TorK – anonymity manager for TDE
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

25 lines
830 B

SUBDIRS = $(TOPSUBDIRS)
$(top_srcdir)/configure.in: configure.in.in $(top_srcdir)/subdirs
cd $(top_srcdir) && $(MAKE) -f admin/Makefile.common configure.in ;
$(top_srcdir)/subdirs:
cd $(top_srcdir) && $(MAKE) -f admin/Makefile.common subdirs
$(top_srcdir)/acinclude.m4: $(top_srcdir)/admin/acinclude.m4.in $(top_srcdir)/admin/libtool.m4.in
@cd $(top_srcdir) && cat admin/acinclude.m4.in admin/libtool.m4.in > acinclude.m4
MAINTAINERCLEANFILES = subdirs configure.in acinclude.m4 configure.files
package-messages:
cd $(top_srcdir) && $(MAKE) -f admin/Makefile.common package-messages
$(MAKE) -C po merge
EXTRA_DIST = admin COPYING configure.in.in
misc_DATA = tips
miscdir = $(kde_datadir)/tork
dist-hook:
cd $(top_distdir) && perl admin/am_edit -padmin
cd $(top_distdir) && $(MAKE) -f admin/Makefile.common subdirs