/bibtexcollection.cpp:151 collections/bookcollection.cpp:101
 504. #: translators/grs1importer.cpp:57
 505. msgid "ISBN#"
 506. msgstr "ISBN#"
 507. #: collections/bibtexcollection.cpp:154 collections/bookcollection.cpp:103
 508. #: translators/grs1importer.cpp:59
 509. msgid "International Standard Book Number"
 510. msgstr "Internationellt StandardBokNummer"
 511. #: collections/bibtexcollection.cpp:157 collections/bookcollection.cpp:64
 512. msgid "Journal"
 513. msgstr "Tidskrift"
 514. #: collections/bibtexcollection.cpp:164 fetch/fetchmanager.cpp:78
 515. msgid "DOI"
 516. msgstr "DOI"
 517. #: collections/bibtexcollection.cpp:167
 518. msgid "Digital Object Identifier"
 519. msgstr "Digital objektidentifierare"
 520. #: collections/bibtexcollection.cpp:172
 521. msgid "Month"
 522. msgstr "Månad"
 523. #: collections/bibtexcollection.cpp:178 field.cpp:493
 524. msgid "Number"
 525. msgstr "Nummer"
 526. #: collections/bibtexcollection.cpp:183
 527. msgid "How Published"
 528. msgstr "Hur publicerad"
 529. #: collections/bibtexcollection.cpp:195
 530. msgid "Chapter"
 531. msgstr "Kapitel"
 532. #: collections/bibtexcollection.cpp:200 collections/bookcollection.cpp:138
 533. #: collections/cardcollection.cpp:71 collections/comicbookcollection.cpp:62
 534. msgid "Series"
 535. msgstr "Serie"
 536. #: collections/bibtexcollection.cpp:207 collections/filecatalog.cpp:50
 537. msgid "Volume"
 538. msgstr "Volym"
 539. #: collections/bibtexcollection.cpp:212
 540. msgid "Cross-Reference"
 541. msgstr "Korsreferens"
 542. #: collections/bibtexcollection.cpp:222 collections/bookcollection.cpp:133
 543. #: collections/cardcollection.cpp:100 collections/comicbookcollection.cpp:112
 544. #: collections/musiccollection.cpp:103 collections/videocollection.cpp:207
 545. #: fetch/amazonfetcher.cpp:970
 546. msgid "Keywords"
 547. msgstr "Nyckelord"
 548. #: collections/bibtexcollection.cpp:228 collections/filecatalog.cpp:41
 549. #: fetch/entrezfetcher.cpp:401 fetch/entrezfetcher.cpp:494 field.cpp:494
 550. #: translators/gcfilmsimporter.cpp:76
 551. msgid "URL"
 552. msgstr "URL"
 553. #: collections/bibtexcollection.cpp:233 fetch/entrezfetcher.cpp:493
 554. #: fetch/srufetcher.cpp:424 fetch/z3950fetcher.cpp:693
 555. msgid "Abstract"
 556. msgstr "Sammandrag"
 557. #: collections/bibtexcollection.cpp:237
 558. msgid "Notes"
 559. msgstr "Anmärkning"
 560. #: collections/boardgamecollection.cpp:20 collections/bookcollection.cpp:22
 561. #: collections/cardcollection.cpp:20 collections/coincollection.cpp:20
 562. #: collections/comicbookcollection.cpp:22 collections/gamecollection.cpp:20
 563. #: collections/musiccollection.cpp:20 collections/stampcollection.cpp:21
 564. #: collections/videocollection.cpp:22 collections/winecollection.cpp:20
 565. #: document.cpp:479
 566. msgid "Personal"
 567. msgstr "Personligt"
 568. #: collections/boardgamecollection.cpp:26
 569. msgid "My Board Games"
 570. msgstr "Mina spel"
 571. #: collections/boardgamecollection.cpp:43 collections/bookcollection.cpp:126
 572. #: collections/comicbookcollection.cpp:106 collections/gamecollection.cpp:54
 573. #: collections/musiccollection.cpp:67 collections/videocollection.cpp:67
 574. msgid "Genre"
 575. msgstr "Stil"
 576. #: collections/boardgamecollection.cpp:49
 577. msgid "Mechanism"
 578. msgstr "Mekanism"
 579. #: collections/boardgamecollection.cpp:55 collections/gamecollection.cpp:60
 580. msgid "Release Year"
 581. msgstr "Utgivningsår"
 582. #: collections/boardgamecollection.cpp:66
 583. msgid "Designer"
 584. msgstr "Konstruktör"
 585. #: collections/boardgamecollection.cpp:72
 586. msgid "Number of Players"
 587. msgstr "Antal spelare"
 588. #: collections/boardgamecollection.cpp:77 collections/filecatalog.cpp:45
 589. #: collections/gamecollection.cpp:87 collections/stampcollection.cpp:44
 590. #: entryupdater.cpp:230 fetchdialog.cpp:170
 591. msgid "Description"
 592. msgstr "Beskrivning"
 593. #: collections/boardgamecollection.cpp:80 collections/bookcollection.cpp:169
 594. #: collections/musiccollection.cpp:81 collections/winecollection.cpp:102
 595. #: field.cpp:500 newstuff/dialog.cpp:120
 596. msgid "Rating"
 597. msgstr "Omdöme"
 598. #: collections/boardgamecollection.cpp:85 collections/bookcollection.cpp:70
 599. #: collections/cardcollection.cpp:82 collections/coincollection.cpp:103
 600. #: collections/comicbookcollection.cpp:126 collections/gamecollection.cpp:99
 601. #: collections/musiccollection.cpp:86 collections/stampcollection.cpp:105
 602. #: collections/videocollection.cpp:190 collections/winecollection.cpp:79
 603. msgid "Purchase Date"
 604. msgstr "Inköpsdatum"
 605. #: collections/boardgamecollection.cpp:90 collections/bookcollection.cpp:161
 606. #: collections/cardcollection.cpp:96 collections/coincollection.cpp:118
 607. #: collections/comicbookcollection.cpp:139 collections/gamecollection.cpp:104
 608. #: collections/musiccollection.cpp:91 collections/stampcollection.cpp:120
 609. #: collections/videocollection.cpp:195 collections/winecollection.cpp:107
 610. msgid "Gift"
 611. msgstr "Gåva"
 612. #: collections/boardgamecollection.cpp:94 collections/bookcollection.cpp:75
 613. #: collections/cardcollection.cpp:87 collections/coincollection.cpp:108
 614. #: collections/comicbookcollection.cpp:131 collections/gamecollection.cpp:108
 615. #: collections/musiccollection.cpp:95 collections/stampcollection.cpp:110
 616. #: collections/videocollection.cpp:199 collections/winecollection.cpp:84
 617. msgid "Purchase Price"
 618. msgstr "Inköpspris"
 619. #: collections/boardgamecollection.cpp:98 collections/bookcollection.cpp:165
 620. #: collections/comicbookcollection.cpp:143 collections/gamecollection.cpp:112
 621. #: collections/musiccollection.cpp:99 collections/videocollection.cpp:203
 622. #: document.cpp:477
 623. msgid "Loaned"
 624. msgstr "Utlånad"
 625. #: collections/boardgamecollection.cpp:102 collections/gamecollection.cpp:116
 626. #: collections/musiccollection.cpp:108 collections/videocollection.cpp:212
 627. msgid "Cover"
 628. msgstr "Omslag"
 629. #: collections/boardgamecollection.cpp:105 collections/bookcollection.cpp:177
 630. #: collections/cardcollection.cpp:115 collections/coincollection.cpp:128
 631. #: collections/comicbookcollection.cpp:150 collections/gamecollection.cpp:119
 632. #: collections/musiccollection.cpp:111 collections/stampcollection.cpp:127
 633. #: collections/videocollection.cpp:215 collections/winecollection.cpp:114
 634. msgid "Comments"
 635. msgstr "Kommentarer"
 636. #: collections/bookcollection.cpp:21 collections/comicbookcollection.cpp:21
 637. msgid "Classification"
 638. msgstr "Klassificering"
 639. #: collections/bookcollection.cpp:28
 640. msgid "My Books"
 641. msgstr "Mina böcker"
 642. #: collections/bookcollection.cpp:45 collections/comicbookcollection.cpp:45
 643. msgid "Subtitle"
 644. msgstr "Undertitel"
 645. #: collections/bookcollection.cpp:63 translators/alexandriaimporter.cpp:134
 646. msgid "Hardback"
 647. msgstr "Inbunden"
 648. #: collections/bookcollection.cpp:63
 649. msgid "Paperback"
 650. msgstr "Häftad"
 651. #: collections/bookcollection.cpp:63
 652. msgid "Trade Paperback"
 653. msgstr "Hårda pärmar"
 654. #: collections/bookcollection.cpp:64
 655. msgid "E-Book"
 656. msgstr "E-Bok"
 657. #: collections/bookcollection.cpp:64
 658. msgid "Magazine"
 659. msgstr "Tidning"
 660. #: collections/bookcollection.cpp:65
 661. msgid "Binding"
 662. msgstr "Bindning"
 663. #: collections/bookcollection.cpp:91
 664. msgid "Copyright Year"
 665. msgstr "Copyrightår"
 666. #: collections/bookcollection.cpp:96 collections/comicbookcollection.cpp:85
 667. msgid "Publication Year"
 668. msgstr "Publiceringsår"
 669. #: collections/bookcollection.cpp:106 fetch/fetchmanager.cpp:82
 670. msgid "LCCN#"
 671. msgstr "LCCN#"
 672. #: collections/bookcollection.cpp:108
 673. msgid "Library of Congress Control Number"
 674. msgstr "Kongressbibliotekets kontrollnummer"
 675. #: collections/bookcollection.cpp:115
 676. msgid "Translator"
 677. msgstr "Översättare"
 678. #: collections/bookcollection.cpp:121 collections/comicbookcollection.cpp:100
 679. #: translators/grs1importer.cpp:62
 680. msgid "Language"
 681. msgstr "Språk"
 682. #: collections/bookcollection.cpp:143
 683. msgid "Series Number"
 684. msgstr "Seriennummer"
 685. #: collections/bookcollection.cpp:148 mainwindow.cpp:190
 686. msgid "New"
 687. msgstr "Ny"
 688. #: collections/bookcollection.cpp:148
 689. msgid "Used"
 690. msgstr "Begagnad"
 691. #: collections/bookcollection.cpp:149 collections/comicbookcollection.cpp:122
 692. #: collections/stampcollection.cpp:20
 693. msgid "Condition"
 694. msgstr "Skick"
 695. #: collections/bookcollection.cpp:153 collections/comicbookcollection.cpp:135
 696. msgid "Signed"
 697. msgstr "Signerad"
 698. #: collections/bookcollection.cpp:157
 699. msgid "Read"
 700. msgstr "Läst"
 701. #: collections/bookcollection.cpp:174 collections/comicbookcollection.cpp:147
 702. #: fetch/arxivfetcher.cpp:216 fetch/crossreffetcher.cpp:208
 703. #: translators/pdfimporter.cpp:204 translators/referencerimporter.cpp:48
 704. msgid "Front Cover"
 705. msgstr "Omslag"
 706. #: collections/cardcollection.cpp:26
 707. msgid "My Cards"
 708. msgstr "Mina kort"
 709. #: collections/cardcollection.cpp:43
 710. msgid "Player"
 711. msgstr "Spelare"
 712. #: collections/cardcollection.cpp:49
 713. msgid "Team"
 714. msgstr "Lag"
 715. #: collections/cardcollection.cpp:55
 716. msgid "Brand"
 717. msgstr "Märke"
 718. #: collections/cardcollection.cpp:62
 719. msgid "Card Number"
 720. msgstr "Kortnummer"
 721. #: collections/cardcollection.cpp:77
 722. msgid "Card Type"
 723. msgstr "Korttyp"
 724. #: collections/cardcollection.cpp:91 collections/coincollection.cpp:112
 725. #: collections/stampcollection.cpp:114 collections/winecollection.cpp:88
 726. msgid "Location"
 727. msgstr "Placering"
 728. #: collections/cardcollection.cpp:105 collections/winecollection.cpp:93
 729. msgid "Quantity"
 730. msgstr "Mängd"
 731. #: collections/cardcollection.cpp:109
 732. msgid "Front Image"
 733. msgstr "Omslagsbild"
 734. #: collections/cardcollection.cpp:112
 735. msgid "Back Image"
 736. msgstr "Baksidesbild"
 737. #: collections/coincollection.cpp:26
 738. msgid "My Coins"
 739. msgstr "Mina mynt"
 740. #: collections/coincollection.cpp:44 collections/winecollection.cpp:68
 741. msgid "Type"
 742. msgstr "Typ"
 743. #. TRANSLATORS: denomination refers to the monetary value.
 744. #: collections/coincollection.cpp:51 collections/stampcollection.cpp:50
 745. msgid "Denomination"
 746. msgstr "Valör"
 747. #: collections/coincollection.cpp:61
 748. msgid "Mint Mark"
 749. msgstr "Präglingsmärke"
 750. #: collections/coincollection.cpp:67 collections/comicbookcollection.cpp:94
 751. #: collections/stampcollection.cpp:55 collections/winecollection.cpp:73
 752. msgid "Country"
 753. msgstr "Land"
 754. #: collections/coincollection.cpp:73
 755. msgid "Coin Set"
 756. msgstr "Myntsamling"
 757. #: collections/coincollection.cpp:83
 758. msgid ""
 759. "_: Coin grade levels - Proof-65,Proof-60,Mint State-65,Mint State-60,Almost "
 760. "Uncirculated-55,Almost Uncirculated-50,Extremely Fine-40,Very Fine-30,Very "
 761. "Fine-20,Fine-12,Very Good-8,Good-4,Fair\n"
 762. "Proof-65,Proof-60,Mint State-65,Mint State-60,Almost Uncirculated-55,Almost "
 763. "Uncirculated-50,Extremely Fine-40,Very Fine-30,Very Fine-20,Fine-12,Very "
 764. "Good-8,Good-4,Fair"
 765. msgstr ""
 766. "Proof-65,Proof-60,Mint State-65,Mint State-60,Almost Uncirculated-55,Almost "
 767. "Uncirculated-50,Extremely Fine-40,Very Fine-30,Very Fine-20,Fine-12,Very "
 768. "Good-8,Good-4,Fair"
 769. #: collections/coincollection.cpp:88 collections/stampcollection.cpp:80
 770. msgid "Grade"
 771. msgstr "Kvalitet"
 772. #: collections/coincollection.cpp:96
 773. msgid ""
 774. "_: Coin grading services - PCGS,NGC,ANACS,ICG,ASA,PCI\n"
 775. "PCGS,NGC,ANACS,ICG,ASA,PCI"
 776. msgstr ""
 777. "PCGS,NGC,ANACS,ICG,ASA,PCI\n"
 778. "PCGS,NGC,ANACS,ICG,ASA,PCI"
 779. #: collections/coincollection.cpp:98
 780. msgid "Grading Service"
 781. msgstr "Grading Service"
 782. #: collections/coincollection.cpp:122
 783. msgid "Obverse"
 784. msgstr "Framsida"
 785. #: collections/coincollection.cpp:125
 786. msgid "Reverse"
 787. msgstr "Baksida"
 788. #: collections/comicbookcollection.cpp:28
 789. msgid "My Comic Books"
 790. msgstr "Mina serietidningar"
 791. #: collections/comicbookcollection.cpp:50 collections/videocollection.cpp:121
 792. msgid "Writer"
 793. msgstr "Författare"
 794. #: collections/comicbookcollection.cpp:56
 795. msgid ""
 796. "_: Comic Book Illustrator\n"
 797. "Artist"
 798. msgstr "Artist"
 799. #: collections/comicbookcollection.cpp:68
 800. msgid "Issue"
 801. msgstr "Utgåva"
 802. #: collections/comicbookcollection.cpp:120
 803. msgid ""
 804. "_: Comic book grade levels - Mint,Near Mint,Very Fine,Fine,Very Good,Good,"
 805. "Fair,Poor\n"
 806. "Mint,Near Mint,Very Fine,Fine,Very Good,Good,Fair,Poor"
 807. msgstr ""
 808. "Extra fin, nästan extra fin, mycket fin, fin, mycket bra, bra, hyfsad, dålig"
 809. #: collections/filecatalog.cpp:25
 810. msgid "My Files"
 811. msgstr "Mina filer"
 812. #: collections/filecatalog.cpp:55
 813. msgid "Folder"
 814. msgstr "Mapp"
 815. #: collections/filecatalog.cpp:60
 816. msgid "Mimetype"
 817. msgstr "Mimetype"
 818. #: collections/filecatalog.cpp:65
 819. msgid "Size"
 820. msgstr "Storlek"
 821. #: collections/filecatalog.cpp:69
 822. msgid "Permissions"
 823. msgstr "Tillstånd"
 824. #: collections/filecatalog.cpp:74
 825. msgid "Owner"
 826. msgstr "Ägare"
 827. #: collections/filecatalog.cpp:79
 828. msgid "Group"
 829. msgstr "Grupp"
 830. #: collections/filecatalog.cpp:85
 831. msgid "Created"
 832. msgstr "Skapad"
 833. #: collections/filecatalog.cpp:89
 834. msgid "Modified"
 835. msgstr "Ändrad"
 836. #: collections/filecatalog.cpp:93
 837. msgid "Meta Info"
 838. msgstr "Meta Info"
 839. #: collections/filecatalog.cpp:99
 840. msgid "Icon"
 841. msgstr "Ikon"
 842. #: collections/gamecollection.cpp:26
 843. msgid "My Games"
 844. msgstr "Mina spel"
 845. #: collections/gamecollection.cpp:44
 846. msgid "Xbox 360"
 847. msgstr "Xbox 360"
 848. #: collections/gamecollection.cpp:44
 849. msgid "Xbox"
 850. msgstr "Xbox"
 851. #: collections/gamecollection.cpp:45
 852. msgid "PlayStation3"
 853. msgstr "PlayStation3"
 854. #: collections/gamecollection.cpp:45
 855. msgid "PlayStation2"
 856. msgstr "PlayStation2"
 857. #: collections/gamecollection.cpp:45
 858. msgid "PlayStation"
 859. msgstr "PlayStation"
 860. #: collections/gamecollection.cpp:45
 861. msgid ""
 862. "_: PlayStation Portable\n"
 863. "PSP"
 864. msgstr "PSP"
 865. #: collections/gamecollection.cpp:46
 866. msgid "Nintendo Wii"
 867. msgstr "Nintendo Wii"
 868. #: collections/gamecollection.cpp:46
 869. msgid "Nintendo DS"
 870. msgstr "Nintendo DS"
 871. #: collections/gamecollection.cpp:46
 872. msgid "GameCube"
 873. msgstr "GameCube"
 874. #: collections/gamecollection.cpp:46
 875. msgid "Dreamcast"
 876. msgstr "Dreamcast"
 877. #: collections/gamecollection.cpp:47
 878. msgid "Game Boy Advance"
 879. msgstr "Game Boy Advance"
 880. #: collections/gamecollection.cpp:47
 881. msgid "Game Boy Color"
 882. msgstr "Game Boy Color"
 883. #: collections/gamecollection.cpp:47
 884. msgid "Game Boy"
 885. msgstr "Game Boy"
 886. #: collections/gamecollection.cpp:48
 887. msgid ""
 888. "_: Windows Platform\n"
 889. "Windows"
 890. msgstr "Windows"
 891. #: collections/gamecollection.cpp:48
 892. msgid "Mac OS"
 893. msgstr "Mac OS"
 894. #: collections/gamecollection.cpp:48
 895. msgid "Linux"
 896. msgstr "Linux"
 897. #: collections/gamecollection.cpp:49
 898. msgid "Platform"
 899. msgstr "Plattform"
 900. #: collections/gamecollection.cpp:65
 901. msgid ""
 902. "_: Games - Publisher\n"
 903. "Publisher"
 904. msgstr "Förlag"
 905. #: collections/gamecollection.cpp:71
 906. msgid "Developer"
 907. msgstr "Utvecklare"
 908. #: collections/gamecollection.cpp:80
 909. msgid ""
 910. "_: Video game ratings - Unrated, Adults Only, Mature, Teen, Everyone, Early "
 911. "Childhood, Pending\n"
 912. "Unrated, Adults Only, Mature, Teen, Everyone, Early Childhood, Pending"
 913. msgstr "Inget omdöme, vuxen, tonåring, alla, småbarn, avvaktande"
 914. #: collections/gamecollection.cpp:82
 915. msgid "ESRB Rating"
 916. msgstr "ESBR-omdöme"
 917. #: collections/gamecollection.cpp:90 collections/videocollection.cpp:185
 918. msgid "Personal Rating"
 919. msgstr "Personligt betyg"
 920. #: collections/gamecollection.cpp:95
 921. msgid "Completed"
 922. msgstr "Färdig"
 923. #: collections/musiccollection.cpp:26
 924. msgid "My Music"
 925. msgstr "Min musik"
 926. #: collections/musiccollection.cpp:37
 927. msgid "Album"
 928. msgstr "Album"
 929. #: collections/musiccollection.cpp:44 translators/freedbimporter.cpp:257
 930. #: translators/freedbimporter.cpp:375 translators/freedbimporter.cpp:446
 931. msgid "Compact Disc"
 932. msgstr "CD-skiva"
 933. #: collections/musiccollection.cpp:44 collections/videocollection.cpp:46
 934. msgid "DVD"
 935. msgstr "DVD"
 936. #: collections/musiccollection.cpp:44
 937. msgid "Cassette"
 938. msgstr "Kassett"
 939. #: collections/musiccollection.cpp:44
 940. msgid "Vinyl"
 941. msgstr "LP-skiva"
 942. #: collections/musiccollection.cpp:45 collections/videocollection.cpp:47
 943. msgid "Medium"
 944. msgstr "Media"
 945. #: collections/musiccollection.cpp:50 collections/musiccollection.cpp:77
 946. #: translators/audiofileimporter.cpp:165 translators/tellicoimporter.cpp:435
 947. #: translators/xmlstatehandler.cpp:344
 948. msgid "Artist"
 949. msgstr "Artist"
 950. #: collections/musiccollection.cpp:56
 951. msgid "Label"
 952. msgstr "Skivmärke"
 953. #: collections/musiccollection.cpp:73
 954. msgid "Tracks"
 955. msgstr "Spår"
 956. #: collections/musiccollection.cpp:78 translators/audiofileimporter.cpp:166
 957. #: translators/tellicoimporter.cpp:436 translators/xmlstatehandler.cpp:345
 958. msgid "Length"
 959. msgstr "Speltid"
 960. #: collections/stampcollection.cpp:27
 961. msgid "My Stamps"
 962. msgstr "Mina frimärken"
 963. #: collections/stampcollection.cpp:61
 964. msgid "Issue Year"
 965. msgstr "Utgivningsår"
 966. #: collections/stampcollection.cpp:66 collections/videocollection.cpp:172
 967. msgid "Color"
 968. msgstr "Färg"
 969. #: collections/stampcollection.cpp:71
 970. msgid "Scott#"
 971. msgstr "Scott#/FACIT#"
 972. #: collections/stampcollection.cpp:78
