TorK – anonymity manager for TDE
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
TDE Gitea c70a2c58dc Reset submodule main/applications/tork/cmake to latest HEAD 3 dagar sedan
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/tork/admin to latest HEAD 3 månader sedan
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/tork/cmake to latest HEAD 3 dagar sedan
doc Replace template-only help handbook with new default format. 5 år sedan
po Update translation files 5 månader sedan
src Add CMakeL10n rules. Update translation template. 5 månader sedan
templates Initial import of tork 0.33 5 år sedan
.gitmodules Add common directories 5 år sedan
AUTHORS Initial import of tork 0.33 5 år sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. Update translation template. 5 månader sedan
COPYING Initial import of tork 0.33 5 år sedan
ChangeLog Initial TDE conversion 5 år sedan
Doxyfile Initial TDE conversion 5 år sedan
INSTALL qt -> tqt conversion: qtlib -> tqtlib libqt -> libtqt QTLIB -> TQTLIB LIBQT -> LIBTQT 8 månader sedan
Makefile.am Initial import of tork 0.33 5 år sedan
Makefile.cvs Initial import of tork 0.33 5 år sedan
NEWS Initial import of tork 0.33 5 år sedan
PACKAGING Initial import of tork 0.33 5 år sedan
README Initial import of tork 0.33 5 år sedan
TODO Initial TDE conversion 5 år sedan
USINGTORK Initial import of tork 0.33 5 år sedan
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. 8 månader sedan
aclocal.m4 Initial import of tork 0.33 5 år sedan
config.h.in Initial import of tork 0.33 5 år sedan
configure.files Initial import of tork 0.33 5 år sedan
configure.in KDE_USE_QT* -> KDE_USE_TQT* conversion 8 månader sedan
configure.in.in Added support for torsocks 2.0. This resolves bug 2126. 4 år sedan
create-release.sh Initial import of tork 0.33 5 år sedan
stamp-h.in Initial import of tork 0.33 5 år sedan
subdirs Initial import of tork 0.33 5 år sedan
tips Initial import of tork 0.33 5 år sedan
tork.tdevelop qt -> tqt conversion: kdeqt -> kdetqt qtkde -> tqtkde qtdesigner -> tqtdesigner 8 månader sedan

README

See http://tork.anonymityanywhere.com for more info.

For instructions on verifying the source tarballs see:

http://verifytork.anonymityanywhere.com