Преглед на файлове

Add common directories

tags/r14.0.0
Slávek Banko преди 6 години
родител
ревизия
fcd5266f71
променени са 3 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 0 реда
 1. +6
  -0
    .gitmodules
 2. +1
  -0
    admin
 3. +1
  -0
    cmake

+ 6
- 0
.gitmodules Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
[submodule "admin"]
path = admin
url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-admin
[submodule "cmake"]
path = cmake
url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake

+ 1
- 0
admin

@@ -0,0 +1 @@
Subproject commit 6613b274c8ca9832e5a73e0e01f155ee3bac2070

+ 1
- 0
cmake

@@ -0,0 +1 @@
Subproject commit 9773bff74aa09637c11dc0ca65ad4cf18f308fe8

Loading…
Отказ
Запис