 973. msgid ""
 974. "_: Stamp grade levels - Superb,Extremely Fine,Very Fine,Fine,Average,Poor\n"
 975. "Superb,Extremely Fine,Very Fine,Fine,Average,Poor"
 976. msgstr "Superb, extremt fin, mycket fin, fin, hyfsad, dålig"
 977. #: collections/stampcollection.cpp:85
 978. msgid "Cancelled"
 979. msgstr "Stämplat"
 980. #. TRANSLATORS: See http://en.wikipedia.org/wiki/Stamp_hinge
 981. #: collections/stampcollection.cpp:90
 982. msgid "Hinged"
 983. msgstr "Monterat"
 984. #: collections/stampcollection.cpp:95
 985. msgid "Centering"
 986. msgstr "Placering/perforering"
 987. #: collections/stampcollection.cpp:100
 988. msgid "Gummed"
 989. msgstr "Gummerad"
 990. #: collections/stampcollection.cpp:124 field.cpp:496
 991. msgid "Image"
 992. msgstr "Bild"
 993. #: collections/videocollection.cpp:20 fetch/animenfofetcher.cpp:265
 994. msgid "Other People"
 995. msgstr "Övriga människor"
 996. #: collections/videocollection.cpp:21 fetch/animenfofetcher.cpp:271
 997. msgid "Features"
 998. msgstr "Kännetecken"
 999. #: collections/videocollection.cpp:28
 1000. msgid "My Videos"
 1001. msgstr "Mina videofilmer"
 1002. #: collections/videocollection.cpp:46
 1003. msgid "VHS"
 1004. msgstr "VHS"
 1005. #: collections/videocollection.cpp:46
 1006. msgid "VCD"
 1007. msgstr "VCD"
 1008. #: collections/videocollection.cpp:46
 1009. msgid "DivX"
 1010. msgstr "DivX"
 1011. #: collections/videocollection.cpp:46 fetch/amazonfetcher.cpp:838
 1012. msgid "Blu-ray"
 1013. msgstr "Blu-ray"
 1014. #: collections/videocollection.cpp:46 fetch/amazonfetcher.cpp:841
 1015. msgid "HD DVD"
 1016. msgstr "HD DVD"
 1017. #: collections/videocollection.cpp:52
 1018. msgid "Production Year"
 1019. msgstr "Produktionsår"
 1020. #: collections/videocollection.cpp:60
 1021. msgid ""
 1022. "_: Movie ratings - G (USA),PG (USA),PG-13 (USA),R (USA), U (USA)\n"
 1023. "G (USA),PG (USA),PG-13 (USA),R (USA), U (USA)"
 1024. msgstr "barntillåtet, 7 år, 11 år, 15 år"
 1025. #: collections/videocollection.cpp:62
 1026. msgid "Certification"
 1027. msgstr "Åldersgräns"
 1028. #: collections/videocollection.cpp:74
 1029. msgid "Region 1"
 1030. msgstr "Region 1"
 1031. #: collections/videocollection.cpp:75
 1032. msgid "Region 2"
 1033. msgstr "Region 2"
 1034. #: collections/videocollection.cpp:76
 1035. msgid "Region 3"
 1036. msgstr "Region 3"
 1037. #: collections/videocollection.cpp:77
 1038. msgid "Region 4"
 1039. msgstr "Region 4"
 1040. #: collections/videocollection.cpp:78
 1041. msgid "Region 5"
 1042. msgstr "Region 5"
 1043. #: collections/videocollection.cpp:79
 1044. msgid "Region 6"
 1045. msgstr "Region 6"
 1046. #: collections/videocollection.cpp:80
 1047. msgid "Region 7"
 1048. msgstr "Region 7"
 1049. #: collections/videocollection.cpp:81
 1050. msgid "Region 8"
 1051. msgstr "Region 8"
 1052. #: collections/videocollection.cpp:82
 1053. msgid "Region"
 1054. msgstr "Region"
 1055. #: collections/videocollection.cpp:87 fetch/discogsfetcher.cpp:408
 1056. msgid "Nationality"
 1057. msgstr "Land"
 1058. #: collections/videocollection.cpp:94
 1059. msgid "NTSC"
 1060. msgstr "NTSC"
 1061. #: collections/videocollection.cpp:94
 1062. msgid "PAL"
 1063. msgstr "PAL"
 1064. #: collections/videocollection.cpp:94
 1065. msgid "SECAM"
 1066. msgstr "SECAM"
 1067. #: collections/videocollection.cpp:95
 1068. msgid "Format"
 1069. msgstr "Format"
 1070. #: collections/videocollection.cpp:100
 1071. msgid "Cast"
 1072. msgstr "Rollista"
 1073. #: collections/videocollection.cpp:102 translators/tellicoimporter.cpp:438
 1074. #: translators/xmlstatehandler.cpp:347
 1075. msgid "Actor/Actress"
 1076. msgstr "Skådespelare/skådespelerska"
 1077. #: collections/videocollection.cpp:103 translators/tellicoimporter.cpp:439
 1078. #: translators/xmlstatehandler.cpp:348
 1079. msgid "Role"
 1080. msgstr "Roll"
 1081. #: collections/videocollection.cpp:106
 1082. msgid "A table for the cast members, along with the roles they play"
 1083. msgstr ""
 1084. "En tabell med rolllistan och vilka skådespelare som har besatt rollerna"
 1085. #: collections/videocollection.cpp:109
 1086. msgid "Director"
 1087. msgstr "Regissör"
 1088. #: collections/videocollection.cpp:115 collections/winecollection.cpp:43
 1089. #: fetch/discogsfetcher.cpp:407
 1090. msgid "Producer"
 1091. msgstr "Producent"
 1092. #: collections/videocollection.cpp:127
 1093. msgid "Composer"
 1094. msgstr "Kompositör"
 1095. #: collections/videocollection.cpp:133
 1096. msgid "Studio"
 1097. msgstr "Studio"
 1098. #: collections/videocollection.cpp:139
 1099. msgid "Language Tracks"
 1100. msgstr "Språkspår"
 1101. #: collections/videocollection.cpp:145
 1102. msgid "Subtitle Languages"
 1103. msgstr "Textningsspråk"
 1104. #: collections/videocollection.cpp:151
 1105. msgid "Audio Tracks"
 1106. msgstr "Ljudspår"
 1107. #: collections/videocollection.cpp:157
 1108. msgid "Running Time"
 1109. msgstr "Längd i minuter"
 1110. #: collections/videocollection.cpp:159
 1111. msgid "The running time of the video (in minutes)"
 1112. msgstr "Längden på videon (i minuter)"
 1113. #: collections/videocollection.cpp:162
 1114. msgid "Aspect Ratio"
 1115. msgstr "Bildformat"
 1116. #: collections/videocollection.cpp:167 fetch/amazonfetcher.cpp:830
 1117. #: translators/tellicoimporter.cpp:968
 1118. msgid "Widescreen"
 1119. msgstr "Bredformat"
 1120. #: collections/videocollection.cpp:172
 1121. msgid "Black & White"
 1122. msgstr "Svartvit"
 1123. #: collections/videocollection.cpp:173
 1124. msgid "Color Mode"
 1125. msgstr "Färgläge"
 1126. #: collections/videocollection.cpp:178 fetch/amazonfetcher.cpp:845
 1127. msgid "Director's Cut"
 1128. msgstr "Regissörens klippning"
 1129. #: collections/videocollection.cpp:182 fetch/ibsfetcher.cpp:359
 1130. msgid "Plot Summary"
 1131. msgstr "Handlingen i sammanfattning"
 1132. #: collections/winecollection.cpp:26
 1133. msgid "My Wines"
 1134. msgstr "Mina viner"
 1135. #: collections/winecollection.cpp:49
 1136. msgid "Appellation"
 1137. msgstr "Appellation/namn"
 1138. #: collections/winecollection.cpp:55
 1139. msgid "Varietal"
 1140. msgstr "Varietal"
 1141. #: collections/winecollection.cpp:61
 1142. msgid "Vintage"
 1143. msgstr "Årgång"
 1144. #: collections/winecollection.cpp:67
 1145. msgid "Red Wine"
 1146. msgstr "Rödvin"
 1147. #: collections/winecollection.cpp:67
 1148. msgid "White Wine"
 1149. msgstr "Vitt vin"
 1150. #: collections/winecollection.cpp:67
 1151. msgid "Sparkling Wine"
 1152. msgstr "Mousserande vin"
 1153. #: collections/winecollection.cpp:97
 1154. msgid "Drink By"
 1155. msgstr "Dricks senast"
 1156. #: collections/winecollection.cpp:111
 1157. msgid "Label Image"
 1158. msgstr "Etikettbild"
 1159. #: commands/addentries.cpp:62
 1160. msgid "Add Entries"
 1161. msgstr "Lägg till fält"
 1162. #: commands/addentries.cpp:63
 1163. #, c-format
 1164. msgid ""
 1165. "_: Add (Entry Title)\n"
 1166. "Add %1"
 1167. msgstr "Lägg till %1"
 1168. #: commands/addloans.cpp:108
 1169. msgid "Check-out Items"
 1170. msgstr "Utlåningsposter"
 1171. #: commands/addloans.cpp:109
 1172. #, c-format
 1173. msgid ""
 1174. "_: Check-out (Entry Title)\n"
 1175. "Check-out %1"
 1176. msgstr "Låna ut %1"
 1177. #: commands/collectioncommand.cpp:110
 1178. msgid "Append Collection"
 1179. msgstr "Utöka samling"
 1180. #: commands/collectioncommand.cpp:112
 1181. msgid "Merge Collection"
 1182. msgstr "Involvera i samling"
 1183. #: commands/collectioncommand.cpp:114
 1184. msgid "Replace Collection"
 1185. msgstr "Byt ut samling"
 1186. #: commands/fieldcommand.cpp:104
 1187. msgid "Add %1 Field"
 1188. msgstr "Lägg till %1-fält"
 1189. #: commands/fieldcommand.cpp:106
 1190. msgid "Modify %1 Field"
 1191. msgstr "Ändra %1-fält"
 1192. #: commands/fieldcommand.cpp:108
 1193. msgid "Delete %1 Field"
 1194. msgstr "Ta bort %1-fält"
 1195. #: commands/filtercommand.cpp:98
 1196. msgid "Add Filter"
 1197. msgstr "Lägg till filter"
 1198. #: commands/filtercommand.cpp:100 filterdialog.cpp:282 filterview.cpp:68
 1199. msgid "Modify Filter"
 1200. msgstr "Ändra filter"
 1201. #: commands/filtercommand.cpp:102 filterview.cpp:70
 1202. msgid "Delete Filter"
 1203. msgstr "Ta bort filter"
 1204. #: commands/modifyentries.cpp:72 entryeditdialog.cpp:365
 1205. msgid "Modify Entries"
 1206. msgstr "Redigera fält"
 1207. #: commands/modifyentries.cpp:73 commands/updateentries.cpp:50
 1208. #, c-format
 1209. msgid ""
 1210. "_: Modify (Entry Title)\n"
 1211. "Modify %1"
 1212. msgstr "Redigera %1"
 1213. #: commands/modifyloans.cpp:75 loandialog.cpp:46
 1214. msgid "Modify Loan"
 1215. msgstr "Ändra lån"
 1216. #: commands/removeentries.cpp:48
 1217. msgid "Delete Entries"
 1218. msgstr "Tag bort poster"
 1219. #: commands/removeentries.cpp:49
 1220. #, c-format
 1221. msgid ""
 1222. "_: Delete (Entry Title)\n"
 1223. "Delete %1"
 1224. msgstr "Tag bort %1"
 1225. #: commands/removeloans.cpp:79
 1226. msgid "Check-in Entries"
 1227. msgstr "Inlåningsposter"
 1228. #: commands/removeloans.cpp:80
 1229. #, c-format
 1230. msgid ""
 1231. "_: Check-in (Entry Title)\n"
 1232. "Check-in %1"
 1233. msgstr "Inlåning %1"
 1234. #: commands/renamecollection.cpp:45 tellico_kernel.cpp:323
 1235. msgid "Rename Collection"
 1236. msgstr "Byt namn på samlingen"
 1237. #: commands/reorderfields.cpp:54
 1238. msgid "Reorder Fields"
 1239. msgstr "Ordna om fält"
 1240. #: configdialog.cpp:103
 1241. msgid "Configure Tellico"
 1242. msgstr "Anpassa Tellico"
 1243. #: configdialog.cpp:198
 1244. msgid "General Options"
 1245. msgstr "Allmänna inställningar"
 1246. #: configdialog.cpp:201
 1247. msgid "&Reopen file at startup"
 1248. msgstr "Åte&röppna filen vid start"
 1249. #: configdialog.cpp:202
 1250. msgid ""
 1251. "If checked, the file that was last open will be re-opened at program start-"
 1252. "up."
 1253. msgstr ""
 1254. "Om ikryssad, kommer filen som öppnades sist att återöppnas vid start av "
 1255. "programmet."
 1256. #: configdialog.cpp:207
 1257. msgid "&Show \"Tip of the Day\" at startup"
 1258. msgstr "Vi&sa \"Dagens tips\" vid uppstart"
 1259. #: configdialog.cpp:208
 1260. msgid "If checked, the \"Tip of the Day\" will be shown at program start-up."
 1261. msgstr "Om ikryssad, kommer \"Dagens tips\" att visas vid programstart."
 1262. #: configdialog.cpp:213
 1263. msgid "Image Storage Options"
 1264. msgstr "Bildlagringsalternativ"
 1265. #: configdialog.cpp:214
 1266. msgid "Store images in data file"
 1267. msgstr "Lagra bilder i en datafil"
 1268. #: configdialog.cpp:215
 1269. msgid "Store images in common application directory"
 1270. msgstr "Lagra bilder i en allmän tillämpningsmapp"
 1271. #: configdialog.cpp:216
 1272. msgid "Store images in directory relative to data file"
 1273. msgstr "Lagra bilder i en mapp, relativt datafilen"
 1274. #: configdialog.cpp:217
 1275. msgid ""
 1276. "Images may be saved in the data file itself, which can cause Tellico to run "
 1277. "slowly, stored in the Tellico application directory, or stored in a "
 1278. "directory in the same location as the data file."
 1279. msgstr ""
 1280. "Bilder kan sparas i datafilen själv, vilket gör att Tellico går långsamt, "
 1281. "lagras i Tellicos tillämpningsmapp eller lagras i mapp i på samma ställe som "
 1282. "datafilen."
 1283. #: configdialog.cpp:224 configdialog.cpp:299
 1284. msgid "Formatting Options"
 1285. msgstr "Formateringsalternativ"
 1286. #: configdialog.cpp:227
 1287. msgid "Auto capitalize &titles and names"
 1288. msgstr "Automatisk stor första bokstav på &titlar och namn"
 1289. #: configdialog.cpp:228
 1290. msgid "If checked, titles and names will be automatically capitalized."
 1291. msgstr ""
 1292. "Om ikryssad, kommer boktitlar och namn att få stor bokstav automatiskt."
 1293. #: configdialog.cpp:232
 1294. msgid "Auto &format titles and names"
 1295. msgstr "Automat&formatera titlar och namn"
 1296. #: configdialog.cpp:233 configdialog.cpp:303
 1297. msgid "If checked, titles and names will be automatically formatted."
 1298. msgstr "Om ikryssat, kommer boktitlar och namn att bli automatformaterade."
 1299. #: configdialog.cpp:240
 1300. msgid "No capitali&zation:"
 1301. msgstr "Ingen automatiskt stor &bokstav:"
 1302. #: configdialog.cpp:243
 1303. msgid ""
 1304. "<qt>A list of words which should not be capitalized. Multiple values should "
 1305. "be separated by a semi-colon.</qt>"
 1306. msgstr ""
 1307. "<qt>En lista med ord, som inte bör omvandlas att inledas med stor bokstav. "
 1308. "Flera värden separeras med ett semikolon.</qt>"
 1309. #: configdialog.cpp:249
 1310. msgid "Artic&les:"
 1311. msgstr "Artik&lar:"
 1312. #: configdialog.cpp:252
 1313. msgid ""
 1314. "<qt>A list of words which should be considered as articles if they are the "
 1315. "first word in a title. Multiple values should be separated by a semi-colon.</"
 1316. "qt>"
 1317. msgstr ""
 1318. "<qt>En lista med ord som kan betraktas som artiklar om de finns i första "
 1319. "ordet i titeln. Flera värden skall separeras med ett semi-kolon.</qt>"
 1320. #: configdialog.cpp:259
 1321. msgid "Personal suffi&xes:"
 1322. msgstr "&Ändelser för personnamn:"
 1323. #: configdialog.cpp:262
 1324. msgid ""
 1325. "<qt>A list of suffixes which might be used in personal names. Multiple "
 1326. "values should be separated by a semi-colon.</qt>"
 1327. msgstr ""
 1328. "<qt>En lista med ändelser som kan användas i personnamn. Flera värden skall "
 1329. "separeras med ett semikolon.</qt>"
 1330. #: configdialog.cpp:268
 1331. msgid "Surname &prefixes:"
 1332. msgstr "Efternamn&prefix:"
 1333. #: configdialog.cpp:271
 1334. msgid ""
 1335. "<qt>A list of prefixes which might be used in surnames. Multiple values "
 1336. "should be separated by a semi-colon.</qt>"
 1337. msgstr ""
 1338. "<qt>En lista med prefix, som kan användas i efternamn. Flera värden "
 1339. "separeras med ett semikolon.</qt>"
 1340. #: configdialog.cpp:296
 1341. msgid "Printing"
 1342. msgstr "Utskrift"
 1343. #: configdialog.cpp:296
 1344. msgid "Printing Options"
 1345. msgstr "Utskriftsalternativ"
 1346. #: configdialog.cpp:302
 1347. msgid "&Format titles and names"
 1348. msgstr "&Formatera titlar och namn"
 1349. #: configdialog.cpp:306
 1350. msgid "&Print field headers"
 1351. msgstr "&Skriv ut fältöverskrifter"
 1352. #: configdialog.cpp:307 translators/htmlexporter.cpp:473
 1353. msgid "If checked, the field names will be printed as table headers."
 1354. msgstr "Om ikryssad, skrivs fältnamn ut som tabellöverskrifter."
 1355. #: configdialog.cpp:310
 1356. msgid "Grouping Options"
 1357. msgstr "Grupperingsalternativ"
 1358. #: configdialog.cpp:313
 1359. msgid "&Group the entries"
 1360. msgstr "&Gruppera posterna"
 1361. #: configdialog.cpp:314 translators/htmlexporter.cpp:478
 1362. msgid "If checked, the entries will be grouped by the selected field."
 1363. msgstr "Om ikryssad, kommer posterna att grupperas under utvalt fält."
 1364. #: configdialog.cpp:317
 1365. msgid "Image Options"
 1366. msgstr "Bildalternativ"
 1367. #: configdialog.cpp:323
 1368. msgid "Maximum image &width:"
 1369. msgstr "Maximal bild&bredd:"
 1370. #: configdialog.cpp:328
 1371. msgid ""
 1372. "The maximum width of the images in the printout. The aspect ration is "
 1373. "preserved."
 1374. msgstr ""
 1375. "Den maximala bredden på bilden vid utskrift. Höjd/bredd-förhållandet behålls."
 1376. #: configdialog.cpp:336
 1377. msgid "&Maximum image height:"
 1378. msgstr "&Maximal bildhöjd:"
 1379. #: configdialog.cpp:341
 1380. msgid ""
 1381. "The maximum height of the images in the printout. The aspect ration is "
 1382. "preserved."
 1383. msgstr ""
 1384. "Den maximala höjden på bilden vid utskrift. Höjd/bredd-förhållandet behålls."
 1385. #: configdialog.cpp:355
 1386. msgid "Templates"
 1387. msgstr "Mallar"
 1388. #: configdialog.cpp:355
 1389. msgid "Template Options"
 1390. msgstr "Mallalternativ"
 1391. #: configdialog.cpp:363 fetch/execexternalfetcher.cpp:346
 1392. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:398 translators/csvimporter.cpp:252
 1393. msgid "Collection &type:"
 1394. msgstr "Samlings&typ:"
 1395. #: configdialog.cpp:369
 1396. msgid "Template:"
 1397. msgstr "Mall:"
 1398. #: configdialog.cpp:373
 1399. msgid ""
 1400. "Select the template to use for the current type of collections. Not all "
 1401. "templates will use the font and color settings."
 1402. msgstr ""
 1403. "Välj den mall, som används för aktuell typ av samling. Ej alla mallar kommer "
 1404. "att använda teckensnitts- och färginställningarna."
 1405. #: configdialog.cpp:380
 1406. msgid "&Preview..."
 1407. msgstr "&Granskning..."
 1408. #: configdialog.cpp:381
 1409. msgid "Show a preview of the template"
 1410. msgstr "Visa en granskning av mallen"
 1411. #: configdialog.cpp:398
 1412. msgid "Font Options"
 1413. msgstr "Teckensnittsalternativ"
 1414. #: configdialog.cpp:405
 1415. msgid "Font:"
 1416. msgstr "Teckensnitt:"
 1417. #: configdialog.cpp:411
 1418. msgid "This font is passed to the template used in the Entry View."
 1419. msgstr ""
 1420. "Detta teckensnitt är anpassat till den mall, som används i postgranskningen."
 1421. #: configdialog.cpp:415
 1422. msgid "Size:"
 1423. msgstr "Storlek:"
 1424. #: configdialog.cpp:425
 1425. msgid "Color Options"
 1426. msgstr "Färgval"
 1427. #: configdialog.cpp:432
 1428. msgid "Background color:"
 1429. msgstr "Bakgrunsfärg:"
 1430. #: configdialog.cpp:438
 1431. msgid "This color is passed to the template used in the Entry View."
 1432. msgstr "Denna färg är anpassat till den mall, som används i postgranskningen."
 1433. #: configdialog.cpp:442
 1434. msgid "Text color:"
 1435. msgstr "Textfärg:"
 1436. #: configdialog.cpp:451
 1437. msgid "Highlight color:"
 1438. msgstr "Markeringsfärg:"
 1439. #: configdialog.cpp:460
 1440. msgid "Highlighted text color:"
 1441. msgstr "Markeringstextfärg:"
 1442. #: configdialog.cpp:469
 1443. msgid "Manage Templates"
 1444. msgstr "Mallhantering"
 1445. #: configdialog.cpp:475
 1446. msgid "Install..."
 1447. msgstr "Installera..."
 1448. #: configdialog.cpp:478
 1449. msgid "Click to install a new template directly."
 1450. msgstr "Klicka för att installera en ny mall direkt."
 1451. #: configdialog.cpp:481 configdialog.cpp:537
 1452. msgid "Download..."
 1453. msgstr "Ladda ner..."
 1454. #: configdialog.cpp:484
 1455. msgid "Click to download additional templates via the Internet."
 1456. msgstr "Klicka för att ladda ner ytterligare mallar via Internet."
 1457. #: configdialog.cpp:487
 1458. msgid "Delete..."
 1459. msgstr "Tag bort..."
