Преглед на файлове

Removed explicit usage of the 'register' keyword.

Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
pull/5/head
Michele Calgaro преди 1 година
родител
ревизия
27abefa9f3
Подписан от: MicheleC GPG ключ ID: 2A75B7CA8ADED5CF
  1. 8
      src/arkollon/headerlistitem.cpp

8
src/arkollon/headerlistitem.cpp

@ -82,15 +82,15 @@ void HeaderListItem::paintCell(TQPainter* p, const TQColorGroup& cg, int , int w
int rDiff, gDiff, bDiff;
int rca, gca, bca /*, rcb, gcb, bcb*/;
// register int x, y;
// int x, y;
rDiff = (/*rcb = */ cb.red()) - (rca = ca.red());
gDiff = (/*gcb = */ cb.green()) - (gca = ca.green());
bDiff = (/*bcb = */ cb.blue()) - (bca = ca.blue());
register int rl = rca << 16;
register int gl = gca << 16;
register int bl = bca << 16;
int rl = rca << 16;
int gl = gca << 16;
int bl = bca << 16;
int rcdelta = ((1<<16) / 20) * rDiff;
int gcdelta = ((1<<16) / 20) * gDiff;

Зареждане…
Отказ
Запис