 1460. #: configdialog.cpp:490
 1461. msgid "Click to select and remove installed templates."
 1462. msgstr "Klicka för att välja och borttagning av installerade mallar."
 1463. #: configdialog.cpp:501
 1464. msgid "Data Sources"
 1465. msgstr "Datakällor"
 1466. #: configdialog.cpp:501
 1467. msgid "Data Source Options"
 1468. msgstr "Datakällsalternativ"
 1469. #: configdialog.cpp:506 fetchdialog.cpp:171
 1470. msgid "Source"
 1471. msgstr "Källa"
 1472. #: configdialog.cpp:517
 1473. msgid "Move &Up"
 1474. msgstr "Flytta &upp"
 1475. #: configdialog.cpp:519 configdialog.cpp:523
 1476. msgid ""
 1477. "The order of the data sources sets the order that Tellico uses when entries "
 1478. "are automatically updated."
 1479. msgstr ""
 1480. "Datakällornas ordning anger den ordning Tellico använder när poster "
 1481. "uppdateras automatiskt."
 1482. #: configdialog.cpp:521
 1483. msgid "Move &Down"
 1484. msgstr "Flytta &ner"
 1485. #: configdialog.cpp:528
 1486. msgid "&New..."
 1487. msgstr "&Ny..."
 1488. #: configdialog.cpp:530
 1489. msgid "Click to add a new data source."
 1490. msgstr "Klicka för att lägga till en ny datakälla."
 1491. #: configdialog.cpp:531
 1492. msgid "&Modify..."
 1493. msgstr "&Modifiera..."
 1494. #: configdialog.cpp:533
 1495. msgid "Click to modify the selected data source."
 1496. msgstr "Klicka för att redigera den valda datakällan."
 1497. #: configdialog.cpp:534 controller.cpp:435 controller.cpp:450
 1498. #: gui/stringmapdialog.cpp:59
 1499. #, fuzzy
 1500. msgid "&Delete"
 1501. msgstr "Tag bort..."
 1502. #: configdialog.cpp:536
 1503. msgid "Click to delete the selected data source."
 1504. msgstr "Klicka för att ta bort den valda datakällan."
 1505. #: configdialog.cpp:539
 1506. msgid "Click to download additional data sources via the Internet."
 1507. msgstr "Klicka för att ladda ner ytterligare datakällor via Internet."
 1508. #: configdialog.cpp:1015 translators/xsltexporter.cpp:83
 1509. #: translators/xsltimporter.cpp:104
 1510. msgid "*.xsl|XSL Files (*.xsl)"
 1511. msgstr "*.xml|XSL-filer (*.xsl)"
 1512. #: configdialog.cpp:1016
 1513. msgid "*.tar.gz *.tgz|Template Packages (*.tar.gz)"
 1514. msgstr "*.tar.gz *.tgz|mallpaket (*.tar.gz)"
 1515. #: configdialog.cpp:1017 importdialog.cpp:296 mainwindow.cpp:1143
 1516. #: mainwindow.cpp:1307 reportdialog.cpp:195 translators/bibtexexporter.cpp:53
 1517. #: translators/bibtexmlexporter.cpp:40 translators/csvexporter.cpp:44
 1518. #: translators/gcfilmsexporter.cpp:41 translators/htmlexporter.cpp:90
 1519. #: translators/onixexporter.cpp:67 translators/pilotdbexporter.cpp:47
 1520. #: translators/tellicoxmlexporter.cpp:60 translators/tellicozipexporter.cpp:39
 1521. #: translators/xsltexporter.cpp:43 translators/xsltexporter.cpp:84
 1522. #: translators/xsltimporter.cpp:105
 1523. msgid "*|All Files"
 1524. msgstr "*|Alla filer"
 1525. #: configdialog.cpp:1049
 1526. msgid "Delete Template"
 1527. msgstr "Ta bort mall"
 1528. #: configdialog.cpp:1050
 1529. msgid "Select template to delete:"
 1530. msgstr "Välj mall som skall tas bort:"
 1531. #: controller.cpp:135 fetchdialog.cpp:226 fetchdialog.cpp:334
 1532. #: fetchdialog.cpp:453 fetchdialog.cpp:508 newstuff/dialog.cpp:296
 1533. #: newstuff/dialog.cpp:334 newstuff/dialog.cpp:511 statusbar.cpp:83
 1534. msgid "Ready."
 1535. msgstr "Klar."
 1536. #: controller.cpp:432
 1537. msgid "Do you really want to delete this entry?"
 1538. msgstr "Vill du verkligen ta bort denna post?"
 1539. #: controller.cpp:434
 1540. msgid "Delete Entry"
 1541. msgstr "Tag bort post"
 1542. #: controller.cpp:445
 1543. msgid "Do you really want to delete these entries?"
 1544. msgstr "Vill du verkligen ta bort dessa poster?"
 1545. #: controller.cpp:449
 1546. msgid "Delete Multiple Entries"
 1547. msgstr "Ta bort flera poster"
 1548. #: controller.cpp:627 mainwindow.cpp:606
 1549. msgid "&Edit Entry..."
 1550. msgstr "&Redigera post..."
 1551. #: controller.cpp:628 mainwindow.cpp:610
 1552. msgid "D&uplicate Entry"
 1553. msgstr "D&uplicera post"
 1554. #: controller.cpp:629 mainwindow.cpp:684 tellicoui.rc:78
 1555. #, no-c-format
 1556. msgid "&Update Entry"
 1557. msgstr "&Uppdatera post"
 1558. #: controller.cpp:630 mainwindow.cpp:614
 1559. msgid "&Delete Entry"
 1560. msgstr "&Tag bort post"
 1561. #: controller.cpp:633
 1562. msgid "&Edit Entries..."
 1563. msgstr "&Redigera poster..."
 1564. #: controller.cpp:634
 1565. msgid "D&uplicate Entries"
 1566. msgstr "D&uplicera poster"
 1567. #: controller.cpp:635
 1568. msgid "&Update Entries"
 1569. msgstr "&Uppdatera fält"
 1570. #: controller.cpp:636
 1571. msgid "&Delete Entries"
 1572. msgstr "&Tag bort poster"
 1573. #: controller.cpp:691
 1574. msgid ""
 1575. "The following items are already loaned, but Tellico does not currently "
 1576. "support lending an item multiple times. They will be removed from the list "
 1577. "of items to lend."
 1578. msgstr ""
 1579. "Följande är redan utlånade, men Tellico stöder f. n. inte utlåning av samma "
 1580. "flera gånger. De kommer att tas bort från listan av utlåningsbart."
 1581. #: detailedlistview.cpp:67 detailedlistview.cpp:297
 1582. #: translators/pilotdbexporter.cpp:143
 1583. msgid "View Columns"
 1584. msgstr "Visa kolumner"
 1585. #: document.cpp:67 document.cpp:95 document.cpp:347 mainwindow.cpp:2185
 1586. #: translators/htmlexporter.cpp:283
 1587. #, fuzzy
 1588. msgid "Untitled"
 1589. msgstr "Undertitel"
 1590. #: document.cpp:166
 1591. msgid ""
 1592. "The current file has been modified.\n"
 1593. "Do you want to save it?"
 1594. msgstr ""
 1595. "Den aktuella filen har ändrats.\n"
 1596. "Vill du spara den?"
 1597. #: document.cpp:168 entryeditdialog.cpp:660
 1598. msgid "Unsaved Changes"
 1599. msgstr "Osparade ändringar"
 1600. #: document.cpp:200 mainwindow.cpp:1253
 1601. msgid "Saving file..."
 1602. msgstr "Sparar fil..."
 1603. #: entryeditdialog.cpp:51 entryeditdialog.cpp:382 entryeditdialog.cpp:406
 1604. #: entryeditdialog.cpp:512
 1605. msgid "Edit Entry"
 1606. msgstr "Redigeringspost"
 1607. #: entryeditdialog.cpp:52
 1608. msgid "&New Entry"
 1609. msgstr "&Ny post"
 1610. #: entryeditdialog.cpp:66 entryeditdialog.cpp:117 entryeditdialog.cpp:416
 1611. #: entryeditdialog.cpp:540
 1612. msgid "Sa&ve Entry"
 1613. msgstr "&Spara post"
 1614. #: entryeditdialog.cpp:77
 1615. msgid "Go to the previous entry in the collection"
 1616. msgstr "Gå till föregående post i samlingen"
 1617. #: entryeditdialog.cpp:82
 1618. msgid "Go to the next entry in the collection"
 1619. msgstr "Gå till nästa post i samlingen"
 1620. #: entryeditdialog.cpp:315
 1621. msgid "Do you really want to modify these entries?"
 1622. msgstr "Vill du verkligen redigera dessa poster?"
 1623. #: entryeditdialog.cpp:317
 1624. msgid "Modify Multiple Entries"
 1625. msgstr "Redigera flera poster"
 1626. #: entryeditdialog.cpp:359
 1627. msgid "A value is required for the following fields. Do you want to continue?"
 1628. msgstr "Ett värde krävs för följande fält. Vill du fortsätta?"
 1629. #: entryeditdialog.cpp:456
 1630. msgid "Edit Entries"
 1631. msgstr "Redigera poster"
 1632. #: entryeditdialog.cpp:488
 1633. msgid "Sa&ve Entries"
 1634. msgstr "&Spara poster"
 1635. #: entryeditdialog.cpp:656
 1636. msgid ""
 1637. "The current entry has been modified.\n"
 1638. "Do you want to enter the changes?"
 1639. msgstr ""
 1640. "Posten har ändrats.\n"
 1641. "Vill du spara ändringarna?"
 1642. #: entryeditdialog.cpp:659
 1643. msgid "Save Entry"
 1644. msgstr "Spara post"
 1645. #: entryiconview.cpp:287
 1646. msgid "&Sort By"
 1647. msgstr "&Sortera på"
 1648. #: entrymerger.cpp:33 tellico_kernel.cpp:398
 1649. msgid "Merge Entries"
 1650. msgstr "Slå samman poster"
 1651. #: entrymerger.cpp:35
 1652. msgid "Merging entries..."
 1653. msgstr "Slår samman poster..."
 1654. #: entrymerger.cpp:49
 1655. msgid "Total merged/scanned entries: %1/%2"
 1656. msgstr "Totalt antal avsökta/skannade poster: %1/%2"
 1657. #: entryupdater.cpp:81
 1658. msgid "Updating %1..."
 1659. msgstr "Uppdaterar %1..."
 1660. #: entryupdater.cpp:83
 1661. msgid "Updating entries..."
 1662. msgstr "Uppdaterar poster..."
 1663. #: entryupdater.cpp:85
 1664. msgid "Update Entries"
 1665. msgstr "Uppdatera fält"
 1666. #: entryupdater.cpp:99
 1667. msgid "Updating <b>%1</b>..."
 1668. msgstr "Uppdaterar <b>%1</b>..."
 1669. #: entryupdater.cpp:209
 1670. msgid "Select Match"
 1671. msgstr "Välj matchning"
 1672. #: entryupdater.cpp:217
 1673. msgid ""
 1674. "<qt><b>%1</b> returned multiple results which could match <b>%2</b>, the "
 1675. "entry currently in the collection. Please select the correct match.</qt>"
 1676. msgstr ""
 1677. "<qt><b>%1</b> returnerade flera resultat, vilket kunder matcha <b>%2</b>, "
 1678. "aktuell post i samlingen. Välj riktig matchning.</qt>"
 1679. #: entryview.cpp:199
 1680. msgid "Tellico is unable to locate the default entry stylesheet."
 1681. msgstr "Tellico kan inte hitta standardpostens stilmall."
 1682. #: entryview.cpp:201 mainwindow.cpp:1777
 1683. msgid "Please check your installation."
 1684. msgstr "Kontrollera installationen."
 1685. #: exportdialog.cpp:48
 1686. msgid "Export Options"
 1687. msgstr "Exportalternativ"
 1688. #: exportdialog.cpp:53
 1689. msgid "Formatting"
 1690. msgstr "Formatering"
 1691. #: exportdialog.cpp:55
 1692. msgid "Format all fields"
 1693. msgstr "Formatera alla fält"
 1694. #: exportdialog.cpp:57
 1695. msgid ""
 1696. "If checked, the values of the fields will be automatically formatted "
 1697. "according to their format type."
 1698. msgstr ""
 1699. "Om ikryssat, blir boktitlar och namn automatformaterade beroende på deras "
 1700. "formattyp."
 1701. #: exportdialog.cpp:59
 1702. msgid "Export selected entries only"
 1703. msgstr "Exportera endast valda fält"
 1704. #: exportdialog.cpp:61
 1705. msgid "If checked, only the currently selected entries will be exported."
 1706. msgstr "Om ikryssad, skrivs aktuella valda fältnamn ut som tabellöverskrifter."
 1707. #: exportdialog.cpp:64
 1708. msgid "Encoding"
 1709. msgstr "Kodning"
 1710. #: exportdialog.cpp:66
 1711. msgid "Encode in Unicode (UTF-8)"
 1712. msgstr "Koda i Unicode (UTF-8)"
 1713. #: exportdialog.cpp:68
 1714. msgid "Encode the exported file in Unicode (UTF-8)."
 1715. msgstr "Koda den exporterade filen i Unicode (UTF-8)."
 1716. #: exportdialog.cpp:69
 1717. msgid "Encode in user locale (%1)"
 1718. msgstr "Koda med användarvald språkkod (%1)"
 1719. #: exportdialog.cpp:72
 1720. msgid "Encode the exported file in the local encoding."
 1721. msgstr "Koda den exporterade filen i lokal språkkod."
 1722. #: fetch/amazonfetcher.cpp:53
 1723. msgid "Amazon Link"
 1724. msgstr "Amazonlänk"
 1725. #: fetch/amazonfetcher.cpp:62
 1726. msgid "Amazon (US)"
 1727. msgstr "Amazon (US)"
 1728. #: fetch/amazonfetcher.cpp:65
 1729. msgid "Amazon (UK)"
 1730. msgstr "Amazon (Storbritannien)"
 1731. #: fetch/amazonfetcher.cpp:68
 1732. msgid "Amazon (Germany)"
 1733. msgstr "Amazon (Tyskland)"
 1734. #: fetch/amazonfetcher.cpp:71
 1735. msgid "Amazon (Japan)"
 1736. msgstr "Amazon (Japan)"
 1737. #: fetch/amazonfetcher.cpp:74
 1738. msgid "Amazon (France)"
 1739. msgstr "Amazon (Frankrike)"
 1740. #: fetch/amazonfetcher.cpp:77
 1741. msgid "Amazon (Canada)"
 1742. msgstr "Amazon (Kanada)"
 1743. #: fetch/amazonfetcher.cpp:98
 1744. msgid "Amazon.com Web Services"
 1745. msgstr "Amazon.com's Web-tjänster"
 1746. #: fetch/amazonfetcher.cpp:201 fetch/animenfofetcher.cpp:75
 1747. #: fetch/arxivfetcher.cpp:83 fetch/bibsonomyfetcher.cpp:66
 1748. #: fetch/citebasefetcher.cpp:67 fetch/crossreffetcher.cpp:91
 1749. #: fetch/discogsfetcher.cpp:97 fetch/googlescholarfetcher.cpp:88
 1750. #: fetch/ibsfetcher.cpp:72 fetch/isbndbfetcher.cpp:79 fetch/yahoofetcher.cpp:94
 1751. msgid "%1 does not allow searching for this collection type."
 1752. msgstr "%1 tillåter ej sökning för denna samlingstyp."
 1753. #: fetch/amazonfetcher.cpp:577 fetch/isbndbfetcher.cpp:247
 1754. msgid "Results from %1: %2/%3"
 1755. msgstr "Resultat från %1: %2/%3"
 1756. #: fetch/amazonfetcher.cpp:745 fetch/yahoofetcher.cpp:242
 1757. msgid "The cover image could not be loaded."
 1758. msgstr "Omslagsbilden kunde inte laddas."
 1759. #: fetch/amazonfetcher.cpp:863
 1760. msgid "Co&untry: "
 1761. msgstr "&Land: "
 1762. #: fetch/amazonfetcher.cpp:866
 1763. msgid "United States"
 1764. msgstr "Förenta Staterna"
 1765. #: fetch/amazonfetcher.cpp:867
 1766. msgid "United Kingdom"
 1767. msgstr "Storbritannien"
 1768. #: fetch/amazonfetcher.cpp:868
 1769. msgid "Germany"
 1770. msgstr "Tyskland"
 1771. #: fetch/amazonfetcher.cpp:869
 1772. msgid "Japan"
 1773. msgstr "Japan"
 1774. #: fetch/amazonfetcher.cpp:870
 1775. msgid "France"
 1776. msgstr "Frankrike"
 1777. #: fetch/amazonfetcher.cpp:871
 1778. msgid "Canada"
 1779. msgstr "Kanada"
 1780. #: fetch/amazonfetcher.cpp:875
 1781. msgid ""
 1782. "Amazon.com provides data from several different localized sites. Choose the "
 1783. "one you wish to use for this data source."
 1784. msgstr ""
 1785. "Amazon.com lämnar data från många skilda ställen. Välj det som du önskar "
 1786. "utnyttja som denna datakälla."
 1787. #: fetch/amazonfetcher.cpp:881
 1788. msgid "&Image size: "
 1789. msgstr "&Bildstorlek: "
 1790. #: fetch/amazonfetcher.cpp:884
 1791. msgid "Small Image"
 1792. msgstr "Liten Bild"
 1793. #: fetch/amazonfetcher.cpp:885
 1794. msgid "Medium Image"
 1795. msgstr "Medelstor Bild"
 1796. #: fetch/amazonfetcher.cpp:886
 1797. msgid "Large Image"
 1798. msgstr "Stor Bild"
 1799. #: fetch/amazonfetcher.cpp:887
 1800. msgid "No Image"
 1801. msgstr "Ingen Bild"
 1802. #: fetch/amazonfetcher.cpp:890 fetch/discogsfetcher.cpp:372
 1803. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1164
 1804. msgid ""
 1805. "The cover image may be downloaded as well. However, too many large images in "
 1806. "the collection may degrade performance."
 1807. msgstr ""
 1808. "Omslagsbilden kan även laddas ner. Emellertid kan för många stora bilder i "
 1809. "samlingen försämra prestanda."
 1810. #: fetch/amazonfetcher.cpp:896
 1811. msgid "&Associate's ID: "
 1812. msgstr "&Kompanjons ID: "
 1813. #: fetch/amazonfetcher.cpp:901
 1814. msgid ""
 1815. "The associate's id identifies the person accessing the Amazon.com Web "
 1816. "Services, and is included in any links to the Amazon.com site."
 1817. msgstr ""
 1818. "Kompanjonens id identifierar den person som får tillgång till Amazon.com's "
 1819. "Web-Tjänster, och ingår i alla länkar till Amazon.com."
 1820. #: fetch/amazonfetcher.cpp:907
 1821. #, fuzzy
 1822. msgid "Access key: "
 1823. msgstr "API &nyckel: "
 1824. #: fetch/amazonfetcher.cpp:913
 1825. msgid "Secret Key: "
 1826. msgstr ""
 1827. #: fetch/animenfofetcher.cpp:257
 1828. msgid "Original Title"
 1829. msgstr "Originaltitel"
 1830. #: fetch/animenfofetcher.cpp:260 fetch/imdbfetcher.cpp:757
 1831. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1205
 1832. msgid "Alternative Titles"
 1833. msgstr "Alternativa titlar"
 1834. #: fetch/animenfofetcher.cpp:264
 1835. msgid "Distributor"
 1836. msgstr "Distributör"
 1837. #: fetch/animenfofetcher.cpp:270
 1838. msgid "Episodes"
 1839. msgstr "Episoder"
 1840. #: fetch/animenfofetcher.cpp:370 fetch/arxivfetcher.cpp:362
 1841. #: fetch/bibsonomyfetcher.cpp:198 fetch/citebasefetcher.cpp:245
 1842. #: fetch/entrezfetcher.cpp:473 fetch/googlescholarfetcher.cpp:225
 1843. #: fetch/ibsfetcher.cpp:408 fetch/isbndbfetcher.cpp:342
 1844. #: fetch/yahoofetcher.cpp:392
 1845. msgid "This source has no options."
 1846. msgstr "Denna källa har inga alternativ."
 1847. #: fetch/arxivfetcher.cpp:53
 1848. msgid "arXiv.org"
 1849. msgstr "arXiv.org"
 1850. #: fetch/configwidget.cpp:29
 1851. msgid "Source Options"
 1852. msgstr "Källalternativ"
 1853. #: fetch/configwidget.cpp:40
 1854. msgid "Available Fields"
 1855. msgstr "Tillgängliga fält"
 1856. #: fetch/crossreffetcher.cpp:85
 1857. msgid "%1 requires a username and password."
 1858. msgstr "%1 kräver ett användarnamn och lösenord."
 1859. #: fetch/crossreffetcher.cpp:341
 1860. msgid ""
 1861. "CrossRef requires an account for access. Please read the terms and "
 1862. "conditions and <a href='http://www.crossref.org/requestaccount/'>request an "
 1863. "account</a>. Enter your OpenURL account information below."
 1864. msgstr ""
 1865. "CrossRef kräver ett konto för tillgång. Läs förutsättningarna och villkor "
 1866. "samt <a href='http://www.crossref.org/requestaccount/'>begär ett konto</a>. "
 1867. "Skriv ditt OpenURL kontoinformation nedan."
 1868. #: fetch/crossreffetcher.cpp:352
 1869. msgid "&Username: "
 1870. msgstr "&Användarnamn: "
 1871. #: fetch/crossreffetcher.cpp:357
 1872. msgid ""
 1873. "A username and password is required to access the CrossRef service. The "
 1874. "password is stored as plain text in the Tellico configuration file."
 1875. msgstr ""
 1876. "Ett användarnamn och ett lösenord krävs för att få tillgång till CressRef's "
 1877. "tjänst. Lösenordet lagras som vanlig text i Tellico's inställningsfil."
 1878. #: fetch/crossreffetcher.cpp:363
 1879. msgid "&Password: "
 1880. msgstr "Lösen&ord: "
 1881. #: fetch/discogsfetcher.cpp:57
 1882. msgid "Discogs Audio Search"
 1883. msgstr "Discogs ljudsökning"
 1884. #: fetch/discogsfetcher.cpp:356
 1885. msgid "API &key: "
 1886. msgstr "API &nyckel: "
 1887. #: fetch/discogsfetcher.cpp:362
 1888. msgid ""
 1889. "With your discogs.com account you receive an API key for the usage of their "
 1890. "XML-based interface (See http://www.discogs.com/help/api)."
 1891. msgstr ""
 1892. "Med ditt discogs.com-konto fick du en API-nyckel att användas för deras XML-"
 1893. "baserade snitt (Se http://www.discogs.com/help/api)."
 1894. #: fetch/discogsfetcher.cpp:368 fetch/imdbfetcher.cpp:1160
 1895. msgid "Download cover &image"
 1896. msgstr "Ladda ner omslagsb&ild"
 1897. #: fetch/discogsfetcher.cpp:409
 1898. msgid "Discogs Link"
 1899. msgstr "Discogs Länk"
 1900. #: fetch/entrezfetcher.cpp:56
 1901. msgid "Entrez Database"
 1902. msgstr "Entrez Databasen"
 1903. #: fetch/entrezfetcher.cpp:492
 1904. msgid "Institution"
 1905. msgstr "Institution"
 1906. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:82
 1907. msgid "External Application"
 1908. msgstr "Extern tillämpning"
 1909. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:351
 1910. msgid ""
 1911. "Set the collection type of the data returned from the external application."
 1912. msgstr "Bestäm den samlingstypsdata, som lämnas av den externa tillämpningen."
 1913. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:356
 1914. msgid "&Result type: "
 1915. msgstr "&Resultattyp: "
 1916. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:367
 1917. msgid "Set the result type of the data returned from the external application."
 1918. msgstr ""
 1919. "Bestäm den resultattyp för data, som lämnas av den externa tillämpningen."
 1920. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:372
 1921. msgid "Application &path: "
 1922. msgstr "Tillämpnings&sökväg: "
 1923. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:377
 1924. msgid ""
 1925. "Set the path of the application to run that should output a valid Tellico "
 1926. "data file."
 1927. msgstr ""
 1928. "Ställ in sökvägen för den tillämpning, som skall köras och som skall "
 1929. "leverera en för Tellico giltig datafil."
 1930. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:382
 1931. msgid "Select the search keys supported by the data source."
 1932. msgstr "Välj de söknycklar, som stöds av datakällan."
 1933. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:383
 1934. msgid ""
 1935. "Add any arguments that may be needed. <b>%1</b> will be replaced by the "
 1936. "search term."
 1937. msgstr ""
 1938. "Lägg till alla nödvändiga argument. <b>%1</b> kommer att bytas ut av "
 1939. "söktermerna."
 1940. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:384
 1941. msgid "Arguments"
 1942. msgstr "Argument"
 1943. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:417 newstuff/dialog.cpp:157
 1944. msgid "Update"
 1945. msgstr "Uppdatera"
 1946. #. TRANSLATORS: Do not translate %{author}.
 1947. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:425
 1948. msgid ""
 1949. "<p>Enter the arguments which should be used to search for available updates "
 1950. "to an entry.</p><p>The format is the same as for <i>Dependent</i> fields, "
 1951. "where field values are contained inside braces, such as <i>%{author}</i>. "
 1952. "See the documentation for details.</p>"
 1953. msgstr ""
 1954. "<p>Mata in de argument, som skall användas vid sökning efter tillgängliga "
 1955. "uppdateringar till en post.</p><p>Formatet är detsamma som för <i>Beroende</"
 1956. "i> fält, där fältvärden finns inom klammer, såsom i <i>%{author}</i>. Se "
 1957. "dokumentation för detaljer.</p>"
 1958. #: fetch/fetchmanager.cpp:74
 1959. msgid "Person"
 1960. msgstr "Författare/Person"
 1961. #: fetch/fetchmanager.cpp:75
 1962. msgid "ISBN"
 1963. msgstr "ISBN"
 1964. #: fetch/fetchmanager.cpp:76
 1965. msgid "UPC/EAN"
 1966. msgstr "UPC/EAN"
 1967. #: fetch/fetchmanager.cpp:77
 1968. msgid "Keyword"
 1969. msgstr "Nyckelord"
 1970. #: fetch/fetchmanager.cpp:79 translators/pdfimporter.cpp:173
 1971. msgid "arXiv ID"
 1972. msgstr "arXiv ID"
 1973. #: fetch/fetchmanager.cpp:80
 1974. msgid "Pubmed ID"
 1975. msgstr "Pubmed ID"
 1976. #: fetch/fetchmanager.cpp:83
 1977. msgid "Raw Query"
 1978. msgstr "Grov förfrågan"
 1979. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:190
 1980. msgid "GCstar Plugin"
 1981. msgstr "GCstar Plugin"
 1982. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:404
 1983. msgid "Set the collection type of the data returned from the plugin."
 1984. msgstr "Bestäm samlingstypen för de data, som lämnats av tilläggsprogrammet."
 1985. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:409
 1986. msgid "&Plugin: "
 1987. msgstr "&Plugin: "
 1988. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:415
 1989. msgid "Select the GCstar plugin used for the data source."
 1990. msgstr "Välj det GCstar-tilläggsprogram, som använts till datakälla."
 1991. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:420
 1992. msgid "Author: "
 1993. msgstr "Författare: "
 1994. #: fetch/ibsfetcher.cpp:47
 1995. msgid "Internet Bookshop (ibs.it)"
 1996. msgstr "Internet Bookshop (ibs.it)"
 1997. #: fetch/imdbfetcher.cpp:89
 1998. msgid "Internet Movie Database"
 1999. msgstr "Internetfilmdatabas"
 2000. #: fetch/imdbfetcher.cpp:578
 2001. msgid "Select IMDB Result"
 2002. msgstr "Välj IMDB-resultat"
 2003. #: fetch/imdbfetcher.cpp:581
 2004. msgid ""
 2005. "<qt>Your search returned multiple matches. Please select one below.</qt>"
 2006. msgstr ""
 2007. "<qt>Din sökning gav flera passade svar. Var snäll och välj en nedan.</qt>"
 2008. #: fetch/imdbfetcher.cpp:596
 2009. msgid "<qt>Select a search result.</qt>"
 2010. msgstr "<qt>Välj ett sökresultat.</qt>"
 2011. #: fetch/imdbfetcher.cpp:689 fetch/imdbfetcher.cpp:1203
 2012. msgid "IMDB Link"
 2013. msgstr "IMDB Länk"
 2014. #: fetch/imdbfetcher.cpp:961 fetch/imdbfetcher.cpp:1204
 2015. msgid "IMDB Rating"
 2016. msgstr "IMDB omdöme"
 2017. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1083 fetch/imdbfetcher.cpp:1206
 2018. msgid "Certifications"
 2019. msgstr "Bevis"
 2020. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1139 fetch/srufetcher.cpp:439
 2021. #: fetch/z3950fetcher.cpp:528
 2022. msgid "Hos&t: "
 2023. msgstr "V&ärd: "
 2024. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1144
 2025. msgid ""
 2026. "The Internet Movie Database uses several different servers. Choose the one "
 2027. "you wish to use."
 2028. msgstr ""
 2029. "Internetfilmdatabasen använder flera olika servrar. Välj den du vill använda."
 2030. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1150
 2031. msgid "&Maximum cast: "
 2032. msgstr "&Maximal rollbesättning: "
 2033. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1155
 2034. msgid ""
 2035. "The list of cast members may include many people. Set the maximum number "
 2036. "returned from the search."
 2037. msgstr ""
 2038. "Listan med rollinnehavare kan ta med många människor. Sätt maxtalet erhållet "
 2039. "från sökningen."
 2040. #: fetch/isbndbfetcher.cpp:54
 2041. msgid "ISBNdb.com"
 2042. msgstr "ISBNdb.com"
 2043. #: fetch/srufetcher.cpp:73
 2044. msgid "SRU Server"
 2045. msgstr "SRU Server"
 2046. #: fetch/srufetcher.cpp:416 fetch/z3950-server.cfg:6
 2047. msgid "Library of Congress (US)"
 2048. msgstr "USA's Kongressbibliotek(US)"
 2049. #: fetch/srufetcher.cpp:446 fetch/z3950fetcher.cpp:534
 2050. msgid "Enter the host name of the server."
 2051. msgstr "Skriv in värdnamnet på servern."
 2052. #: fetch/srufetcher.cpp:451 fetch/z3950fetcher.cpp:539
 2053. msgid "&Port: "
 2054. msgstr "&Port: "
 2055. #: fetch/srufetcher.cpp:456 fetch/z3950fetcher.cpp:544
 2056. #, c-format
 2057. msgid "Enter the port number of the server. The default is %1."
 2058. msgstr "Skriv in portnummer på servern. Standardvärdet är %1."
 2059. #: fetch/srufetcher.cpp:461
 2060. msgid "Path: "
 2061. msgstr "Sökväg: "
 2062. #: fetch/srufetcher.cpp:466
 2063. msgid "Enter the path to the database used by the server."
 2064. msgstr "Skriv in sökvägen till den databas använd av servern."
 2065. #: fetch/srufetcher.cpp:471
 2066. msgid "Format: "
 2067. msgstr "Format: "
 2068. #: fetch/srufetcher.cpp:479
 2069. msgid "Enter the result format used by the server."
 2070. msgstr "Skriv in det resultatformatet, som används av servern."
 2071. #: fetch/yahoofetcher.cpp:54
 2072. msgid "Yahoo! Audio Search"
 2073. msgstr "Yahoo! ljudsökning"
 2074. #: fetch/z3950connection.cpp:130
 2075. msgid "Query error!"
 2076. msgstr "Förfrågansfel!"
 2077. #: fetch/z3950connection.cpp:171
 2078. msgid "Connection search error %1: %2"
 2079. msgstr "Förbindelsesökningsfel %1: %2"
 2080. #: fetch/z3950connection.cpp:248
 2081. msgid "Record syntax error"
 2082. msgstr "Syntaxfel i post"
 2083. #: fetch/z3950connection.cpp:343
 2084. msgid "Connection error %1: %2"
 2085. msgstr "Förbindelsefel %1: %2"
 2086. #: fetch/z3950fetcher.cpp:80 fetch/z3950fetcher.cpp:779
 2087. msgid "z39.50 Server"
 2088. msgstr "z39.50-server"
 2089. #: fetch/z3950fetcher.cpp:518
 2090. msgid "Use preset &server:"
 2091. msgstr "Använd förinställd &server:"
 2092. #: fetch/z3950fetcher.cpp:549
 2093. msgid "&Database: "
 2094. msgstr "&Databas: "
 2095. #: fetch/z3950fetcher.cpp:554
 2096. msgid "Enter the database name used by the server."
 2097. msgstr "Skriv in det databasnamn, som servern använder."
 2098. #: fetch/z3950fetcher.cpp:559
 2099. msgid "Ch&aracter set: "
 2100. msgstr "&Teckenuppsättning: "
 2101. #: fetch/z3950fetcher.cpp:568
 2102. msgid ""
 2103. "Enter the character set encoding used by the z39.50 server. The most likely "
 2104. "choice is MARC-8, although ISO-8859-1 is common as well."
 2105. msgstr ""
 2106. "Skriv in den teckenuppsättningskod, som används av z39.50-servern. Det mest "
 2107. "sannolika valet är MARC-8, fastän ISO-8859.1 är rätt vanlig."
 2108. #: fetch/z3950fetcher.cpp:574
 2109. msgid "&Format: "
 2110. msgstr "&Format: "
 2111. #: fetch/z3950fetcher.cpp:577
 2112. msgid "Auto-detect"
 2113. msgstr "Automatisk upptäckt"
 2114. #: fetch/z3950fetcher.cpp:585
 2115. msgid ""
 2116. "Enter the data format used by the z39.50 server. Tellico will attempt to "
 2117. "automatically detect the best setting if <i>auto-detect</i> is selected."
 2118. msgstr ""
 2119. "Skriv in det dataformat, som används av z39.50-servern. Tellico kommer att "
 2120. "försöka att automatiskt finna den bästa inställningen om <i>automatisk "
 2121. "upptäckt</i> är valt."
 2122. #: fetch/z3950fetcher.cpp:591
 2123. msgid "&User: "
 2124. msgstr "&Användare: "
 2125. #: fetch/z3950fetcher.cpp:594 fetch/z3950fetcher.cpp:606
 2126. msgid "Optional"
 2127. msgstr "Alternativ"
 2128. #: fetch/z3950fetcher.cpp:597
 2129. msgid ""
 2130. "Enter the authentication user name used by the z39.50 database. Most servers "
 2131. "do not need one."
 2132. msgstr ""
 2133. "Skriv in det autentiseringsanvändarnamn, som används av z39.50-servern. De "
 2134. "flesta servrar behöver inget."
 2135. #: fetch/z3950fetcher.cpp:603
 2136. msgid "Pass&word: "
 2137. msgstr "Lösen&ord: "
 2138. #: fetch/z3950fetcher.cpp:610
 2139. msgid ""
 2140. "Enter the authentication password used by the z39.50 database. Most servers "
 2141. "do not need one. The password will be saved in plain text in the Tellico "
 2142. "configuration file."
 2143. msgstr ""
 2144. "Skriv in det autentiseringslösenord, som används av z39.50-servern. De "
 2145. "flesta servrar behöver inget. Lösenordet kommer att sparas som vanlig text i "
 2146. "Tellicos konfigurationsfil."
 2147. #: fetch/z3950fetcher.cpp:694
 2148. msgid "Illustrator"
 2149. msgstr "Illustratör"
 2150. #: fetchdialog.cpp:65
 2151. msgid "&Search"
 2152. msgstr "&Sök"
 2153. #: fetchdialog.cpp:66
 2154. msgid "&Stop"
 2155. msgstr "&Stanna"
 2156. #: fetchdialog.cpp:86
 2157. msgid "Internet Search"
 2158. msgstr "Internetsökning"
 2159. #: fetchdialog.cpp:94
 2160. msgid "Search Query"
 2161. msgstr "Sökförfrågan"
 2162. #: fetchdialog.cpp:100
 2163. msgid ""
 2164. "_: Start the search\n"
 2165. "S&earch:"
 2166. msgstr "Sö&k:"
 2167. #: fetchdialog.cpp:104
 2168. msgid "Enter a search value. An ISBN search must include the full ISBN."
 2169. msgstr ""
 2170. "Mata in ett sökvärde. En ISBN-sökning måste inkludera ett komplett ISBN."
 2171. #: fetchdialog.cpp:111
 2172. msgid "Choose the type of search"
 2173. msgstr "Välj typ av sökning"
 2174. #: fetchdialog.cpp:117
 2175. msgid "Click to start or stop the search"
 2176. msgstr "Klicka för att starta eller stanna sökningen"
 2177. #: fetchdialog.cpp:134
 2178. msgid "&Multiple ISBN/UPC search"
 2179. msgstr "&Mång-ISBN/UPC-sökning"
 2180. #: fetchdialog.cpp:135
 2181. msgid "Check this box to search for multiple ISBN or UPC values."
 2182. msgstr "Kryssa i denna ruta för att söka på flera ISBN- eller UPC-värden."
 2183. #: fetchdialog.cpp:138
 2184. msgid "Edit List..."
 2185. msgstr "Redigera lista..."
 2186. #: fetchdialog.cpp:140
 2187. msgid ""
 2188. "Click to open a text edit box for entering or editing multiple ISBN values."
 2189. msgstr ""
 2190. "Klicka för att öppna en textredigeringsruta till att mata in eller redigera "
 2191. "flera ISBN-värden."
 2192. #: fetchdialog.cpp:146
 2193. msgid "Search s&ource:"
 2194. msgstr "Sökkä&lla:"
 2195. #: fetchdialog.cpp:154
 2196. msgid "Select the database to search"
 2197. msgstr "Välj databas att söka i"
 2198. #: fetchdialog.cpp:177
 2199. msgid ""
 2200. "As results are found, they are added to this list. Selecting one will fetch "
 2201. "the complete entry and show it in the view below."
 2202. msgstr ""
 2203. "När resultat erhålles läggs de till denna lista. Genom att välja en kommer "
 2204. "en fullständiga post att hämtas och visas i vyn nedan."
 2205. #: fetchdialog.cpp:185
 2206. msgid ""
 2207. "An entry may be shown here before adding it to the current collection by "
 2208. "selecting it in the list above"
 2209. msgstr ""
 2210. "En post kan visas här innan den läggs till i den aktuella samlingen genom "
 2211. "att välja den i listan ovan"
 2212. #: fetchdialog.cpp:192
 2213. msgid "&Add Entry"
 2214. msgstr "&Lägg till post"
 2215. #: fetchdialog.cpp:196
 2216. msgid "Add the selected entry to the current collection"
 2217. msgstr "Lägg till den valda posten till samlingen"
 2218. #: fetchdialog.cpp:198
 2219. msgid "Get More Results"
 2220. msgstr "Hämta fler resultat"
 2221. #: fetchdialog.cpp:201
 2222. msgid "Fetch more results from the current data source"
 2223. msgstr "Hämta fler resultat från den aktuella datakällan"
 2224. #: fetchdialog.cpp:205
 2225. msgid "Clear all search fields and results"
 2226. msgstr "Rensa alla sök- och resultatfält"
 2227. #: fetchdialog.cpp:299
 2228. msgid "Cancelling the search..."
 2229. msgstr "Avbryter sökningen..."
 2230. #: fetchdialog.cpp:314 fetchdialog.cpp:474
 2231. msgid "Searching..."
 2232. msgstr "Söker..."
 2233. #: fetchdialog.cpp:369
 2234. msgid "The search returned no items."
 2235. msgstr "Sökningen lämnade inga värden."
 2236. #: fetchdialog.cpp:373
 2237. #, c-format
 2238. msgid ""
 2239. "_n: The search returned 1 item.\n"
 2240. "The search returned %n items."
 2241. msgstr ""
 2242. "Sökningen lämnade 1 resultat.\n"
 2243. "Sökningen lämnade %n resultat."
 2244. #: fetchdialog.cpp:414
 2245. msgid "No results were found for the following ISBN values:"
 2246. msgstr "Inga poster fanns för följande ISBN-värden:"
 2247. #: fetchdialog.cpp:445 fetchdialog.cpp:497
 2248. msgid "Fetching %1..."
 2249. msgstr "Hämtar %1..."
 2250. #: fetchdialog.cpp:530 fetchdialog.cpp:715
 2251. msgid "No Internet sources are available for your current collection type."
 2252. msgstr "Inga Internetkällor är tillgängliga för din aktuella samlingstyp."
 2253. #: fetchdialog.cpp:601
 2254. msgid "Edit ISBN/UPC Values"
 2255. msgstr "Redigera ISBN/UPC-värden"
 2256. #: fetchdialog.cpp:605
 2257. msgid "<qt>Enter the ISBN or UPC values, one per line.</qt>"
 2258. msgstr "<qt>Mata in ISBN- eller UPC-värden, ett per rad.</qt>"
 2259. #: fetchdialog.cpp:611
 2260. msgid "&Load From File..."
 2261. msgstr "&Ladda från fil..."
 2262. #: fetchdialog.cpp:612
 2263. msgid "<qt>Load the list from a text file.</qt>"
 2264. msgstr "<qt>Ladda listan från en text fil.</qt>"
 2265. #: fetchdialog.cpp:631
 2266. msgid ""
 2267. "<qt>An ISBN search can contain a maximum of 100 ISBN values. Only the first "
 2268. "100 values in your list will be used.</qt>"
 2269. msgstr ""
 2270. "<qt>En ISBN-sökning kan innehålla maximalt 100 ISBN-värden. Endast de första "
 2271. "100 värdena i din lista kommer att användas.</qt>"
 2272. #: fetcherconfigdialog.cpp:39 fetcherconfigdialog.cpp:49
 2273. msgid "Data Source Properties"
 2274. msgstr "Datakällsegenskaper"
 2275. #: fetcherconfigdialog.cpp:81
 2276. msgid "&Source name: "
 2277. msgstr "&Källnamn: "
 2278. #: fetcherconfigdialog.cpp:83
 2279. msgid ""
 2280. "The name identifies the data source and should be unique and informative."
 2281. msgstr "Namnet identifierar datakällan och bör vara unik och beskrivande."
 2282. #: fetcherconfigdialog.cpp:94 fetcherconfigdialog.cpp:98
 2283. msgid "Source &type: "
 2284. msgstr "Käll &typ: "
 2285. #: fetcherconfigdialog.cpp:101
 2286. msgid "Tellico supports several different data sources."
 2287. msgstr "Tellico stöder flera olika datakällor."
 2288. #: fetcherconfigdialog.cpp:115
 2289. msgid "Updating from source should overwrite user data"
 2290. msgstr "Uppdatering från källa kommer att skriva över användardata "
 2291. #: fetcherconfigdialog.cpp:118
 2292. msgid "If checked, updating entries will overwrite any existing information."
 2293. msgstr ""
 2294. "Om ikryssad, kommer uppdaterade poster att skriva över all befintlig "
 2295. "information."
 2296. #: field.cpp:489
 2297. msgid "Simple Text"
 2298. msgstr "Enkel text"
 2299. #: field.cpp:490
 2300. msgid "Paragraph"
 2301. msgstr "Stycke"
 2302. #: field.cpp:491
 2303. msgid "Choice"
 2304. msgstr "Val"
 2305. #: field.cpp:492
 2306. msgid "Checkbox"
 2307. msgstr "Kryssruta"
 2308. #: field.cpp:495
 2309. msgid "Table"
 2310. msgstr "Tabell"
 2311. #: field.cpp:497
 2312. msgid "Dependent"
 2313. msgstr "Beroende"
 2314. #: field.cpp:499
 2315. msgid "Date"
 2316. msgstr "Datum"
 2317. #: filehandler.cpp:154 translators/tellicoimporter.cpp:108
 2318. #: translators/xmlimporter.cpp:43 translators/xmlimporter.cpp:60
 2319. msgid "There is an XML parsing error in line %1, column %2."
 2320. msgstr "Fel i XML, rad %1, kolumn %2."
 2321. #: filehandler.cpp:156 translators/tellicoimporter.cpp:110
 2322. #: translators/xmlimporter.cpp:45 translators/xmlimporter.cpp:62
 2323. #, fuzzy
 2324. msgid "The error message from TQt is:"
 2325. msgstr "Felmeddelandet från Qt är:"
 2326. #: filehandler.cpp:206
 2327. #, c-format
 2328. msgid "Tellico is unable to load the image - %1."
 2329. msgstr "Tellico kan inte ladda bilden - %1."
 2330. #: filehandler.cpp:220
 2331. msgid ""
 2332. "A file named \"%1\" already exists. Are you sure you want to overwrite it?"
 2333. msgstr ""
 2334. "En fil med namn \"%1\" existerar redan. Är du säker på att du vill skriva "
 2335. "över den?"
 2336. #: filehandler.cpp:223
 2337. msgid "Overwrite File?"
 2338. msgstr "Skriv över fil?"
 2339. #: filehandler.cpp:224
 2340. msgid "Overwrite"
 2341. msgstr "Skriv över"
 2342. #: filterdialog.cpp:60
 2343. msgid "Any Field"
 2344. msgstr "Vilket fält som helst"
 2345. #: filterdialog.cpp:68
 2346. msgid "contains"
 2347. msgstr "innehåller"
 2348. #: filterdialog.cpp:69
 2349. msgid "does not contain"
 2350. msgstr "innehåller inte"
 2351. #: filterdialog.cpp:70
 2352. msgid "equals"
 2353. msgstr "är lika med"
 2354. #: filterdialog.cpp:71
 2355. msgid "does not equal"
 2356. msgstr "är inte lika med"
 2357. #: filterdialog.cpp:72
 2358. msgid "matches regexp"
 2359. msgstr "matchar reguljärt uttryck"
 2360. #: filterdialog.cpp:73
 2361. msgid "does not match regexp"
 2362. msgstr "matchar inte reguljärt uttryck"
 2363. #: filterdialog.cpp:90
 2364. msgid "Edit..."
 2365. msgstr "Redigera..."
 2366. #: filterdialog.cpp:282
 2367. msgid "Advanced Filter"
 2368. msgstr "Avancerat filter"
 2369. #: filterdialog.cpp:294
 2370. msgid "Filter Criteria"
 2371. msgstr "Filterkriteria"
 2372. #: filterdialog.cpp:300
 2373. msgid "Match a&ll of the following"
 2374. msgstr "Matchar a&lla följande"
 2375. #: filterdialog.cpp:301
 2376. msgid "Match an&y of the following"
 2377. msgstr "Matchar n&ågon av följande"
 2378. #: filterdialog.cpp:311
 2379. msgid "Filter name:"
 2380. msgstr "Filternamn:"
 2381. #: filterdialog.cpp:319
 2382. msgid "&Save Filter"
 2383. msgstr "&Spara filter"
 2384. #: filterview.cpp:33 filterview.cpp:85 mainwindow.cpp:739 mainwindow.cpp:755
 2385. msgid "Filter"
 2386. msgstr "Filter"
 2387. #: filterview.cpp:87
 2388. msgid "Filter (Sort by Count)"
 2389. msgstr "Filter (sortera på antal)"
 2390. #: groupview.cpp:252
 2391. msgid "Expand All Groups"
 2392. msgstr "Expandera alla grupper"
 2393. #: groupview.cpp:254
 2394. msgid "Collapse All Groups"
 2395. msgstr "Drag ihop alla grupper"
 2396. #: groupview.cpp:256
 2397. msgid "Filter by Group"
 2398. msgstr "Filtrera genom grupp"
 2399. #: groupview.cpp:466
 2400. msgid "%1 (Sort by Count)"
 2401. msgstr "%1 (Sorterat på antal)"
 2402. #: groupview.cpp:473
 2403. msgid ""
 2404. "_: Group Name Header\n"
 2405. "Group"
 2406. msgstr "Grupp"
 2407. #: groupview.cpp:479 mainwindow.cpp:1629 mainwindow.cpp:1669
 2408. #: translators/htmlexporter.cpp:320
 2409. msgid "People"
 2410. msgstr "Folk"
 2411. #: gui/fieldwidget.cpp:101 gui/fieldwidget.cpp:195
 2412. msgid ""
 2413. "_: Edit Label\n"
 2414. "%1:"
 2415. msgstr "%1:"
 2416. #: gui/imagewidget.cpp:57
 2417. msgid "Select Image..."
 2418. msgstr "Välj bild..."
 2419. #: ../xslt/tellico2html.xsl:255 gui/imagewidget.cpp:58
 2420. #, fuzzy, no-c-format
 2421. msgid "Clear"
 2422. msgstr "Rensa tabell"
 2423. #: gui/imagewidget.cpp:63
 2424. msgid "Save link only"
 2425. msgstr "Spara endast länk"
 2426. #: gui/imagewidget.cpp:162
 2427. msgid "Saving a link is only possible for newly added images."
 2428. msgstr "Att spar länk är bara möjligt för nytillagda bilder."
 2429. #: gui/kwidgetlister.cpp:58
 2430. msgid ""
 2431. "_: more widgets\n"
 2432. "More"
 2433. msgstr "Flera"
 2434. #: gui/kwidgetlister.cpp:62
 2435. msgid ""
 2436. "_: fewer widgets\n"
 2437. "Fewer"
 2438. msgstr "Färre"
 2439. #: gui/kwidgetlister.cpp:69
 2440. msgid ""
 2441. "_: clear widgets\n"
 2442. "Clear"
 2443. msgstr "Rensa"
 2444. #: gui/previewdialog.cpp:27
 2445. msgid "Template Preview"
 2446. msgstr "Mallgranskning"
 2447. #: gui/stringmapdialog.cpp:57
 2448. msgid "&Set"
 2449. msgstr "&Ställ in"
 2450. #: gui/tablefieldwidget.cpp:181
 2451. msgid "Rename Column"
 2452. msgstr "Byt namn på kolumn"
 2453. #: gui/tablefieldwidget.cpp:181
 2454. msgid "New column name:"
 2455. msgstr "Nytt kolumnnamn:"
 2456. #: gui/tablefieldwidget.cpp:206
 2457. #, c-format
 2458. msgid "Column %1"
 2459. msgstr "Kolumn %1"
 2460. #: gui/tablefieldwidget.cpp:241 gui/tablefieldwidget.cpp:289
 2461. msgid "Rename Column..."
 2462. msgstr "Byt namn på kolumn..."
 2463. #: gui/tablefieldwidget.cpp:274
 2464. msgid "Insert Row"
 2465. msgstr "Skjut in rad"
 2466. #: gui/tablefieldwidget.cpp:276
 2467. msgid "Remove Row"
 2468. msgstr "Tabort rad"
 2469. #: gui/tablefieldwidget.cpp:278
 2470. msgid "Move Row Up"
 2471. msgstr "Flytta rad uppåt"
 2472. #: gui/tablefieldwidget.cpp:283
 2473. msgid "Move Row Down"
 2474. msgstr "Flytta rad nedåt"
 2475. #: gui/tablefieldwidget.cpp:295
 2476. msgid "Clear Table"
 2477. msgstr "Rensa tabell"
 2478. #: importdialog.cpp:54 importdialog.cpp:60
 2479. msgid "Import Options"
 2480. msgstr "Importalternativ"
 2481. #: importdialog.cpp:62
 2482. msgid "&Replace current collection"
 2483. msgstr "&Byt ut nuvarande samling"
 2484. #: importdialog.cpp:63
 2485. msgid "Replace the current collection with the contents of the imported file."
 2486. msgstr "Byt nuvarande samling med innehållet i den importerade filen."
 2487. #: importdialog.cpp:65
 2488. msgid "A&ppend to current collection"
 2489. msgstr "&Lägg till på slutet på nuvarande samling"
 2490. #: importdialog.cpp:66
 2491. msgid ""
 2492. "Append the contents of the imported file to the current collection. This is "
 2493. "only possible when the collection types match."
 2494. msgstr ""
 2495. "Lägg till innehållet i den importerade filen till nuvarande samling. Detta "
 2496. "är endast möjligt då samlingstyperna är lika."
 2497. #: importdialog.cpp:69
 2498. msgid "&Merge with current collection"
 2499. msgstr "&Involvera i nuvarande samling"
 2500. #: importdialog.cpp:70
 2501. msgid ""
 2502. "Merge the contents of the imported file to the current collection. This is "
 2503. "only possible when the collection types match. Entries must match exactly in "
 2504. "order to be merged."
 2505. msgstr ""
 2506. "Lägg till innehållet i den importerade filen till nuvarande samling. Detta "
 2507. "är endast möjligt då samlingstyperna är lika."
 2508. #: importdialog.cpp:95 mainwindow.cpp:323 tellicoui.rc:24
 2509. #, no-c-format
 2510. msgid "&Import"
 2511. msgstr "&Importera"
 2512. #: importdialog.cpp:244 mainwindow.cpp:1139 mainwindow.cpp:1305
 2513. #: translators/tellicozipexporter.cpp:39
 2514. msgid "*.tc *.bc|Tellico Files (*.tc)"
 2515. msgstr "*.tc *.bc|Tellico-filer (*.tc)"
 2516. #: importdialog.cpp:245 importdialog.cpp:258 importdialog.cpp:263
 2517. #: mainwindow.cpp:1141 translators/tellicoxmlexporter.cpp:60
 2518. msgid "*.xml|XML Files (*.xml)"
 2519. msgstr "*.xml|XML-filer (*.xml)"
 2520. #: importdialog.cpp:249 translators/bibtexexporter.cpp:53
 2521. msgid "*.bib|Bibtex Files (*.bib)"
 2522. msgstr "*.bib|Bibtex-filer (*.bib)"
 2523. #: importdialog.cpp:253 translators/csvexporter.cpp:44
 2524. msgid "*.csv|CSV Files (*.csv)"
 2525. msgstr "*.csv|CSV-filer (*.csv)"
 2526. #: importdialog.cpp:267
 2527. msgid "*.ris|RIS Files (*.ris)"
 2528. msgstr "*.ris|RIS-filer (*.ris)"
 2529. #: importdialog.cpp:271 translators/gcfilmsexporter.cpp:43
 2530. msgid "*.gcs|GCstar Data Files (*.gcs)"
 2531. msgstr "*.gcs|GCstar datafiler (*.gcs)"
 2532. #: importdialog.cpp:272 translators/gcfilmsexporter.cpp:41
 2533. msgid "*.gcf|GCfilms Data Files (*.gcf)"
 2534. msgstr "*.gcf|GCfilms datafiler (*.gcf)"
 2535. #: importdialog.cpp:276
 2536. msgid "*.amc|AMC Data Files (*.amc)"
 2537. msgstr "*.amc|AMC-datafiler (*.amc)"
 2538. #: importdialog.cpp:280
 2539. msgid "*.pdf|PDF Files (*.pdf)"
 2540. msgstr "*.pdf|PDF-filer (*.pdf)"
 2541. #: importdialog.cpp:284
 2542. msgid "*.reflib|Referencer Files (*.reflib)"
 2543. msgstr "*.reflib|Referencer-filer (*.reflib)"
 2544. #: loandialog.cpp:40
 2545. msgid "Loan Dialog"
 2546. msgstr "Lånedialog"
 2547. #: loandialog.cpp:78
 2548. msgid "The following items are being checked out:"
 2549. msgstr "Följande utlånas:"
 2550. #: loandialog.cpp:84
 2551. msgid "The following item is on-loan:"
 2552. msgstr "Följande är till låns:"
 2553. #: loandialog.cpp:94
 2554. msgid "&Lend to:"
 2555. msgstr "Ut&lånat till:"
 2556. #: loandialog.cpp:107
 2557. msgid ""
 2558. "Enter the name of the person borrowing the items from you. Clicking the "
 2559. "button allows you to select from your address book."
 2560. msgstr ""
 2561. "Skriv namnet på den person, som lånar av dig. Om du klickar på knappen kan "
 2562. "du välja från din adressbok."
 2563. #: loandialog.cpp:117
 2564. msgid "&Loan date:"
 2565. msgstr "&Lånedatum:"
 2566. #: loandialog.cpp:123
 2567. msgid ""
 2568. "The check-out date is the date that you lent the items. By default, today's "
 2569. "date is used."
 2570. msgstr ""
 2571. "Utlåningsdatum är det datum som du lånade ut något. Som standard används "
 2572. "dagens datum."
 2573. #: loandialog.cpp:132
 2574. msgid "D&ue date:"
 2575. msgstr "Återlämningsdat&um:"
 2576. #: loandialog.cpp:139
 2577. msgid ""
 2578. "The due date is when the items are due to be returned. The due date is not "
 2579. "required, unless you want to add the loan to your active calendar."
 2580. msgstr ""
 2581. "Återlämningsdatumet är det datum då återlämning skall ske. Detta datum krävs "
 2582. "inte, såvida du inte vill lägga till lånet till din aktiva kalender."
 2583. #: loandialog.cpp:144
 2584. msgid "&Note:"
 2585. msgstr "&Noteringar:"
 2586. #: loandialog.cpp:150
 2587. msgid "You can add notes about the loan, as well."
 2588. msgstr "Du kan lägga till noteringar om lånet, om du vill."
 2589. #: loandialog.cpp:154
 2590. msgid "&Add a reminder to the active calendar"
 2591. msgstr "Lägg till en påminnelse till den &aktiva kalendern"
 2592. #: loandialog.cpp:157
 2593. msgid ""
 2594. "<qt>Checking this box will add a <em>To-do</em> item to your active "
 2595. "calendar, which can be viewed using KOrganizer. The box is only active if "
 2596. "you set a due date."
 2597. msgstr ""
 2598. "<qt>Avprickning i denna ruta kommer att lägga till en <em>Att göra</em> "
 2599. "aktivitet till din aktiva kalender, vilken kan betraktas via KOrganizer. "
 2600. "Rutan är bara aktiverad om du sätter ett återlämningsdatum."
 2601. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:131 loanview.cpp:33 loanview.cpp:91
 2602. #, no-c-format
 2603. msgid "Borrower"
 2604. msgstr "Låntagare"
 2605. #: loanview.cpp:74
 2606. msgid "Check-in"
 2607. msgstr "Inlåning"
 2608. #: loanview.cpp:76
 2609. msgid "Modify Loan..."
 2610. msgstr "Ändra lån..."
 2611. #: loanview.cpp:93
 2612. msgid "Borrower (Sort by Count)"
 2613. msgstr "Låntager (sorterade på antal)"
 2614. #: main.cpp:23
 2615. #, fuzzy
 2616. msgid "Tellico - a collection manager for TDE"
 2617. msgstr "Tellico - en samlingshanterare för KDE"
 2618. #: main.cpp:27
 2619. msgid "Do not reopen the last open file"
 2620. msgstr "Återöppna inte sist öppnade fil"
 2621. #: main.cpp:28
 2622. msgid "Import <filename> as a bibtex file"
 2623. msgstr "Importera <filename> som en bibtex fil"
 2624. #: main.cpp:29
 2625. msgid "Import <filename> as a MODS file"
 2626. msgstr "Importera <filename> com en MODS fil"
 2627. #: main.cpp:30
 2628. msgid "Import <filename> as a RIS file"
 2629. msgstr "Importera <filename> som en RIS fil"
 2630. #: main.cpp:31
 2631. msgid "File to open"
 2632. msgstr "Fil att öppna"
 2633. #: main.cpp:42
 2634. msgid "Data source scripts"
 2635. msgstr "Datakällsskript"
 2636. #: main.cpp:44
 2637. msgid "Icons"
 2638. msgstr "Ikoner"
 2639. #: main.cpp:46
 2640. msgid "Author of btparse library"
 2641. msgstr "Upphovsman till btparse-biblioteket"
 2642. #: main.cpp:48
 2643. msgid "Code examples and general inspiration"
 2644. msgstr "Kodexempel och allmän inspiration"
 2645. #: main.cpp:50
 2646. msgid "Author of libcsv library"
 2647. msgstr "Författare till libcsv-biblioteket"
 2648. #: main.cpp:52
 2649. msgid "Author of rtf2html library"
 2650. msgstr "Författare till rtf2html-biblioteket"
 2651. #: mainwindow.cpp:193
 2652. msgid "Create a new collection"
 2653. msgstr "Skapa en ny samling"
 2654. #: mainwindow.cpp:197
 2655. msgid "New &Book Collection"
 2656. msgstr "Ny &Boksamling"
 2657. #: mainwindow.cpp:199
 2658. msgid "Create a new book collection"
 2659. msgstr "Skapa en ny boksamling"
 2660. #: mainwindow.cpp:205
 2661. msgid "New B&ibliography"
 2662. msgstr "Ny B&ibliografi"
 2663. #: mainwindow.cpp:207
 2664. msgid "Create a new bibtex bibliography"
 2665. msgstr "Skapa en ny bibtexbibliografi"
 2666. #: mainwindow.cpp:213
 2667. msgid "New &Comic Book Collection"
 2668. msgstr "Ny &Serietidningsamling"
 2669. #: mainwindow.cpp:215
 2670. msgid "Create a new comic book collection"
 2671. msgstr "Skapa en ny serietidningssamling"
 2672. #: mainwindow.cpp:221
 2673. msgid "New &Video Collection"
 2674. msgstr "Ny &Videosamling"
 2675. #: mainwindow.cpp:223
 2676. msgid "Create a new video collection"
 2677. msgstr "Skapa en ny videosamling"
 2678. #: mainwindow.cpp:229
 2679. msgid "New &Music Collection"
 2680. msgstr "Ny &Musiksamling"
 2681. #: mainwindow.cpp:231
 2682. msgid "Create a new music collection"
 2683. msgstr "Skapa en ny musiksamling"
 2684. #: mainwindow.cpp:237
 2685. msgid "New C&oin Collection"
 2686. msgstr "Ny M&yntsamling"
 2687. #: mainwindow.cpp:239
 2688. msgid "Create a new coin collection"
 2689. msgstr "Skapa en ny myntsamling"
 2690. #: mainwindow.cpp:245
 2691. msgid "New &Stamp Collection"
 2692. msgstr "Ny &Frimärksamling"
 2693. #: mainwindow.cpp:247
 2694. msgid "Create a new stamp collection"
 2695. msgstr "Skapa en ny frimärksamling"
 2696. #: mainwindow.cpp:253
 2697. msgid "New C&ard Collection"
 2698. msgstr "Ny K&ortsamling"
 2699. #: mainwindow.cpp:255
 2700. msgid "Create a new trading card collection"
 2701. msgstr "Skapa en ny kortsamling"
 2702. #: mainwindow.cpp:261
 2703. msgid "New &Wine Collection"
 2704. msgstr "Ny Vi&nsamling"
 2705. #: mainwindow.cpp:263
 2706. msgid "Create a new wine collection"
 2707. msgstr "Skapa en ny vinsamling"
 2708. #: mainwindow.cpp:269
 2709. msgid "New &Game Collection"
 2710. msgstr "Ny S&pelsamling"
 2711. #: mainwindow.cpp:271
 2712. msgid "Create a new game collection"
 2713. msgstr "Skapa en ny spelsamling"
 2714. #: mainwindow.cpp:277
 2715. msgid "New Boa&rd Game Collection"
 2716. msgstr "Ny S&pelsamling"
 2717. #: mainwindow.cpp:279
 2718. msgid "Create a new board game collection"
 2719. msgstr "Skapa en ny spelsamling"
 2720. #: mainwindow.cpp:285
 2721. msgid "New &File Catalog"
 2722. msgstr "Ny &Filkatalog"
 2723. #: mainwindow.cpp:287
 2724. msgid "Create a new file catalog"
 2725. msgstr "Skapa en ny filkatalog"
 2726. #: mainwindow.cpp:293
 2727. msgid "New C&ustom Collection"
 2728. msgstr "Ny &Egensamling"
 2729. #: mainwindow.cpp:295
 2730. msgid "Create a new custom collection"
 2731. msgstr "Skapa en ny egensamling"
 2732. #: mainwindow.cpp:304
 2733. msgid "Open an existing document"
 2734. msgstr "Öppna befintligt dokument"
 2735. #: mainwindow.cpp:306
 2736. msgid "Open a recently used file"
 2737. msgstr "Öppna senaste använda fil"
 2738. #: mainwindow.cpp:308
 2739. msgid "Save the document"
 2740. msgstr "Spara själva dokumentet"
 2741. #: mainwindow.cpp:310
 2742. msgid "Save the document as a different file..."
 2743. msgstr "Spara dokumentet som en annan fil..."
 2744. #: mainwindow.cpp:312
 2745. msgid "Print the contents of the document..."
 2746. msgstr "Skriv ut innehållet av dokumentet..."
 2747. #: mainwindow.cpp:314
 2748. msgid "Quit the application"
 2749. msgstr "Avsluta programmet"
 2750. #: mainwindow.cpp:325
 2751. msgid "Import collection data from other formats"
 2752. msgstr "Importera samlingsdata från andra format"
 2753. #: mainwindow.cpp:329
 2754. msgid "Import Tellico Data..."
 2755. msgstr "Importerar Tellico-data..."
 2756. #: mainwindow.cpp:330
 2757. msgid "Import another Tellico data file"
 2758. msgstr "Importera en annan Tellico-datafil"
 2759. #: mainwindow.cpp:337
 2760. msgid "Import CSV Data..."
 2761. msgstr "Importerar CSV-data..."
 2762. #: mainwindow.cpp:338
 2763. msgid "Import a CSV file"
 2764. msgstr "Importera en CSV-fil"
 2765. #: mainwindow.cpp:345
 2766. msgid "Import MODS Data..."
 2767. msgstr "Importerar MODS-data..."
 2768. #: mainwindow.cpp:346
 2769. msgid "Import a MODS data file"
 2770. msgstr "Importera en MODS-fil"
 2771. #: mainwindow.cpp:353
 2772. msgid "Import Alexandria Data..."
 2773. msgstr "Importerar Alexandria-data..."
 2774. #: mainwindow.cpp:354
 2775. msgid "Import data from the Alexandria book collection manager"
 2776. msgstr "Importera data från Alexandiaboksamling"
 2777. #: mainwindow.cpp:361
 2778. msgid "Import Delicious Library Data..."
 2779. msgstr "Importera Delicious Library Data..."
 2780. #: mainwindow.cpp:362
 2781. msgid "Import data from Delicious Library"
 2782. msgstr "Importera data från Delicous-bibliotek"
 2783. #: mainwindow.cpp:369
 2784. msgid "Import Referencer Data..."
 2785. msgstr "Importera Referencer Data..."
 2786. #: mainwindow.cpp:370
 2787. msgid "Import data from Referencer"
 2788. msgstr "Importera data från Referencer"
 2789. #: mainwindow.cpp:377
 2790. msgid "Import Bibtex Data..."
 2791. msgstr "Importerra Bibtex-data..."
 2792. #: mainwindow.cpp:378
 2793. msgid "Import a bibtex bibliography file"
 2794. msgstr "Importera en Bibtex-bibliografifil"
 2795. #: mainwindow.cpp:385
 2796. msgid "Import Bibtexml Data..."
 2797. msgstr "Importerar Bibtexml-data..."
 2798. #: mainwindow.cpp:386
 2799. msgid "Import a Bibtexml bibliography file"
 2800. msgstr "Importera en Bibtexml-bibliografi-fil"
 2801. #: mainwindow.cpp:393
 2802. msgid "Import RIS Data..."
 2803. msgstr "Importerar RIS-data..."
 2804. #: mainwindow.cpp:394
 2805. msgid "Import an RIS reference file"
 2806. msgstr "Importera en RIS-referensfil"
 2807. #: mainwindow.cpp:401
 2808. msgid "Import PDF File..."
 2809. msgstr "Importera PDF-fil..."
 2810. #: mainwindow.cpp:402
 2811. msgid "Import a PDF file"
 2812. msgstr "Importera ena PDF-fil"
 2813. #: mainwindow.cpp:409
 2814. msgid "Import Audio File Metadata..."
 2815. msgstr "Importerar ljudfilsmetadata..."
 2816. #: mainwindow.cpp:410
 2817. msgid "Import meta-data from audio files"
 2818. msgstr "Importera metadata från en ljudfil"
 2819. #: mainwindow.cpp:420
 2820. msgid "Import Audio CD Data..."
 2821. msgstr "Importerar ljud-CD-data..."
 2822. #: mainwindow.cpp:421
 2823. msgid "Import audio CD information"
 2824. msgstr "Importera ljud-CD-information"
 2825. #: mainwindow.cpp:431
 2826. msgid "Import GCstar Data..."
 2827. msgstr "Importera GCstar-data..."
 2828. #: mainwindow.cpp:432
 2829. msgid "Import a GCstar data file"
 2830. msgstr "Importera en GCstar datafil"
 2831. #: mainwindow.cpp:439
 2832. msgid "Import Griffith Data..."
 2833. msgstr "Importera Griffith Data..."
 2834. #: mainwindow.cpp:440
 2835. msgid "Import a Griffith database"
 2836. msgstr "Importera en Griffith-databas"
 2837. #: mainwindow.cpp:447
 2838. msgid "Import Ant Movie Catalog Data..."
 2839. msgstr "Importera Ant Movie-katalogdata..."
 2840. #: mainwindow.cpp:448
 2841. msgid "Import an Ant Movie Catalog data file"
 2842. msgstr "Importera en Ant Movie-katalogdatafil"
 2843. #: mainwindow.cpp:455
 2844. msgid "Import File Listing..."
 2845. msgstr "Importera Fillistor..."
 2846. #: mainwindow.cpp:456
 2847. msgid "Import information about files in a folder"
 2848. msgstr "Importera information om filer i en mapp"
 2849. #: mainwindow.cpp:463
 2850. msgid "Import XSL Transform..."
 2851. msgstr "Importerar XSL-transformering..."
 2852. #: mainwindow.cpp:464
 2853. msgid "Import using an XSL Transform"
 2854. msgstr "Importera med hjälp av XSL-transformering"
 2855. #: mainwindow.cpp:477 tellicoui.rc:49
 2856. #, no-c-format
 2857. msgid "&Export"
 2858. msgstr "E&xportera"
 2859. #: mainwindow.cpp:479
 2860. msgid "Export the collection data to other formats"
 2861. msgstr "Exportera samlingensdata till andra format"
 2862. #: mainwindow.cpp:483
 2863. msgid "Export to XML..."
 2864. msgstr "Exportera till XML..."
 2865. #: mainwindow.cpp:484
 2866. msgid "Export to a Tellico XML file"
 2867. msgstr "Exportera till en Tellico-XML-fil"
 2868. #: mainwindow.cpp:491
 2869. msgid "Export to Zip..."
 2870. msgstr "Exportera till Zip..."
 2871. #: mainwindow.cpp:492
 2872. msgid "Export to a Tellico Zip file"
 2873. msgstr "Exportera till en Tellico-Zip-fil"
 2874. #: mainwindow.cpp:499
 2875. msgid "Export to HTML..."
 2876. msgstr "Exporterar till HTML..."
 2877. #: mainwindow.cpp:500
 2878. msgid "Export to an HTML file"
 2879. msgstr "Exportera till HTML-fil"
 2880. #: mainwindow.cpp:507
 2881. msgid "Export to CSV..."
 2882. msgstr "Exporterar till CSV..."
 2883. #: mainwindow.cpp:508
 2884. msgid "Export to a comma-separated values file"
 2885. msgstr "Exportera till en kommaseparerad fil"
 2886. #: mainwindow.cpp:515
 2887. msgid "Export to PilotDB..."
 2888. msgstr "Exporterar till PilotDB..."
 2889. #: mainwindow.cpp:516
 2890. msgid "Export to a PilotDB database"
 2891. msgstr "Exportera till PilotDB-databas"
 2892. #: mainwindow.cpp:523
 2893. msgid "Export to Alexandria..."
 2894. msgstr "Exporterar till Alexandria..."
 2895. #: mainwindow.cpp:524
 2896. msgid "Export to an Alexandria library"
 2897. msgstr "Exportera till ett Alexandriabibliotek"
 2898. #: mainwindow.cpp:531
 2899. msgid "Export to Bibtex..."
 2900. msgstr "Exporterar till Bibtex..."
 2901. #: mainwindow.cpp:532
 2902. msgid "Export to a bibtex file"
 2903. msgstr "Exportera till Bibtex-fil"
 2904. #: mainwindow.cpp:539
 2905. msgid "Export to Bibtexml..."
 2906. msgstr "Exporterar till Bibtexml..."
 2907. #: mainwindow.cpp:540
 2908. msgid "Export to a Bibtexml file"
 2909. msgstr "Exportera till Bibtexml-fil"
 2910. #: mainwindow.cpp:547
 2911. msgid "Export to ONIX..."
 2912. msgstr "Exporterar till ONIX..."
 2913. #: mainwindow.cpp:548
 2914. msgid "Export to an ONIX file"
 2915. msgstr "Exportera till en ONIX-fil"
 2916. #: mainwindow.cpp:555
 2917. msgid "Export to GCfilms..."
 2918. msgstr "Exportera till GCfilms..."
 2919. #: mainwindow.cpp:556
 2920. msgid "Export to a GCfilms data file"
 2921. msgstr "Exportera till GCfilms datafil"
 2922. #: mainwindow.cpp:563
 2923. msgid "Export to GCstar..."
 2924. msgstr "Exportera till GCstar..."
 2925. #: mainwindow.cpp:564
 2926. msgid "Export to a GCstar data file"
 2927. msgstr "Exportera till en GCstar-datafil"
 2928. #: mainwindow.cpp:568
 2929. msgid "Export XSL Transform..."
 2930. msgstr "Exporterar XSL-transformering..."
 2931. #: mainwindow.cpp:569
 2932. msgid "Export using an XSL Transform"
 2933. msgstr "Exportera med XSL-transformering"
 2934. #: mainwindow.cpp:579
 2935. msgid "Cut the selected text and puts it in the clipboard"
 2936. msgstr "Tar bort vald text och lägger i klippbord"
 2937. #: mainwindow.cpp:581
 2938. msgid "Copy the selected text to the clipboard"
 2939. msgstr "Kopierar vald text till klippbord"
 2940. #: mainwindow.cpp:583
 2941. msgid "Paste the clipboard contents"
 2942. msgstr "Infogar klippbordets innehåll"
 2943. #: mainwindow.cpp:585
 2944. msgid "Select all the entries in the collection"
 2945. msgstr "Markera alla fält i samlingen"
 2946. #: mainwindow.cpp:587
 2947. msgid "Deselect all the entries in the collection"
 2948. msgstr "Avmarkera alla fält i samlingen"
 2949. #: mainwindow.cpp:589
 2950. msgid "Internet Search..."
 2951. msgstr "Sökning på Internet..."
 2952. #: mainwindow.cpp:592
 2953. msgid "Search the internet..."
 2954. msgstr "Sök på Internet..."
 2955. #: mainwindow.cpp:594
 2956. msgid "Advanced &Filter..."
 2957. msgstr "Avancerat &filter..."
 2958. #: mainwindow.cpp:597 mainwindow.cpp:757
 2959. msgid "Filter the collection"
 2960. msgstr "Filtrera samlingen"
 2961. #: mainwindow.cpp:602
 2962. msgid "&New Entry..."
 2963. msgstr "&Ny post..."
 2964. #: mainwindow.cpp:605
 2965. msgid "Create a new entry"
 2966. msgstr "Skapa en ny post"
 2967. #: mainwindow.cpp:609
 2968. msgid "Edit the selected entries"
 2969. msgstr "Redigera de valda posterna"
 2970. #: mainwindow.cpp:613
 2971. msgid "Copy the selected entries"
 2972. msgstr "Kopiera valda poster"
 2973. #: mainwindow.cpp:617
 2974. msgid "Delete the selected entries"
 2975. msgstr "Ta bort valda poster"
 2976. #: mainwindow.cpp:618
 2977. msgid "&Merge Entries"
 2978. msgstr "&Slå samman poster"
 2979. #: mainwindow.cpp:621
 2980. msgid "Merge the selected entries"
 2981. msgstr "Slå samman de valda posterna"
 2982. #: mainwindow.cpp:624
 2983. msgid "&Generate Reports..."
 2984. msgstr "&Generera rapporter..."
 2985. #: mainwindow.cpp:627
 2986. msgid "Generate collection reports"
 2987. msgstr "Generera samlingsrapporter"
 2988. #: mainwindow.cpp:628
 2989. msgid "Check-&out..."
 2990. msgstr "&Låna ut..."
 2991. #: mainwindow.cpp:631
 2992. msgid "Check-out the selected items"
 2993. msgstr "Utlåning av det valda"
 2994. #: mainwindow.cpp:632
 2995. msgid "Check-&in"
 2996. msgstr "&Inlämning"
 2997. #: mainwindow.cpp:635
 2998. msgid "Check-in the selected items"
 2999. msgstr "Inlämning av det valda"
 3000. #: mainwindow.cpp:637
 3001. msgid "&Rename Collection..."
 3002. msgstr "&Byt namn på samling..."
 3003. #: mainwindow.cpp:640
 3004. msgid "Rename the collection"
 3005. msgstr "Byt namn på samlingen"
 3006. #: mainwindow.cpp:641
 3007. msgid "Collection &Fields..."
 3008. msgstr "Samlings&fält..."
 3009. #: mainwindow.cpp:644
 3010. msgid "Modify the collection fields"
 3011. msgstr "Ändra samlingsfälten"
 3012. #: mainwindow.cpp:645
 3013. msgid "Convert to &Bibliography"
 3014. msgstr "K&onvertera till bibliografi"
 3015. #: mainwindow.cpp:648
 3016. msgid "Convert a book collection to a bibliography"
 3017. msgstr "Konvertera en boksamling till en bibliografi"
 3018. #: mainwindow.cpp:650
 3019. msgid "String &Macros..."
 3020. msgstr "Sträng&Makron..."
 3021. #: mainwindow.cpp:653
 3022. msgid "Edit the bibtex string macros"
 3023. msgstr "Redigera Bibtex strängmakron"
 3024. #: mainwindow.cpp:660
 3025. msgid "Copy Bibtex to Cli&pboard"
 3026. msgstr "Kopierar Bibtex till kli&ppbord"
 3027. #: mainwindow.cpp:661
 3028. msgid "Copy bibtex citations to the clipboard"
 3029. msgstr "Kopierar bibtexcitat till klippbord"
 3030. #: mainwindow.cpp:667
 3031. msgid "Cite Entry in &LyX"
 3032. msgstr "Citera post i &Lyx"
 3033. #: mainwindow.cpp:668
 3034. msgid "Cite the selected entries in LyX"
 3035. msgstr "Citera valda fält i LyX"
 3036. #: mainwindow.cpp:674
 3037. msgid "Ci&te Entry in OpenOffice.org"
 3038. msgstr "Ci&tera post i OpenOffice.org"
 3039. #: mainwindow.cpp:675
 3040. msgid "Cite the selected entries in OpenOffice.org"
 3041. msgstr "Citera de valda fälten i OpenOffice.org"
 3042. #: mainwindow.cpp:689
 3043. msgid "All Sources"
 3044. msgstr "Alla källor"
 3045. #: mainwindow.cpp:690
 3046. msgid "Update entry data from all available sources"
 3047. msgstr "Uppdatera inmatningspostdata från alla tillgängliga källor"
 3048. #: mainwindow.cpp:702
 3049. msgid "Show Grou&p View"
 3050. msgstr "Visa gru&ppvy"
 3051. #: mainwindow.cpp:705
 3052. msgid "Enable/disable the group view"
 3053. msgstr "Slå på/av gruppvyn"
 3054. #: mainwindow.cpp:706
 3055. msgid "Hide Grou&p View"
 3056. msgstr "Göm gru&ppvy"
 3057. #: mainwindow.cpp:708
 3058. msgid "Show Entry &Editor"
 3059. msgstr "Visa post&editor"
 3060. #: mainwindow.cpp:711
 3061. msgid "Enable/disable the editor"
 3062. msgstr "Slå på/av editorn"
 3063. #: mainwindow.cpp:712
 3064. msgid "Hide Entry &Editor"
 3065. msgstr "Göm post&editor"
 3066. #: mainwindow.cpp:714
 3067. msgid "Show Entry &View"
 3068. msgstr "Visa post&vy"
 3069. #: mainwindow.cpp:717
 3070. msgid "Enable/disable the entry view"
 3071. msgstr "Slå på/av postvyn"
 3072. #: mainwindow.cpp:718
 3073. msgid "Hide Entry &View"
 3074. msgstr "G&öm postvy"
 3075. #: mainwindow.cpp:730
 3076. msgid "Change Grouping"
 3077. msgstr "Ändra gruppering"
 3078. #: mainwindow.cpp:734
 3079. msgid "&Group Selection"
 3080. msgstr "&Gruppurval"
 3081. #: mainwindow.cpp:737
 3082. msgid "Change the grouping of the collection"
 3083. msgstr "Ändra gruppering i samlingen"
 3084. #: mainwindow.cpp:742
 3085. msgid "Clear Filter"
 3086. msgstr "Rensa filter"
 3087. #: mainwindow.cpp:747
 3088. msgid "Filter here..."
 3089. msgstr "Filter här..."
 3090. #: mainwindow.cpp:806
 3091. msgid "Groups"
 3092. msgstr "Grupper"
 3093. #: mainwindow.cpp:807
 3094. msgid ""
 3095. "<qt>The <i>Group View</i> sorts the entries into groupings based on a "
 3096. "selected field.</qt>"
 3097. msgstr ""
 3098. "<qt> <i>Gruppvyn</i> sorterar posterna i grupperingar baserat på ett valt "
 3099. "fält.</qt>"
 3100. #: mainwindow.cpp:814
 3101. msgid ""
 3102. "<qt>The <i>Column View</i> shows the value of multiple fields for each entry."
 3103. "</qt>"
 3104. msgstr "<qt> <i>Kolumnvyn</i> visar värdena av flera fält för varje post.</qt>"
 3105. #: mainwindow.cpp:869
 3106. msgid "Welcome to the Tellico Collection Manager"
 3107. msgstr "Välkommen till Tellico - samlingshanteraren"
 3108. #: mainwindow.cpp:871
 3109. msgid ""
 3110. "<h3>Tellico is a tool for managing collections of books, videos, music, and "
 3111. "whatever else you want to catalog.</h3><h3>New entries can be added to your "
 3112. "collection by <a href=\"tc:///coll_new_entry\">entering data manually</a> or "
 3113. "by <a href=\"tc:///edit_search_internet\">downloading data</a> from various "
 3114. "Internet sources.</h3>"
 3115. msgstr ""
 3116. "<h3>Tellico är ett verktyg som hanterar samlingar av böcker, video, musik, "
 3117. "eller vadhelst du vill katalogisera.</h3><h3>Nya poster kan läggas till din "
 3118. "samling genom <a href=\"tc:///coll_new_entry\">skriva in data manuellt</a> "
 3119. "eller genom <a href=\"tc:///edit_search_internet\">nedladding av data</a> "
 3120. "från olika Internetkällor.</h3>"
 3121. #: mainwindow.cpp:1104
 3122. msgid "Creating new document..."
 3123. msgstr "Skapar nytt dokument..."
 3124. #: mainwindow.cpp:1136 mainwindow.cpp:1155 mainwindow.cpp:1173
 3125. msgid "Opening file..."
 3126. msgstr "Öppnar fil..."
 3127. #: mainwindow.cpp:1146
 3128. msgid "Open File"
 3129. msgstr "Öppna fil"
 3130. #: mainwindow.cpp:1264
 3131. msgid ""
 3132. "<qt><p>You are saving a file with many images, which causes Tellico to slow "
 3133. "down significantly. Do you want to save the images separately in Tellico's "
 3134. "data directory to improve performance?</p><p>Your choice can always be "
 3135. "changed in the configuration dialog.</p></qt>"
 3136. msgstr ""
 3137. "<qt><p>Du sparar en fil med många bilder, vilket orsakar Tellico att gå "
 3138. "påtagligt långsamt. Vill du spara bilderna i Tellicos datamapp för att "
 3139. "förbättra egenskaperna?</p><p>Ditt val kan alltid ändras i "
 3140. "inställningsdialogen.</p></qt>"
 3141. #: mainwindow.cpp:1269
 3142. msgid "Save Images Separately"
 3143. msgstr "Spara bilder separat"
 3144. #: mainwindow.cpp:1270
 3145. msgid "Save Images in File"
 3146. msgstr "Spara bilder i fil"
 3147. #: mainwindow.cpp:1303
 3148. msgid "Saving file with a new filename..."
 3149. msgstr "Sparar fil med ett nytt namn..."
 3150. #: mainwindow.cpp:1311
 3151. msgid "Save As"
 3152. msgstr ""
 3153. #: mainwindow.cpp:1341 mainwindow.cpp:1391
 3154. msgid "Printing..."
 3155. msgstr "Skriver ut..."
 3156. #: mainwindow.cpp:1350
 3157. msgid ""
 3158. "The collection is currently being filtered to show a limited subset of the "
 3159. "entries. Only the visible entries will be printed. Continue?"
 3160. msgstr ""
 3161. "Samlingen är filtrerad att visa endast en begränsad delmängd av alla poster. "
 3162. "Endast synliga fälten kommer att skrivas ut. Fortsätt?"
 3163. #: mainwindow.cpp:1375
 3164. msgid "Processing document..."
 3165. msgstr "Bearbetar dokument..."
 3166. #: mainwindow.cpp:1398
 3167. msgid "Exiting..."
 3168. msgstr "Avslutar..."
 3169. #: mainwindow.cpp:1536
 3170. #, c-format
 3171. msgid "Total entries: %1"
 3172. msgstr "Totalt antal poster: %1"
 3173. #: mainwindow.cpp:1543
 3174. msgid "(%1 filtered; %2 selected)"
 3175. msgstr "(%1 filtrerade, %2 valda)"
 3176. #: mainwindow.cpp:1546
 3177. msgid "(%1 filtered)"
 3178. msgstr "(%1 filtrerade)"
 3179. #: mainwindow.cpp:1549
 3180. msgid "(%1 selected)"
 3181. msgstr "(%1 valda)"
 3182. #: mainwindow.cpp:1717
 3183. #, c-format
 3184. msgid "Print %1"
 3185. msgstr "Skriv ut %1"
 3186. #: mainwindow.cpp:1750
 3187. #, c-format
 3188. msgid "Page %1"
 3189. msgstr "Sida %1"
 3190. #: mainwindow.cpp:1776 translators/gcfilmsimporter.cpp:247
 3191. #: translators/xsltimporter.cpp:76
 3192. msgid "Tellico encountered an error in XSLT processing."
 3193. msgstr "Tellico upptäckte ett fel vid behandlingen av XSLT."
 3194. #: mainwindow.cpp:1891
 3195. msgid "Importing data..."
 3196. msgstr "Importera data..."
 3197. #: mainwindow.cpp:1900
 3198. msgid "Import File"
 3199. msgstr "Importera fil"
 3200. #: mainwindow.cpp:1906
 3201. msgid "Import Directory"
 3202. msgstr "Importmapp"
 3203. #: mainwindow.cpp:1927
 3204. msgid "Exporting data..."
 3205. msgstr "Exporterar data..."
 3206. #: mainwindow.cpp:1949
 3207. msgid "Export As"
 3208. msgstr "Exportera som"
 3209. #: mainwindow.cpp:1977
 3210. msgid "String Macros"
 3211. msgstr "Strängmakron"
 3212. #: mainwindow.cpp:1978
 3213. msgid "Macro"
 3214. msgstr "Makro"
 3215. #: mainwindow.cpp:1978
 3216. msgid "String"
 3217. msgstr "Sträng"
 3218. #: mainwindow.cpp:2041
 3219. msgid "Creating citations..."
 3220. msgstr "Skapar citat..."
 3221. #: mainwindow.cpp:2146
 3222. msgid "Filters"
 3223. msgstr "Filter"
 3224. #: mainwindow.cpp:2147
 3225. msgid ""
 3226. "<qt>The <i>Filter View</i> shows the entries which meet certain filter rules."
 3227. "</qt>"
 3228. msgstr ""
 3229. "<qt> <i>Filtervyn</i> visar posterna de poster, som passar vissa "
 3230. "filterregler.</qt>"
 3231. #: mainwindow.cpp:2163
 3232. msgid "Loans"
 3233. msgstr "Lån"
 3234. #: mainwindow.cpp:2164
 3235. msgid ""
 3236. "<qt>The <i>Loan View</i> shows a list of all the people who have borrowed "
 3237. "items from your collection.</qt>"
 3238. msgstr ""
 3239. "<qt> <i>Lånevyn</i> visar en lista på alla människor, som har lånat från din "
 3240. "samling.</qt>"
 3241. #: mainwindow.cpp:2297
 3242. #, c-format
 3243. msgid "Update entry data from %1"
 3244. msgstr "Uppdatera postdata från %1"
 3245. #: mainwindow.cpp:2316
 3246. msgid ""
 3247. "Tellico can only import one file of this type at a time. Only %1 will be "
 3248. "imported."
 3249. msgstr ""
 3250. "Tellico kan bara importera en fil av denna typ åt gången. Endast %1 kommer "
 3251. "att importeras."
 3252. #: newstuff/dialog.cpp:99
 3253. msgid "Get Hot New Stuff"
 3254. msgstr "Hämta nytt aktuellt"
 3255. #: newstuff/dialog.cpp:119
 3256. msgid "Version"
 3257. msgstr "Version"
 3258. #: newstuff/dialog.cpp:121
 3259. msgid "Downloads"
 3260. msgstr "Nerladdningar"
 3261. #: newstuff/dialog.cpp:122
 3262. msgid "Release Date"
 3263. msgstr "Utgivningsdatum"
 3264. #: newstuff/dialog.cpp:126
 3265. msgid ""
 3266. "This is a list of all the items available for download. Previously installed "
 3267. "items have a checkmark icon, while items with new version available have an "
 3268. "update icon"
 3269. msgstr ""
 3270. "Detta är en lista över alla poster tillgängliga för nerladdning. Tidigare "
 3271. "installerade poster har en markeringsikon, medan poster, där ny version är "
 3272. "tillgänglig, har en uppdateringsikon."
 3273. #: newstuff/dialog.cpp:142
 3274. msgid "The name and license of the selected item"
 3275. msgstr "Namnet och licensen på den valda posten"
 3276. #: newstuff/dialog.cpp:145
 3277. msgid "The author of the selected item"
 3278. msgstr "Författare till den valda posten"
 3279. #: newstuff/dialog.cpp:147 newstuff/dialog.cpp:406
 3280. msgid "Install"
 3281. msgstr "Installera"
 3282. #: newstuff/dialog.cpp:166
 3283. msgid "Download and install the selected template."
 3284. msgstr "Ladda ner och installera den valda mallen."
 3285. #: newstuff/dialog.cpp:169
 3286. msgid ""
 3287. "Download and install the selected script. Some scripts may need to be "
 3288. "configured after being installed."
 3289. msgstr ""
 3290. "Ladda ner och installera det valda skriptet. Vissa skript kan behöva "
 3291. "anpassas efter installation."
 3292. #: newstuff/dialog.cpp:199
 3293. msgid "A description of the selected item is shown here."
 3294. msgstr "En beskrivning av den valda posten visas här."
 3295. #: newstuff/dialog.cpp:229
 3296. msgid "Downloading information..."
 3297. msgstr "Laddar ner information..."
 3298. #: newstuff/dialog.cpp:406
 3299. msgid ""
 3300. "_: Update Stuff\n"
 3301. "Update"
 3302. msgstr "Uppdatera"
 3303. #: newstuff/dialog.cpp:423
 3304. msgid "Installing item..."
 3305. msgstr "Installerar post..."
 3306. #: reportdialog.cpp:53
 3307. msgid "Collection Report"
 3308. msgstr "Samlingsrapport"
 3309. #: reportdialog.cpp:60
 3310. msgid "&Report template:"
 3311. msgstr "&Rapportmall:"
 3312. #: reportdialog.cpp:83
 3313. msgid "&Generate"
 3314. msgstr "&Generera"
 3315. #: reportdialog.cpp:107
 3316. msgid "Select a report template and click <em>Generate</em>."
 3317. msgstr "Välj en rapportmall ock klicka på <em>Generera</em>."
 3318. #: reportdialog.cpp:108
 3319. msgid ""
 3320. "Some reports may take several seconds to generate for large collections."
 3321. msgstr "Vissa rapporter kan ta flera sekunder att skapa för stora samlingar."
 3322. #: reportdialog.cpp:195 translators/htmlexporter.cpp:90
 3323. msgid "*.html|HTML Files (*.html)"
 3324. msgstr "*.html|HTML-filer (*.html)"
 3325. #: statusbar.cpp:51
 3326. #, fuzzy
 3327. msgid "Cancel"
 3328. msgstr "Stämplat"
 3329. #: tellico_kernel.cpp:285
 3330. msgid "Do you really want to delete this filter?"
 3331. msgstr "Vill du verkligen ta bort detta filter?"
 3332. #: tellico_kernel.cpp:287
 3333. msgid "Delete Filter?"
 3334. msgstr "Ta bort filter?"
 3335. #: tellico_kernel.cpp:323
 3336. msgid "New collection name:"
 3337. msgstr "Nytt samlingsnamn:"
 3338. #: tellico_kernel.cpp:377
 3339. msgid "Entry 1"
 3340. msgstr "Rad 1"
 3341. #: tellico_kernel.cpp:378
 3342. msgid "Entry 2"
 3343. msgstr "Rad 2"
 3344. #: tellico_kernel.cpp:387
 3345. msgid "Conflicting values for %1 were found while merging entries."
 3346. msgstr "Värden i %1 var i konflikt då poster sammanslogs."
 3347. #: tellico_kernel.cpp:393
 3348. msgid "Please choose which value to keep."
 3349. msgstr "Välj vilket värde, som skall behållas."
 3350. #: tellico_kernel.cpp:399 tellico_kernel.cpp:400
 3351. #, c-format
 3352. msgid "Select value from %1"
 3353. msgstr "Välj värde från %1"
 3354. #: tellico_strings.cpp:18
 3355. #, c-format
 3356. msgid "Tellico is unable to load the file - %1."
 3357. msgstr "Tellico kan inte ladda filen - %1."
 3358. #: tellico_strings.cpp:19
 3359. #, c-format
 3360. msgid "Tellico is unable to write the file - %1."
 3361. msgstr "Tellico kan inte skriva fil - %1."
 3362. #: tellico_strings.cpp:20
 3363. #, c-format
 3364. msgid "Tellico is unable to upload the file - %1."
 3365. msgstr "Tellico kan inte ladda upp fil - %1."
 3366. #: tellico_strings.cpp:21
 3367. msgid ""
 3368. "Only collections with the same type of entries as the current one can be "
 3369. "appended. No changes are being made to the current collection."
 3370. msgstr ""
 3371. "Endast samlingar med samma typ av fält som det nuvarande kan läggas till. "
 3372. "Inga ändringar görs till nuvarande samling."
 3373. #: tellico_strings.cpp:24
 3374. msgid ""
 3375. "Only collections with the same type of entries as the current one can be "
 3376. "merged. No changes are being made to the current collection."
 3377. msgstr ""
 3378. "Endast samlingar med samma typ av fält som det nuvarande kan blandas in. "
 3379. "Inga ändringar görs till nuvarande samling."
 3380. #: tellico_strings.cpp:27
 3381. #, c-format
 3382. msgid "Tellico is unable to load an image from the file - %1."
 3383. msgstr "Tellico kan inte ladda en bild från filen - %1."
 3384. #: translators/alexandriaexporter.cpp:43
 3385. msgid "Alexandria"
 3386. msgstr "Alexandria"
 3387. #: translators/alexandriaexporter.cpp:67
 3388. msgid ""
 3389. "<qt>An Alexandria library called <i>%1</i> already exists. Any existing "
 3390. "books in that library could be overwritten.</qt>"
 3391. msgstr ""
 3392. "<qt>Ett Alexandria-bibliotek kallat <i>%1</i> finns redan. Vilken som helst "
 3393. "befintlig bok i det biblioteket kan be överskriven.</qt>"
 3394. #: translators/alexandriaimporter.cpp:193
 3395. msgid "Alexandria Options"
 3396. msgstr "Alexandriaalternativ"
 3397. #: translators/alexandriaimporter.cpp:194
 3398. msgid "&Library:"
 3399. msgstr "&Bibliotek:"
 3400. #: translators/audiofileimporter.cpp:68
 3401. msgid "Scanning audio files..."
 3402. msgstr "Avsöker ljudfiler..."
 3403. #: translators/audiofileimporter.cpp:122 translators/audiofileimporter.cpp:125
 3404. #, fuzzy
 3405. msgid "Files"
 3406. msgstr "Mina filer"
 3407. #: translators/audiofileimporter.cpp:128
 3408. msgid "Bitrate"
 3409. msgstr "Bithastighet"
 3410. #: translators/audiofileimporter.cpp:160 translators/audiofileimporter.cpp:170
 3411. msgid "Tracks (Disc %1)"
 3412. msgstr "Spår (Skiva %1)"
 3413. #: ../xslt/entry-templates/Album.xsl:242 translators/audiofileimporter.cpp:189
 3414. #, no-c-format
 3415. msgid "(Various)"
 3416. msgstr "(Blandat)"
 3417. #: translators/audiofileimporter.cpp:340
 3418. msgid "Audio File Options"
 3419. msgstr "Ljudfilsalternativ"
 3420. #: translators/audiofileimporter.cpp:342
 3421. msgid "Recursive &folder search"
 3422. msgstr "Rekursiv &mappsökning"
 3423. #: translators/audiofileimporter.cpp:343
 3424. msgid "If checked, folders are recursively searched for audio files."
 3425. msgstr "Om ikryssad, kommer mappar att sökas rekursivt för ljudfiler."
 3426. #: translators/audiofileimporter.cpp:347
 3427. msgid "Include file &location"
 3428. msgstr "&Inkludera fillagringsplats "
 3429. #: translators/audiofileimporter.cpp:348
 3430. msgid "If checked, the file names for each track are added to the entries."
 3431. msgstr "Om ikryssad, läggs filnamnen, för varje spår, till posten."
 3432. #: translators/audiofileimporter.cpp:352
 3433. msgid "Include &bitrate"
 3434. msgstr "Inkludera &bithastighet"
 3435. #: translators/audiofileimporter.cpp:353
 3436. msgid "If checked, the bitrate for each track is added to the entries."
 3437. msgstr "Om ikryssad, läggs bithastigheten, för varje spår, till posten."
 3438. #: translators/bibtexexporter.cpp:49
 3439. msgid "Bibtex"
 3440. msgstr "Bibtex"
 3441. #: translators/bibtexexporter.cpp:201 translators/bibteximporter.cpp:289
 3442. msgid "Bibtex Options"
 3443. msgstr "Bibtex-alternativ"
 3444. #: translators/bibtexexporter.cpp:204
 3445. msgid "Expand string macros"
 3446. msgstr "Expandera strängmakron"
 3447. #: translators/bibtexexporter.cpp:206
 3448. msgid ""
 3449. "If checked, the string macros will be expanded and no @string{} entries will "
 3450. "be written."
 3451. msgstr ""
 3452. "Om ikryssad, kommer strängmakrona att expanderas och inga @sträng{}-"
 3453. "konstruktioner kommer att skrivas ut."
 3454. #: translators/bibtexexporter.cpp:209
 3455. msgid "Use URL package"
 3456. msgstr "Använd URL-paket"
 3457. #: translators/bibtexexporter.cpp:211
 3458. msgid "If checked, any URL fields will be wrapped in a \\url declaration."
 3459. msgstr "Om ikryssad, kommer URL-fält att skrivas om som en \\url-deklaration."
 3460. #: translators/bibtexexporter.cpp:214
 3461. msgid "Skip entries with empty citation keys"
 3462. msgstr "Hoppa över poster med tomma citatnycklar"
 3463. #: translators/bibtexexporter.cpp:216
 3464. msgid "If checked, any entries without a bibtex citation key will be skipped."
 3465. msgstr ""
 3466. "Om ikryssad, kommer alla poster med bibtextcitatnycklar att hoppas över."
 3467. #: translators/bibtexexporter.cpp:220
 3468. msgid "Bibtex quotation style:"
 3469. msgstr "Bibtex-citeringstyp:"
 3470. #: translators/bibtexexporter.cpp:222 translators/bibtexexporter.cpp:229
 3471. #: translators/bibtexexporter.cpp:260
 3472. msgid "Braces"
 3473. msgstr "Parenteser"
 3474. #: translators/bibtexexporter.cpp:223 translators/bibtexexporter.cpp:231
 3475. msgid "Quotes"
 3476. msgstr "Citationstecken"
 3477. #: translators/bibtexexporter.cpp:224
 3478. msgid ""
 3479. "<qt>The quotation style used when exporting bibtex. All field values will "
 3480. "be escaped with either braces or quotation marks.</qt>"
 3481. msgstr ""
 3482. "<qt>Citatstilen, som används vid export av bibtex. Alla fältvärden kommer "
 3483. "att omges av antingen parenteser eller citationstecken.</qt>"
 3484. #: translators/bibtexhandler.cpp:257 translators/tellicoimporter.cpp:362
 3485. #: translators/xmlstatehandler.cpp:244
 3486. msgid "Unknown"
 3487. msgstr "Okänd"
 3488. #: translators/bibteximporter.cpp:78
 3489. msgid "No valid bibtex entries were found"
 3490. msgstr "Inga korrekta Bibtex-poster funna"
 3491. #: translators/bibteximporter.cpp:98
 3492. #, c-format
 3493. msgid "No valid bibtex entries were found in file - %1"
 3494. msgstr "Inga korrekta Bibtex-poster funna i filen - %1"
 3495. #: translators/bibteximporter.cpp:290
 3496. msgid "Use Unicode (UTF-8) encoding"
 3497. msgstr "Koda i Unicode (UTF-8)"
 3498. #: translators/bibteximporter.cpp:291
 3499. msgid "Read the imported file in Unicode (UTF-8)."
 3500. msgstr "Läs den importerade filen i Unicode (UTF-8)."
 3501. #: translators/bibteximporter.cpp:292
 3502. msgid "Use user locale (%1) encoding"
 3503. msgstr "Används lokalisering (%1)-kodning"
 3504. #: translators/bibteximporter.cpp:296
 3505. msgid "Read the imported file in the local encoding."
 3506. msgstr "Läs den importerade filen i lokal språkkod."
 3507. #: translators/bibtexmlexporter.cpp:36
 3508. msgid "Bibtexml"
 3509. msgstr "Bibtexml"
 3510. #: translators/bibtexmlexporter.cpp:40
 3511. msgid "*.xml|Bibtexml Files (*.xml)"
 3512. msgstr "*.xml|Bibtexml-filer (*.xml)"
 3513. #: translators/csvexporter.cpp:40
 3514. msgid "CSV"
 3515. msgstr "CSV"
 3516. #: translators/csvexporter.cpp:109 translators/csvimporter.cpp:247
 3517. msgid "CSV Options"
 3518. msgstr "CSV-alternativ"
 3519. #: translators/csvexporter.cpp:112
 3520. msgid "Include field titles as column headers"
 3521. msgstr "Inkludera fälttitlar som kolumnnamn"
 3522. #: translators/csvexporter.cpp:114
 3523. msgid "If checked, a header row will be added with the field titles."
 3524. msgstr "Om ikryssad, kommer en radöverskrift att läggas till med fältnamnen."
 3525. #: translators/csvexporter.cpp:117 translators/csvimporter.cpp:266
 3526. msgid "Delimiter"
 3527. msgstr "Avskiljare"
 3528. #: translators/csvexporter.cpp:120 translators/csvimporter.cpp:269
 3529. msgid ""
 3530. "In addition to a comma, other characters may be used as a delimiter, "
 3531. "separating each value in the file."
 3532. msgstr ""
 3533. "Förutom komma, kan andra tecken användas som avskiljare, som separerar "
 3534. "värdena i filen."
 3535. #: translators/csvexporter.cpp:124
 3536. msgid "Comma"
 3537. msgstr "Komma"
 3538. #: translators/csvexporter.cpp:126 translators/csvimporter.cpp:276
 3539. msgid "Use a comma as the delimiter."
 3540. msgstr "Använd komma som avskiljare."
 3541. #: translators/csvexporter.cpp:130
 3542. msgid "Semicolon"
 3543. msgstr "Semikolon"
 3544. #: translators/csvexporter.cpp:131 translators/csvimporter.cpp:281
 3545. msgid "Use a semi-colon as the delimiter."
 3546. msgstr "Använd semikolon som avskiljare."
 3547. #: translators/csvexporter.cpp:135
 3548. msgid "Tab"
 3549. msgstr "Tabulator"
 3550. #: translators/csvexporter.cpp:136 translators/csvimporter.cpp:286
 3551. msgid "Use a tab as the delimiter."
 3552. msgstr "Använd tabulator som avskiljare."
 3553. #: translators/csvexporter.cpp:140
 3554. msgid "Other"
 3555. msgstr "Övriga"
 3556. #: translators/csvexporter.cpp:141 translators/csvimporter.cpp:291
 3557. msgid "Use a custom string as the delimiter."
 3558. msgstr "Använd en sträng som avskiljare."
 3559. #: translators/csvexporter.cpp:146 translators/csvimporter.cpp:298
 3560. msgid "A custom string, such as a colon, may be used as a delimiter."
 3561. msgstr ""
 3562. "Vilken sträng som helst, som t. ex. ett kolon, kan användas som avskiljare."
 3563. #: translators/csvimporter.cpp:255
 3564. msgid "Select the type of collection being imported."
 3565. msgstr "Välj typ av samling som ska importeras."
 3566. #: translators/csvimporter.cpp:261
 3567. msgid "&First row contains field titles"
 3568. msgstr "&Första raden innehåller fälttitlar"
 3569. #: translators/csvimporter.cpp:262
 3570. msgid "If checked, the first row is used as field titles."
 3571. msgstr "Om ikryssad, används första raden som fälttitlar."
 3572. #: translators/csvimporter.cpp:274
 3573. msgid "&Comma"
 3574. msgstr "&Komma"
 3575. #: translators/csvimporter.cpp:280
 3576. msgid "&Semicolon"
 3577. msgstr "&Semikolon"
 3578. #: translators/csvimporter.cpp:285
 3579. msgid "Ta&b"
 3580. msgstr "Ta&bulator"
 3581. #: translators/csvimporter.cpp:290
 3582. msgid "Ot&her:"
 3583. msgstr "&Övriga:"
 3584. #: translators/csvimporter.cpp:315
 3585. msgid "The table shows up to the first five lines of the CSV file."
 3586. msgstr "Tabellen ger de första fem raderna i CSV-filen."
 3587. #: translators/csvimporter.cpp:322
 3588. msgid ""
 3589. "<qt>Set each column to correspond to a field in the collection by choosing a "
 3590. "column, selecting the field, then clicking the <i>Assign Field</i> button.</"
 3591. "qt>"
 3592. msgstr ""
 3593. "<qt>Sätt varje kolumn att motsvara ett fält i samlingen genom att välja en "
 3594. "kolumn, markera ett fält och sedan klicka på <i>Sätt-fältknappen.</i> </qt>"
 3595. #: translators/csvimporter.cpp:324
 3596. msgid "Co&lumn:"
 3597. msgstr "Ko&lumn:"
 3598. #: translators/csvimporter.cpp:333
 3599. msgid "&Data field in this column:"
 3600. msgstr "&Datafält i denna kolumn:"
 3601. #: translators/csvimporter.cpp:341
 3602. msgid "&Assign Field"
 3603. msgstr "&Tilldelningsfält"
 3604. #: translators/csvimporter.cpp:373
 3605. msgid ""
 3606. "At least one column must be assigned to a field. Only assigned columns will "
 3607. "be imported."
 3608. msgstr ""
 3609. "Åtminstone en kolumn måste tilldelas ett fält. Endast tilldelade kolumner "
 3610. "kommer att importeras."
 3611. #: translators/filelistingimporter.cpp:63
 3612. msgid "Scanning files..."
 3613. msgstr "Avsöker filer..."
 3614. #: translators/filelistingimporter.cpp:191
 3615. msgid "File Listing Options"
 3616. msgstr "Fillistningsalternativ"
 3617. #: translators/filelistingimporter.cpp:193
 3618. msgid "Recursive folder search"
 3619. msgstr "Rekursiv mappsökning"
 3620. #: translators/filelistingimporter.cpp:194
 3621. msgid "If checked, folders are recursively searched for all files."
 3622. msgstr "Om ikryssad, kommer mappar att sökas rekursivt för alla filer."
 3623. #: translators/filelistingimporter.cpp:198
 3624. msgid "Generate file previews"
 3625. msgstr "Generera filförhandsgranskningar"
 3626. #: translators/filelistingimporter.cpp:199
 3627. msgid ""
 3628. "If checked, previews of the file contents are generated, which can slow down "
 3629. "the folder listing."
 3630. msgstr ""
 3631. "Om ikryssad, genereras förhandsgranskning av filinnehållen, vilket kan slöa "
 3632. "ner mapplistningen."
 3633. #: translators/freedbimporter.cpp:84 translators/freedbimporter.cpp:170
 3634. msgid "<qt>Tellico was unable to access the CD-ROM device - <i>%1</i>.</qt>"
 3635. msgstr "<qt>Tellico kunde inte komma åt CD-ROM enheten - <i>%1</i>.</qt>"
 3636. #: translators/freedbimporter.cpp:196
 3637. msgid "Select CDDB Entry"
 3638. msgstr "Välj CDDB-post"
 3639. #: translators/freedbimporter.cpp:197
 3640. msgid "Select a CDDB entry:"
 3641. msgstr "Välj en CDDB-post:"
 3642. #: translators/freedbimporter.cpp:220
 3643. msgid "<qt>No records were found to match the CD.</qt>"
 3644. msgstr "<qt>Inga poster funna, som passade CD:n.</qt>"
 3645. #: translators/freedbimporter.cpp:238
 3646. msgid "<qt>Tellico was unable to complete the CD lookup.</qt>"
 3647. msgstr "<qt>Tellico kunde inte slutföra CD uppslagningen. <qt>"
 3648. #: translators/freedbimporter.cpp:470
 3649. msgid "Various"
 3650. msgstr "Blandat"
 3651. #: translators/freedbimporter.cpp:489
 3652. msgid "Audio CD Options"
 3653. msgstr "Ljud-CD-alternativ"
 3654. #: translators/freedbimporter.cpp:493
 3655. msgid "Read data from CD-ROM device"
 3656. msgstr "Läser data från CD-ROM-enhet"
 3657. #: translators/freedbimporter.cpp:496
 3658. msgid "Select or input the CD-ROM device location."
 3659. msgstr "Välj eller mata in CD-ROM-enhetens plats."
 3660. #: translators/freedbimporter.cpp:502
 3661. msgid "Read all CDDB cache files only"
 3662. msgstr "Läs endast alla CDDB-cache-filer"
 3663. #: translators/freedbimporter.cpp:503
 3664. msgid ""
 3665. "Read data recursively from all the CDDB cache files contained in the default "
 3666. "cache folders."
 3667. msgstr ""
 3668. "Läs data rekursivt från alla CDDV-cache-filer innehållna i standard-cacha-"
 3669. "mappen."
 3670. #: translators/gcfilmsexporter.cpp:37
 3671. msgid "GCfilms"
 3672. msgstr "GCfilms"
 3673. #: translators/gcfilmsimporter.cpp:109 translators/gcfilmsimporter.cpp:254
 3674. msgid "<qt>The file is not a valid GCstar data file.</qt>"
 3675. msgstr "<qt>Denna fil är ej en giltig GCstar datafil.</qt>"
 3676. #: translators/htmlexporter.cpp:86
 3677. msgid "HTML"
 3678. msgstr "HTML"
 3679. #: translators/htmlexporter.cpp:324
 3680. msgid "(grouped by %1)"
 3681. msgstr "(grupperad på %1)"
 3682. #: translators/htmlexporter.cpp:469
 3683. msgid "HTML Options"
 3684. msgstr "HTML-alternativ"
 3685. #: translators/htmlexporter.cpp:472
 3686. msgid "Print field headers"
 3687. msgstr "Skriv ut fältöverskrifter"
 3688. #: translators/htmlexporter.cpp:477
 3689. msgid "Group the entries"
 3690. msgstr "Gruppera posterna"
 3691. #: translators/htmlexporter.cpp:482
 3692. msgid "Export individual entry files"
 3693. msgstr "Exportera enskilda poster som filer"
 3694. #: translators/htmlexporter.cpp:483
 3695. msgid "If checked, individual files will be created for each entry."
 3696. msgstr "Om ikryssad, kommer enskilda filer att skapas för varje post."
 3697. #: translators/importer.h:101
 3698. msgid "Loading data..."
 3699. msgstr "Laddar data..."
 3700. #: translators/importer.h:101
 3701. msgid "Loading %1..."
 3702. msgstr "Laddar %1..."
 3703. #: translators/onixexporter.cpp:63
 3704. msgid "ONIX Archive"
 3705. msgstr "ONIX Arkiv"
 3706. #: translators/onixexporter.cpp:67
 3707. msgid "*.zip|Zip Files (*.zip)"
 3708. msgstr "*.zip|Zip-filer (*.zip)"
 3709. #: translators/onixexporter.cpp:176
 3710. msgid "ONIX Archive Options"
 3711. msgstr "ONIX arkivalternativ"
 3712. #: translators/onixexporter.cpp:179
 3713. msgid "Include images in archive"
 3714. msgstr "Inkludera bilder i arkivet"
 3715. #: translators/onixexporter.cpp:181
 3716. msgid ""
 3717. "If checked, the images in the document will be included in the zipped ONIX "
 3718. "archive."
 3719. msgstr ""
 3720. "Om ikryssad, kommer bilderna i dokumentet att inkluderas i det zippade ONIX-"
 3721. "arkivet."
 3722. #: translators/pdfimporter.cpp:92 translators/pdfimporter.cpp:100
 3723. msgid "Tellico was unable to read any metadata from the PDF file."
 3724. msgstr "Tellico kunde inte läsa några metadata från PDF-filen."
 3725. #: translators/pdfimporter.cpp:232
 3726. msgid ""
 3727. "Tellico is able to download information about entries with a DOI from "
 3728. "CrossRef.org. However, you must create an CrossRef account and add a new "
 3729. "data source with your account information."
 3730. msgstr ""
 3731. "tallico kan ladda ner information om uppgifter med ett DOI från CrossRef."
 3732. "org. Du måste emellertid skapa ett CrossRef-konto och lägga till en ny "
 3733. "datakälla med din kontoinformation."
 3734. #: translators/pilotdbexporter.cpp:43
 3735. msgid "PilotDB"
 3736. msgstr "PilotDB"
 3737. #: translators/pilotdbexporter.cpp:47
 3738. msgid "*.pdb|Pilot Database Files (*.pdb)"
 3739. msgstr "*.pdb|Pilot databasfiler (*.pdb)"
 3740. #: translators/pilotdbexporter.cpp:210
 3741. msgid "PilotDB Options"
 3742. msgstr "PilotDB-alternativ"
 3743. #: translators/pilotdbexporter.cpp:213 translators/pilotdbexporter.cpp:215
 3744. msgid "Set PDA backup flag for database"
 3745. msgstr "Sätt PDA-backuppflagga för databas"
 3746. #: translators/risimporter.cpp:303
 3747. msgid "PDF"
 3748. msgstr "PDF"
 3749. #: translators/tellicoimporter.cpp:147 translators/xmlstatehandler.cpp:108
 3750. msgid "It is from a future version of Tellico."
 3751. msgstr "Det är från en framtida version av Tellico."
 3752. #: translators/tellicoimporter.cpp:157 translators/xmlstatehandler.cpp:112
 3753. msgid ""
 3754. "Tellico is converting the file to a more recent document format. Information "
 3755. "loss may occur if an older version of Tellico is used to read this file in "
 3756. "the future."
 3757. msgstr ""
 3758. "Tellico konverterar filen till ett nyare dokumentformat. Informationsförlust "
 3759. "kan inträffa om en äldre version av Tellico används för att läsa den här "
 3760. "filen i framtiden."
 3761. #: translators/tellicoimporter.cpp:787 translators/tellicosaximporter.cpp:173
 3762. msgid "The file is empty."
 3763. msgstr "Filen är tom."
 3764. #: translators/tellicoimporter.cpp:805 translators/tellicosaximporter.cpp:191
 3765. msgid "The file contains no collection data."
 3766. msgstr "Filen innehåller inga samlingsdata."
 3767. #: translators/tellicoimporter.cpp:950
 3768. msgid "Unread Books"
 3769. msgstr "Olästa böcker"
 3770. #: translators/tellicoimporter.cpp:960
 3771. msgid "Old Movies"
 3772. msgstr "Gamla filmer"
 3773. #: translators/tellicoimporter.cpp:978
 3774. msgid "80's Music"
 3775. msgstr "80's Musik"
 3776. #: translators/tellicoimporter.cpp:990
 3777. msgid "Favorites"
 3778. msgstr "Favoriter"
 3779. #: translators/tellicoxmlexporter.cpp:56
 3780. msgid "XML"
 3781. msgstr "XML"
 3782. #: translators/tellicoxmlexporter.cpp:482
 3783. msgid "Tellico XML Options"
 3784. msgstr "Tellico-XML-alternativ"
 3785. #: translators/tellicoxmlexporter.cpp:485
 3786. msgid "Include images in XML document"
 3787. msgstr "Inkludera bilder i XML-dokument"
 3788. #: translators/tellicoxmlexporter.cpp:487
 3789. msgid ""
 3790. "If checked, the images in the document will be included in the XML stream as "
 3791. "base64 encoded elements."
 3792. msgstr ""
 3793. "Om ikryssad, kommer bilderna i dokumentet att inkluderas i XML-strömmen som "
 3794. "base64-kodade element."
 3795. #: translators/tellicozipexporter.cpp:35
 3796. msgid "Tellico Zip File"
 3797. msgstr "Tellico-Zip-fil"
 3798. #: translators/xsltexporter.cpp:39
 3799. msgid "XSLT"
 3800. msgstr "XSLT"
 3801. #: translators/xsltexporter.cpp:74 translators/xsltimporter.cpp:98
 3802. msgid "XSLT Options"
 3803. msgstr "XSLT-alternativ"
 3804. #: translators/xsltexporter.cpp:79 translators/xsltimporter.cpp:101
 3805. msgid "XSLT file:"
 3806. msgstr "XSLT-fil:"
 3807. #: translators/xsltexporter.cpp:81
 3808. msgid "Choose the XSLT file used to transform the Tellico XML data."
 3809. msgstr ""
 3810. "Välj den XSLT-fil som ska användas för att transformera Tellicos XML-data."
 3811. #: translators/xsltimporter.cpp:64 translators/xsltimporter.cpp:70
 3812. msgid "A valid XSLT file is needed to import the file."
 3813. msgstr "En korrekt XSLT-fil behövs för att importera filen."
 3814. #: viewstack.cpp:29
 3815. msgid ""
 3816. "<qt>The <i>Entry View</i> shows a formatted view of the entry's contents.</"
 3817. "qt>"
 3818. msgstr "<qt> <i>Inmatningsvyn</i> visar en formatterad vy av innehållet.</qt>"
 3819. #: viewstack.cpp:31
 3820. msgid ""
 3821. "<qt>The <i>Icon View</i> shows each entry in the collection or group using "
 3822. "an icon, which may be an image in the entry.</qt>"
 3823. msgstr ""
 3824. "<qt><i>Ikonvyn</i> visar varje post i samlingen eller gruppen genom att "
 3825. "använda en ikon, som kan vara en bild i posten.</qt>"
 3826. #: core/tellico_config.kcfg:96
 3827. msgid ""
 3828. "a,an,and,as,at,but,by,for,from,in,into,nor,of,off,on,onto,or,out,over,the,to,"
 3829. "up,with"
 3830. msgstr ""
 3831. "en,ett,och,som,vid,men,av,för,från,in,i,varken,på,uppe,eller,ut,över,den,det,"
 3832. "till, upp,med"
 3833. #: core/tellico_config.kcfg:99
 3834. msgid "the"
 3835. msgstr "den;det;de"
 3836. #: core/tellico_config.kcfg:102
 3837. msgid "jr.,jr,iii,iv"
 3838. msgstr "jr.,jr,iii,iv,dy,dä,sr"
 3839. #: core/tellico_config.kcfg:105
 3840. msgid "de,van,der,van der,von"
 3841. msgstr "de,van,der,van der,von, af"
 3842. #: ../tellico.tips:3
 3843. msgid ""
 3844. "<p>...that if a book has more than one author, you should separate\n"
 3845. "their names by a semi-colon, so that Tellico will know how to split them\n"
 3846. "and use them separately.</p>\n"
 3847. "<p>Any other field which allows multiple values should be entered the\n"
 3848. "same way, with a semi-colon (;) separating each value.</p>\n"
 3849. msgstr ""
 3850. "<p>...att om en bok har mer än en författare ska du separera de olika\n"
 3851. "författarnamnen med semikolon, så att Tellico kan förstå namnen\n"
 3852. "och använda dem separat</p>\n"
 3853. "<p>Vilket annat fält som tillåter multipla värden ska matas in på samma\n"
 3854. "sätt, med semikolon (;) som separerar mellan värdena.</p>\n"
 3855. #: ../tellico.tips:12
 3856. msgid ""
 3857. "<p>...that you can change which fields are shown in the list view by\n"
 3858. "right-clicking on the column header.\n"
 3859. msgstr ""
 3860. "<p>...att du kan ändra vilka fält som visas i listan genom att\n"
 3861. "högerklicka på kolumnrubriken.\n"
 3862. #: ../tellico.tips:18
 3863. msgid ""
 3864. "<p>...that you can add, edit, or modify the fields in the collection using\n"
 3865. "the Field Editor. The arrow buttons below the field list can be used to "
 3866. "change the\n"
 3867. "position of the field in the list, which affects the placement in the entry\n"
 3868. "editor.</p>\n"
 3869. msgstr ""
 3870. "<p>...att du kan lägga till, redigera eller ändra fält i samlingen genom "
 3871. "att\n"
 3872. "använda fälteditorn. Piltangenterna nedanför fältlistan kan användas för\n"
 3873. "att ändra positionen på fälten i listan, vilket ändrar placeringen i "
 3874. "posteditorn.</p>\n"
 3875. #: ../tellico.tips:26
 3876. msgid ""
 3877. "<p>...that if you want to filter by a Checkbox field, a value of\n"
 3878. "\"true\" should be used. If you'd like to filter to\n"
 3879. "show only the science fiction books which you've not read, for\n"
 3880. "example, check the <em>Match all of the\n"
 3881. "following</em> button, set the first rule to have \"Genre\"\n"
 3882. "\"contains\" \"Science Fiction\" (no quotes) and the second rule to\n"
 3883. "have \"Read\" \"does not contain\" \"true\" (no quotes).</p>\n"
 3884. msgstr ""
 3885. "<p>...att om du vill filtrera på värdet i en kryssruta ska du använda\n"
 3886. "värdet \"true\". Om du till exempel vill filtrera för att visa endast\n"
 3887. "sciencefictionböcker som du inte har läst, ska markera <em>Matchar alla "
 3888. "följande</em>-knappen, sätta första rutan till \"Genre\"\n"
 3889. "\"innehållande\" \"Science fiction\" (inga citeringstecken) och den andra\n"
 3890. "regeln till \"Läst\" \"ska inte innehålla\" \"true\" (inga citeringstecken)."
 3891. "</p>\n"
 3892. #: ../tellico.tips:37
 3893. msgid ""
 3894. "<p>...that if a non-word character is used in the Quick Filter, the text is\n"
 3895. "interpreted as a regular expression.</p>\n"
 3896. "<p>To show only books which are by Weber or Bujold, for example, then\n"
 3897. "type \"weber|bujold\" (no quotes) in the filter box.</p>\n"
 3898. msgstr ""
 3899. "<p>...att om en ickebokstav används i Snabbfiltret, kommer texten att\n"
 3900. "tydas som ett reguljärt uttryck.</p>\n"
 3901. "<p>För att visa böcker som är av Weber eller Bujold, till exempel, kan man\n"
 3902. "söka på \"weber|bujold\" (inga citeringstecken) i filterrutan.</p>\n"
 3903. #: ../tellico.tips:45
 3904. msgid ""
 3905. "<p>...that you can edit more than one entry at a time, by holding down\n"
 3906. "the Shift or Ctrl key and selecting multiple entries.</p>\n"
 3907. msgstr ""
 3908. "<p>...att du kan redigera mer än en post samtidigt, genom att trycka ner\n"
 3909. "Shift- eller Ctrl-tangenten och välja flera fält.</p>\n"
 3910. #: ../tellico.tips:51
 3911. msgid ""
 3912. "<p>...that you can convert an existing book collection to a bibliography,\n"
 3913. "which can then be exported to bibtex or Bibtexml format.</p>\n"
 3914. msgstr ""
 3915. "<p>...att du kan konvertera en existerande boksamling till en bibliografi,\n"
 3916. "som sedan kan exporteras till Bibtex eller Bibtexml-format.</p>\n"
 3917. #: ../tellico.tips:57
 3918. msgid ""
 3919. "<p>...that you can add, edit, and delete string macros for bibliographies.</"
 3920. "p>\n"
 3921. msgstr ""
 3922. "<p>...att du kan lägga till, redigera eller ta bort strängmakron för "
 3923. "bibliografier.</p>\n"
 3924. #: ../tellico.tips:62
 3925. msgid ""
 3926. "<p>...that if more than one field is formatted as a name, then an "
 3927. "additional\n"
 3928. "group named \"People\" is added to the collection, allowing authors and "
 3929. "editors\n"
 3930. "to be sorted or printed together, for example.</p>\n"
 3931. msgstr ""
 3932. "<p>...att om mer än ett fält är formaterad som ett namn, kommer en extra\n"
 3933. "grupp med namnet \"Övriga\" att läggas till samlingen, tillåtande författare "
 3934. "och redigerare\n"
 3935. "att sorteras och skrivas ut tillsammans, till exempel.</p>\n"
 3936. #: ../tellico.tips:69
 3937. msgid ""
 3938. "<p>...that you can modify the appearance of the printed output by modifying\n"
 3939. "the <tt>tellico-printing.xsl</tt> file. The file generates HTML, and the "
 3940. "CSS\n"
 3941. "within the stylesheet governs things like the font, the margins, etc.</p>\n"
 3942. msgstr ""
 3943. "<p>...att du kan ändra utseendet på utskriften genom att ändra filen "
 3944. "<tt>tellico-printing.xsl</tt>. Filen genererar HTML och CSS-en i stilmallen "
 3945. "bestämmer saker som font, marginaler etc.</p>\n"
 3946. #: ../tellico.tips:76
 3947. msgid ""
 3948. "<p>...that you can import using any generic XSL stylesheet which\n"
 3949. "outputs a valid Tellico XML file.</p>\n"
 3950. msgstr ""
 3951. "<p>...att du kan importera och exportera med hjälp av en generellt XSL "
 3952. "typmall som ger en korrekt Tellico XML-fil</p>\n"
 3953. #: ../tellico.tips:82
 3954. msgid "<p>...that double-clicking an entry item opens the Entry Editor.</p>\n"
 3955. msgstr "<p>...att dubbelklicka på en post öppnar postredigeraren.</p>\n"
 3956. #: ../tellico.tips:87
 3957. msgid ""
 3958. "<p>...that you can add HTML tags to any Paragraph field for formatting, such "
 3959. "as\n"
 3960. "&lt;b&gt;bold&lt;/b&gt; or &lt;i&gt;italic&lt;/i&gt;.</p>\n"
 3961. msgstr ""
 3962. "<p>...att du kan lägga till HTML taggar till godtyckligt styckefält för "
 3963. "formatering, såsom\n"
 3964. "&lt;b&gt;bold&lt;/b&gt; eller &lt;i&gt;italic&lt;/i&gt;.</p>\n"
 3965. #: ../tellico.tips:93
 3966. msgid ""
 3967. "<p>...that in the Detailed View, you can press a letter on the\n"
 3968. "keyboard to skip to the next entry that starts with that letter.</p>\n"
 3969. msgstr ""
 3970. "<p>...att i Detaljvy, kan du trycka på en bokstav på\n"
 3971. " tangentbordet för att hoppa till nästa post som börjar med den bokstaven.</"
 3972. "p>\n"
 3973. #: ../tellico.tips:99
 3974. msgid ""
 3975. "<p>...that you can use Dependent Fields to combine multiple separated "
 3976. "fields\n"
 3977. "into a single field. Just select the type Dependent and use a description\n"
 3978. "similar to \"Value: %{fielda}%{fieldb}\" where %{...} gets replaced with "
 3979. "the\n"
 3980. "appropriate field value. This is useful to collect multiple values in a\n"
 3981. "single field, e.g. for better grouping, and to combine fields of different\n"
 3982. "types by respecting proper sorting at the same time. Consider for example\n"
 3983. "a number field followed by a text subfield with entries 3b, 14a.</p>\n"
 3984. msgstr ""
 3985. "<p>...att du kan använda 'Beroende fält' till att kombinera flera åtskilda "
 3986. "fält\n"
 3987. "till ett enda fält. Välj bara typen 'Beroende' och använd en beskrivning\n"
 3988. "liknande \"Värde: %{fielda}%{fieldb}\" där %{...} byts ut mot\n"
 3989. "riktiga fältvärden. Det är användbart till att samla flera värden i ett\n"
 3990. "enda fält, t. ex. för bättre gruppering och till att kombinera fält av "
 3991. "olika\n"
 3992. "typer genom att samtidigt sortera propert. Se till exempel\n"
 3993. "ett numeriskt fält följt av ett textunderfält med 3b, 14a.</p>\n"
 3994. #: ../xslt/:1
 3995. msgid ""
 3996. "_: Album XSL Template\n"
 3997. "Album"
 3998. msgstr "Album"
 3999. #: ../xslt/:2
 4000. msgid ""
 4001. "_: Compact XSL Template\n"
 4002. "Compact"
 4003. msgstr "Kompakt"
 4004. #: ../xslt/:3
 4005. msgid ""
 4006. "_: Default XSL Template\n"
 4007. "Default"
 4008. msgstr "Standard"
 4009. #: ../xslt/:4
 4010. msgid ""
 4011. "_: Fancy XSL Template\n"
 4012. "Fancy"
 4013. msgstr "Prydlig"
 4014. #: ../xslt/:5
 4015. msgid ""
 4016. "_: Video XSL Template\n"
 4017. "Video"
 4018. msgstr "Video"
 4019. #: ../xslt/:6
 4020. msgid ""
 4021. "_: Column View XSL Template\n"
 4022. "Column View"
 4023. msgstr "Kolumnvy"
 4024. #: ../xslt/:7
 4025. msgid ""
 4026. "_: Group Summary XSL Template\n"
 4027. "Group Summary"
 4028. msgstr "Gruppsummering"
 4029. #: ../xslt/:8
 4030. msgid ""
 4031. "_: Group View XSL Template\n"
 4032. "Group View"
 4033. msgstr "Gruppvy"
 4034. #: ../xslt/:9
 4035. msgid ""
 4036. "_: Image List XSL Template\n"
 4037. "Image List"
 4038. msgstr "Bildlista"
 4039. #: ../xslt/:10
 4040. msgid ""
 4041. "_: Loan View XSL Template\n"
 4042. "Loan View"
 4043. msgstr "Lånevy"
 4044. #: ../xslt/:11
 4045. msgid ""
 4046. "_: Title Listing (Horizontal) XSL Template\n"
 4047. "Title Listing (Horizontal)"
 4048. msgstr "Titellista (Horisontell)"
 4049. #: ../xslt/:12
 4050. msgid ""
 4051. "_: Title Listing (Vertical) XSL Template\n"
 4052. "Title Listing (Vertical)"
 4053. msgstr "Titellista (Vertikal)"
 4054. #: ../xslt/:13
 4055. msgid ""
 4056. "_: Tri-Column XSL Template\n"
 4057. "Tri-Column"
 4058. msgstr "Tre-kolumn"
 4059. #: ../xslt/entry-templates/Album.xsl:169
 4060. #, no-c-format
 4061. msgid "This template is meant for music collections only."
 4062. msgstr "Denna mall är till endast för en musiksamling."
 4063. #: ../xslt/entry-templates/Album.xsl:483
 4064. #, no-c-format
 4065. msgid "Total:"
 4066. msgstr "Totalt:"
 4067. #: ../xslt/entry-templates/Video.xsl:193
 4068. #: ../xslt/report-templates/Tri-Column.xsl:120
 4069. #, no-c-format
 4070. msgid "This template is meant for video collections only."
 4071. msgstr "Denna mall är endast till för en videosamling."
 4072. #: ../xslt/report-templates/Group_Summary.xsl:159
 4073. #, no-c-format
 4074. msgid ": Group Summary"
 4075. msgstr ": Gruppsummering"
 4076. #: ../xslt/report-templates/Group_Summary.xsl:167
 4077. #, no-c-format
 4078. msgid "Total number of fields:"
 4079. msgstr "Totalt antal fält:"
 4080. #: ../xslt/report-templates/Group_Summary.xsl:171
 4081. #, no-c-format
 4082. msgid "Total number of entries:"
 4083. msgstr "Totalt antal poster:"
 4084. #: ../xslt/report-templates/Group_Summary.xsl:187
 4085. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:193 ../xslt/tellico2html.xsl:413
 4086. #, no-c-format
 4087. msgid "Generated by Tellico"
 4088. msgstr "Genererad av Tellico"
 4089. #: ../xslt/report-templates/Group_Summary.xsl:285
 4090. #, no-c-format
 4091. msgid "Distinct values: "
 4092. msgstr "Tydliga värden: "
 4093. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:132
 4094. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:166
 4095. #, no-c-format
 4096. msgid "Loan Date"
 4097. msgstr "Lånedatum"
 4098. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:133
 4099. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:168
 4100. #, no-c-format
 4101. msgid "Note"
 4102. msgstr "Anmärkning"
 4103. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:167
 4104. #, no-c-format
 4105. msgid "Due Date"
 4106. msgstr "Återlämningsdatum"
 4107. #: ../xslt/tellico2html.xsl:252
 4108. #, no-c-format
 4109. msgid "Search"
 4110. msgstr "Sök"
 4111. #: fetch/z3950-server.cfg:14
 4112. msgid "The British Library"
 4113. msgstr "The British Library"
 4114. #: fetch/z3950-server.cfg:22
 4115. msgid "Sudoc (France)"
 4116. msgstr "Sudoc (Frankrike)"
 4117. #: fetch/z3950-server.cfg:31
 4118. msgid "BIBSYS (Norway)"
 4119. msgstr "BIBSYS (Norge)"
 4120. #: fetch/z3950-server.cfg:40
 4121. msgid "Italian National Library"
 4122. msgstr "Italienska Nationalbiblioteket"
 4123. #: fetch/z3950-server.cfg:49
 4124. msgid "Portuguese National Library"
 4125. msgstr "Portugisiska Nationalbiblioteket"
 4126. #: fetch/z3950-server.cfg:58
 4127. msgid "National Library of Poland"
 4128. msgstr "Polska Nationalbiblioteket"
 4129. #: fetch/z3950-server.cfg:67
 4130. msgid "National Library of Canada"
 4131. msgstr "Kanadensiska Nationalbiblioteket"
 4132. #: fetch/z3950-server.cfg:76
 4133. msgid "Israel Union List"
 4134. msgstr "Israel Union List"
 4135. #: fetch/z3950-server.cfg:85
 4136. msgid "National Library of Australia"
 4137. msgstr "Australiensiska Nationalbiblioteket"
 4138. #: fetch/z3950-server.cfg:94
 4139. msgid "National Library of Lithuania"
 4140. msgstr "Litauiska Nationalbiblioteket"
 4141. #: fetch/z3950-server.cfg:103
 4142. msgid "Copac (UK and Ireland)"
 4143. msgstr "Copac (UK och Irland)"
 4144. #: fetch/scripts/boardgamegeek.rb.spec:1
 4145. msgid "BoardGameGeek"
 4146. msgstr "BoardGameGeek"
 4147. #: fetch/scripts/dark_horse_comics.py.spec:1
 4148. msgid "Dark Horse Comics"
 4149. msgstr "Dark Horse Comics"
 4150. #: fetch/scripts/fr.allocine.py.spec:1
 4151. msgid "Allocine.fr"
 4152. msgstr "Allocine.fr"
 4153. #: fetch/scripts/ministerio_de_cultura.py.spec:1
 4154. msgid "Spanish Ministry of Culture"
 4155. msgstr "Spanska Kulturministeriet"
 4156. #: tellicoui.rc:6
 4157. #, fuzzy, no-c-format
 4158. msgid "&File"
 4159. msgstr "Mina filer"
 4160. #: tellicoui.rc:8
 4161. #, no-c-format
 4162. msgid "&New"
 4163. msgstr "&Ny"
 4164. #: tellicoui.rc:71
 4165. #, no-c-format
 4166. msgid "&Collection"
 4167. msgstr "N&y samling"
 4168. #: tellicoui.rc:109
 4169. #, fuzzy, no-c-format
 4170. msgid "Main Toolbar"
 4171. msgstr "Samlingsverktygsrad"
 4172. #: tellicoui.rc:118
 4173. #, no-c-format
 4174. msgid "Collection Toolbar"
 4175. msgstr "Samlingsverktygsrad"